www.SZKT.cz
 
Navigace: Domů

Výběr z kalendáře akcí


cover_image_s_nzvem_Dny_ZKT_2019_M
27.11. - 29.11. 2019, LUHAČOVICE
Krajinářská architektura, zahradní design, zahradnictví a arboristika, obory, které sdružuje SZKT se dnes musí přizpůsobovat novým trendům na poli klimatických, ekonomických a společenských změn. Ekonomické a klimatické faktory mají přímý dopad na způsoby navrhování, zakládání i péči o (nejenom) vegetační prvky. Měnící se společenské prostředí vyžaduje mezioborovou spolupráci, ale i nové formy myšlení a změnu tradičních postupů.
Letošní ročník se bude věnovat problematice udržitelnosti staveb krajinářské architektury (park, veřejné prostranství, ulice, hřbitov, zahrada, stromořadí...) v kontextu těchto změn a představí konkrétní projekty, realizace a příklady zejména z České republiky a vybraných evropských zemí.
Připravované bloky přednášek jsou péče a návrhy veřejných prostranství, krajina zítřka, nové formy spolupráce, komu patří budoucnost a inspirativní projekty a hračky ve městě i krajině.

10.12. 2019, PRAHA

Proč zrovna v době, kdy cena lidské práce roste každým dnem, máme ceny snižovat? Podřezáváme si pod sebou větev nebo Vám to přijde v pořádku? Přijďte diskutovat!

Budeme se bavit nejen o zmíněné ceně kácení, ale především o obecných principech oceňování zakázek, o možnostech a slabinách existujících ceníků, k čemu slouží a z čeho vychází. Povíme si jak kalkulovat režijní náklady firmy i zisk, o tom jak zvyšovat efektivitu prací atdPostup oceňování ceníkových položek Vám objasní zástupce týmu SZKT, z. s., který provedl rozsáhlé úpravy stovek položek ceníku 823-1 v roce 2015."


Nebezp_rostliny_orez_2
28.1. 2020, PRAHA
Ing. Samuel Burian 
Čím mohou být rostliny nebezpečné - toxicita, alergeny, jiná rizika. Jedovaté rostliny - co je to jed, hlavní skupiny toxinů, přehled jedovatých rostlin. Jedovaté není totéž jako nebezpečné - hodnocení rizika. Galerie nebezpečných druhů. Sázet, či nesázet? Co dělat při otravách a alergiích - první pomoc, důležité kontakty

Výběr z novinek


Otevřený dopis ministru životního prostředí Mgr. Richardu Brabcovi - nesouhlas s plánovanou změnou zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (invazní novela) 

Vážený pane ministře,

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s. (SZKT), jako největší profesní organizace v ČR, sdružující odborníky z řad krajinářských architektů, projektantů zahradních úprav, arboristů, zahradníků, správců zeleně, úředníků státní správy a samosprávy, se na Vás obrací ve věci plánovaného projednání tzv. invazní novely zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, která implementuje právní předpisy Evropské unie, týkající se problematiky invazních nepůvodních druhů živočichů a rostlin.

.....  celé znění ......


BYL VYDÁN NOVÝ ARBORISTICKÝ STANDARD AOPK ČR - SPPK A 02 009 Speciální zásahy na stromech


Uspořádáme seminář na klíč nejen pro stavební firmy, projekční firmy, správce zeleně.... Neváhejte nás kontaktovat pro podrobnosti:

 Ochrana dřevin při stavebních činnostech - nabídka semináře na klíč pro stavební firmy 

Aktuálně jsme vydali

titulna_SZKT_aktualne_9_10_2019

Titulka_ZPK_3_2019

facebook_iii
 

Anketa "Jméno oboru"


Partneři SZKT

NPU_logo

logo_zeli-s-textem_krivky_web

logo-szuz-web

np-nove-web
logo_mzlu-zf logo_ldf
vos_melnik mendelu_cesky_barevne_pozitiv_web

mzp-i

garant ocenění E.F.E.
a Zelená stuha ČR

civilscape_logo

GaLaBau_2018_Logo_300dpi_RGB

SZKT je členem


logo_isa logo_eac_mensi ifla_logo

aefp_logo3_i


Oborová platforma ekologických nevládních organizací

zeleny_kruh_logo

Podporujeme projekty:


frantiskova_alej_logo
https://partyoftheright.org/2018/12/12/judi-bola-online/ . Sbobet WAP Indonesia . We can take a look at beautyintensified.com to learn more