www.SZKT.cz
 
Navigace: Domů

Výběr z kalendáře akcí


5.2. 2019, PRAHA
Parky ani zahrady v zimě nemusejí být nudné. Zkušení odborníci – perenář, arborista a zahradní architektka vás provedou zimním aspektem jak v přednáškové síni, tak v plenéru – sbírkách botanické zahrady. Aby rostliny zimu zdárně přežily, potřebují správnou ochranu - o tom, jak se o ně postarat, ale přitom je zbytečně nerozmazlovat, se také dozvíte.
Úvodní slovo | Ing . Jana Pyšková
Trvalkové výsadby v zimě | Ing. Petr Hanzelka, Ph.D.
Keře a stromy zajímavé v zimě | Bc. Tomáš Vencálek
Zimní ochrana záhonů prakticky a esteticky | Bc. Hana Pollertová
Návštěvy "zimních zahrad" | Ing. Tereza Antošová (Vlasáková)

strom-ikonka-200
PRÁVNÍ VZTAHY K DŘEVINÁM ROSTOUCÍM MIMO LES včetně novely kácení pro účely stavební účinné od 1. 1. 2018 a prvních zkušeností z aplikační praxe, připravovaná novela vyhlášky č. 189/2013 Sb.
7.2. 2019, PRAHA
JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D. | Ochrana dřevin rostoucích mimo les x ochrana lesa (lesních porostů), ochrana jiných veřejných a soukromých zájmů ve střetu s dřevinami - odlišné principy, prameny, vztahy; veřejnoprávní předpisy a občanský zákoník, právní (ne)závaznost technických norem, obecně závazné vyhlášky obcí k ochraně dřevin a jiné zeleně. Právní ochrana dřevin rostoucích mimo les, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, připravovaná novela vyhlášky: výjimky z požadavku doložení souhlasu vlastníka; metodické materiály MŽP ...........

20180524_153925_-_kopie

ZÁKLADY HODNOCENÍ STROMŮ
12.2. 2019, PRAHA
Ing. Jiří Rozsypálek | Seminář je určen pro širší odbornou veřejnost, která se v rámci tohoto semináře seznámí se základy hodnocení dřevin ve městech. Na úvod bude probrán význam dřevin ve městě, benefity a rizika, která z přítomnosti dřevin plynou. Následně bude otevřena problematika hodnocení dřevin. Probrány budou zásady měření dendrometrických parametrů, základy arboristického hodnocení (fyziologické stáří, vitalita, zdravotní stav, stabilita, perspektiva) a návrh vhodné technologie ošetření dle zjištěných skutečností. Na závěr bude část semináře věnována možnostem speciálního hodnocení dřevin v arboristice (biologická hodnota, provozní bezpečnost, mimoprodukční funkce dřevin, atd..). Výuka bude probíhat formou prezentací s praktickými příklady hodnocení dřevin ve městech. S ohledem na obsáhlost této problematiky nebude čas jít v rámci tohoto semináře do detailu jednotlivých hodnocení a na tento seminář budou navazovat jednotlivé specializované semináře, které v případě zájmu posluchačů umožní hlubší vhled do konkrétních problematik hodnocení.


18.-19.3. A 3.-.4.6., OLOMOUC
Ing. Jakub Beránek, Ph.D. | Dva na sebe navazující dvoudenní bloky s obsáhlými ukázkami škůdců. V obecné části kurz nabídne seznámení se základními rozlišovacími diagnostickými znaky larev, dospělců a symptomů poškození jednotlivých skupin škůdců dřevin (dle taxonomických čeledí) využitelnými v běžné rostlinolékařské praxi. Navazující speciální část seznámí s hlavními škůdci jednotlivých druhů listnatých a jehličnatých dřevin. Součástí kurzu budou i informace o vybraných karanténních škůdcích dřevin a Rostlinolékařském portálu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.


Výběr z novinek


  Školení závlahy 2019 - IRIMON

Pro členy SZKT, z.s. je možná sleva 50% z výše vložného.


 ... kdo ví proč, dokáže jakékoliv jak ... :-) 
Firma ITTEC, s.r.o. pokračuje v úspěšném programu seminářů a školení v oblasti závlah, které firmám mohou pomoci osvojit si nové, případně prohloubit dosavadní dovednosti, a také získat certifikáty, kterými se budou moci prezentovat.

Letošní typy školení:
20.2.2019 - C1   Závlaha sportovních ploch (fotbal, tenis, baseball, jízdárny ...) / Inteligentní ovládání závlah
21.2.2019 - B1   Teorie a praxe instalace závlahových systémů – dílna
22.2.2019 - B2   Teorie a praxe návrhu závlahových systémů – dílna
Na školení je nutno se předem přihlásit!! Více informací najdete na www.ittec.cz.

STANDARD AOPK ČR: Hodnocení stavu stromů

Dne 11.12.2018 byl vydán Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR nový standard HODNOCENÍ STAVU STROMŮ. Volně ke stažení je k dispozici na těchto stránkách: http://standardy.nature.cz/aktuality/zverejneni-schvaleneho-standardu-hodnoceni-stavu-stromu/


Valná hromada Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s. 29.11.2018 v Luhačovicích

V rámci programu konference Dny zahradní a krajinářské tvorby proběhla tradičně také Valná hromada, na které proběhly mimo jiné volby do správní rady a revizní komise. Na post člena správní rady a předsedy správní rady rezignoval doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D., dále vypršel tříletý mandát Ladislavu Kejhovi, Ing. Janě Pyškové a Petru Vykrutovi. Jako kandidáti na členy správní rady se opět přihlásili Ladislav Kejha a Ing. Jana Pyšková, nově Ing. Alexandra Koutná a Ing. Markéta Pešičková. Všichni čtyři kandidáti byli do správní rady zvoleni. Doplnili tak stávající členy správní rady Ing. Petra Förchtgotta, Ing. Stanislava Fleka a Ing. Katarínu Ruschkovou. Novým předsedou sedmičlenné správní rady byl na následném zasedání nové správní rady zvolen Ladislav Kejha a místopředsedkyní Ing. Katarína Ruschková. V revizní komisi skončil tříletý mandát Aleši Kurzovi, který na tuto funkci znovu kandidoval a byl zvolen. Všem blahopřejeme a těšíme se na spolupráci! Dalšími body programu byly zprávy o hospodaření a činnosti SZKT, z.s. Důležitým bodem bylo také přednesení žádosti o založení nové sekce s názvem Správa zeleně, kterou přednesla garantka pracovní skupiny Ing. Katarína Ruskchová, který byla správní radou pověřena přípravou založení této nové sekce. Valná hromada vznik nové sekce potvrdila. Programová náplň nové sekce Správa zeleně i pravidla jejího fungování budou zveřejněny následně. Valné hromadě byla nadále přednesena žádost o zvolení dvou nových čestných členů a to Ing. Boženy Pacákové-Hošťálkové a Ing. Jiřího Stani. Valná hromada dva nové čestné členy potvrdila. Blahopřejeme! Děkujeme všem členům SZKT, kteří věnovali svůj čas a zúčastnili se Valné hromady!


 Ochrana dřevin při stavebních činnostech - nabídka semináře na klíč pro stavební firmy


Vyhodnocení dotazníků z konference Strom pro život 2018

Garantka konference Strom pro život - život pro strom 2018; Krátkověké dřeviny - problém nebo výzva? Ing. Šárka Weberová spolu s Ing. Evou Gorolovou vypracovali přehled z odevzdaných dotazníků účastníků letošní konference. Výstup naleznete  zde .


Známe vítěze Zelené stuhy ČR 2018!

V úterý 2. října 2018 byly pod záštitou Stále komise Senátu pro rozvoj venkova v Hlavním sále Valdštejnského paláce, sídle Senátu, slavnostně vyhlášeny výsledky celostátní soutěže Zelená stuha České republiky 2018. Garantem tohoto ocenění a spoluvyhlašovatelem soutěže Vesnice roku je Ministerstvo životního prostředí, organizaci celostátní soutěže s podporou Ministerstva životního prostředí zajišťuje Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu.

Celostátním vítězem a držitelem Zelené stuhy České republiky 2018 se stala obec Ostopovice v Jihomoravském kraji (okres Brno – venkov). Na druhém místě se umístila obec Číměř v Kraji Vysočina (okres Třebíč) a na třetím místě obec Blatno v Ústeckém kraji (okres Chomutov).


Poříčí u Litomyšle je zlaté v soutěži Entente Florale Europe 2018!

Obec získala zlatou medaili v soutěži Entente Florale Europe a potvrdila tak rostoucí kvalitu v přístupu našich sídel k životnímu prostředí.

Poříčí u Litomyšle bylo do mezinárodní soutěže Entente Florale Europe (EFE) nominována jako vítěz Zelené stuhy České republiky 2017, která je organizována v rámci soutěže vesnice roku.

Pokračování zde.


Nově zveřejněné standardy AOPK ČR

 SPPK A 02 005 KÁCENÍ STROMŮ

 SPPK C 02 007 KRAJINNÉ TRÁVNÍKY


 

Aktuálně jsme vydali

titulka_bulletin_prosinec2018

titulka_ZPK_2018_4

facebook_iii
 

Anketa "Jméno oboru"


Partneři SZKT

NPU_logo

logo_zeli-s-textem_krivky_web

logo-szuz-web

np-nove-web
logo_mzlu-zf logo_ldf
vos_melnik mendelu_cesky_barevne_pozitiv_web

mzp-i

garant ocenění E.F.E.
a Zelená stuha ČR

civilscape_logo

GaLaBau_2018_Logo_300dpi_RGB

SZKT je členem


logo_isa logo_eac_mensi ifla_logo

aefp_logo3_i


Oborová platforma ekologických nevládních organizací

zeleny_kruh_logo

Podporujeme projekty:


frantiskova_alej_logo