www.SZKT.cz
 
Navigace: Domů

Výběr z kalendáře akcí


25.4. 2019, OLOMOUC
Mgr. Ing. Marek Sobola, PhD. | Interiérová zelená stěna – vertikální zahrada je v současnosti ten nejexkluzivnější prvek, který nám interiérové květinářství nabízí. Dodává interiéru prvek luxusu a zároveň představuje bezprostřední styk s přírodou – evokuje zeleň deštných pralesů. Je ale zároveň jedním z nejnáročnějších prvků na údržbu a udržitelnost v interiéru. Účastníci se  dozví o způsobu zakládání zelených stěn a jejich rozdělení na jednotlivé typy. Na semináři se bude lektor hlouběji věnovat především praktickým zkušenostem – jak se rostliny v těchto stěnách chovají, praktickým poznatkům z péče o zelené stěny, ale také problémům, jako je udržitelnost takto drahého prvku v interiéru.

16.5. 2019, PRAHA 3
Tradiční konference připravená ve spolupráci s Prahou 3, která se bude věnovat problematice správy městské veřejné zeleně.


29.5. 2019, PRAHA
První seminář z cyklu S krajinou jen dobře – cyklus přednášek zaměřený na plánování krajiny a aktuální trendy v krajinném plánování, které je v poslední době často diskutované, ovšem jen málo kdo se v něm orientuje.První úvodní seminář si klade za cíl seznámit účastníky s nástroji, které jsou v rámci plánování krajiny běžně užívány. Bude představen jejich obsah a význam, seznámíme se s procesem jejich pořízení a osobou, která je může projektovat. Zaměříme se také na možnost přechodu takového krajinného nástroje do realizace (návaznost na dotační programy). Seminář bude doprovázen ukázkami zdařilých projektů realizovaných v posledních letech. Na úvodní seminář budou navazovat dílčí semináře zaměřené na detailní seznámení s jednotlivými nástroji krajinného plánování, jako jsou: komplexní pozemkové úpravy, krajinný plán, krajinná studie, nástroje územního plánování a mnoho dalších. Tyto semináře se pak budou věnovat podrobně danému tématu.

11.6. 2019, PRAHA
JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D. | Právní aspekty ochrany významných krajinných prvků (VKP) podle zákona o ochraně přírody a krajiny, vztah k vodnímu zákonu a dalším právním předpisům, judikatura

trvalky_trebon

13.-14.6. 2019, TŘEBOŇ
Jan Nussbauer, Ing. Jaroslav Fliegl a Mgr. Rostislav Černý, CSc. | Dvoudenní workshop, během kterého účastníci společně zrealizují neobvyklý trvalkový záhon o velikosti 250 m2 ve stylu bohatě kvetoucí trvalkové louky v lázních v Třeboni. První den bude věnován teorii výsadby trvalkového záhonu, seznámení se s vybraným sortimentem trvalek.  Odpoledne bude věnováno lázeňskému parku, jeho historii  i výhledům  do budoucnosti. První den bude zakončen procházkou parkem, prohlídkou květnatých luk a obhlídkou plochy pro výsadbu záhonu. Druhý den bude věnován samotné realizaci – rozmístění rostlin a především jejich výsadbě. Následovat bude diskuze a návštěva Botanického ústavu v Třeboni.

AREAL_BUGA_PAVILON

18.-19.6.2019, HEILBRONN, NĚMECKO
Exkurze na zahradnickou výstavu s návštěvou Norimberku na revitalizaci severního břehu jezera Wöhrder See a večerní prohlídkou města Heilbronn s průvodcem. Kapacita omezena! Hlaste se nejlépe do 23.4.2019.


Výběr z novinek


Zpráva ze Shromáždění členů Sekce Správa zeleně - Dne 28. února 2019 proběhlo ustavující Shromáždění členů Sekce Správa zeleně....... pokračování zde.


Podpořte, prosím, český národní strom v anketě Evropský strom roku 2019. Lípa svobody z Velkých Opatovic reprezentuje Českou republiku v konkurenci 14 evropských zemí.


Memorandum Děti a město / Prostor pro hru vzniklo jako výstup druhého ročníku  konference Architektura dětem 2018, která proběhla ke konci října minulého roku v prostorách CAMP (Centrum Architektury a Městského Plánování) v Praze.

Cílem memoranda je přispět ke zkvalitnění prostředí pro hru a trávení volného času dětí, mládeže a celé komunity.  Memorandum můžete podpořit na stránkách  www.architekturadetem.cz, kde naleznete také více informací o proběhlé konferenci včetně videozáznamů příspěvků jednotlivých přednášejících.


 Ochrana dřevin při stavebních činnostech - nabídka semináře na klíč pro stavební firmy 

Aktuálně jsme vydali

titulka_bulletin_brezen_2019

Titulka_ZPK_1_2019

facebook_iii
 

Anketa "Jméno oboru"


Partneři SZKT

NPU_logo

logo_zeli-s-textem_krivky_web

logo-szuz-web

np-nove-web
logo_mzlu-zf logo_ldf
vos_melnik mendelu_cesky_barevne_pozitiv_web

mzp-i

garant ocenění E.F.E.
a Zelená stuha ČR

civilscape_logo

GaLaBau_2018_Logo_300dpi_RGB

SZKT je členem


logo_isa logo_eac_mensi ifla_logo

aefp_logo3_i


Oborová platforma ekologických nevládních organizací

zeleny_kruh_logo

Podporujeme projekty:


frantiskova_alej_logo
https://partyoftheright.org/2018/12/12/judi-bola-online/ . Sbobet WAP Indonesia . dewatogel99