www.SZKT.cz
 
Navigace: Domů

Výběr z kalendáře akcí


28.2.2019, PRAHA
Ustavující shromáždění Sekce SZKT Správa zeleně - pozvánka a  program zde . Na shromáždění proběhne volba rady sekce.
Vstup je volný pro všechny zájemce, členové SZKT se mohou přihlásit k členství v Sekci Správa zeleně i na místě a zapojit se.
  

1.3. 2019, ŽĎÁR NAD ORLICÍ
Jindřich Pražák | Kurz je zaměřen především technickou stránku záchrany stromolezce z koruny stromu v různých situacích. Současně budete stručně seznámeni s obecnými principy bezpečnosti práce z organizačního pohledu a základy poskytování první pomoci v místech dobře dostupnou zdravotní péčí.
Kurz je vhodný také jako příprava na certifikaci ETW.
Na závěr kurzu se mohou účastníci nechat přezkoušet z technické záchrany a poskytování první pomoci, a pokud zkoušku úspěšně zvládnou, bude jim uznávána jako nahráda za zkoušku Záchrana zraněného v rámci certifikace ETW pořádané SZKT. 

18.-19.3. A 3.-.4.6., OLOMOUC
Ing. Jakub Beránek, Ph.D. | Dva na sebe navazující dvoudenní bloky s obsáhlými ukázkami škůdců. V obecné části kurz nabídne seznámení se základními rozlišovacími diagnostickými znaky larev, dospělců a symptomů poškození jednotlivých skupin škůdců dřevin (dle taxonomických čeledí) využitelnými v běžné rostlinolékařské praxi. Navazující speciální část seznámí s hlavními škůdci jednotlivých druhů listnatých a jehličnatých dřevin. Součástí kurzu budou i informace o vybraných karanténních škůdcích dřevin a Rostlinolékařském portálu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.

26.3. 2019, PRAHA
V rámci konference představíme  memorandum Děti a město / Prostor pro hru a prohloubíme témata, kterým se věnovala konference Architektura dětem 2018. Přijďte se seznámit s novými přístupy a strategiemi, jak navrhovat prostory pro hru, ale i veřejné prostory obecně tak, aby naplňovaly potřeby dětí a dobře sloužily všem uživatelům.
Dotkneme se řady témat, jako například certifikace herních prvků včetně autorských prvků, konceptu hodnocení přínosného rizika, platné legislativy a zodpovědnosti, která z ní vyplývá pro provozovatele herních ploch, a také třeba problematiky použití syntetických povrchů v prostorách sportovních a dětských hřišť.

4.4. 2019, PRAHA
Ing. Marek Hamata, Petr Vykrut | Náplní semináře je zdůraznit užitečnost a potřebnost položkových rozpočtů oproti kumulovaným položkám uváděných v rozpočtech zahradnických a krajinářských projektů. Dále upozornění na existenci agregovaných položek rozpočtů zahradnických a krajinářských prací v rámci dotačních programů AOPK. Další novinkou tohoto semináře je nabídka možného položkového rozpočtování zahradnických a krajinářských prací tak, aby byly pro zadavatele zakázek srozumitelnější a snazší k následné (zpětné) kontrole.  Námi nabízená struktura položkových rozpočtů by měla usnadnit i práci rozpočtářům v zahradnických firmách, které zakázky naceňují a soutěží o ně.

25.4. 2019, OLOMOUC
Mgr. Ing. Marek Sobola, PhD. | Interiérová zelená stěna – vertikální zahrada je v současnosti ten nejexkluzivnější prvek, který nám interiérové květinářství nabízí. Dodává interiéru prvek luxusu a zároveň představuje bezprostřední styk s přírodou – evokuje zeleň deštných pralesů. Je ale zároveň jedním z nejnáročnějších prvků na údržbu a udržitelnost v interiéru. Účastníci se  dozví o způsobu zakládání zelených stěn a jejich rozdělení na jednotlivé typy. Na semináři se bude lektor hlouběji věnovat především praktickým zkušenostem – jak se rostliny v těchto stěnách chovají, praktickým poznatkům z péče o zelené stěny, ale také problémům, jako je udržitelnost takto drahého prvku v interiéru.

30.4. 2019, MĚLNÍK
Zvyšte si svou profesní kvalifikaci. Certifikační zkouška probíhá jak prakticky v terénu, tak teoreticky v učebně. Zkouška není určena pro začátečníky, ale pro profesionály, kteří již v oboru pracují. Z praktických i teoretických dovedností Vás vyzkouší zkušení komisaři. 


P1050471_-_kopieTRVALKY - JARNÍ A ČASNĚ LETNÍ ASPEKT
30.5. 2019, PRŮHONICE
Ing. Adam Baroš | Přímo v terénu na Dendrologické zahradě si ukážeme přelom jarního a časně letního aspektu. Na osluněných lokalitách se záhony začínají dostávat do svého největšího květu. Řízená diskuze se bude týkat zejména všech aktuálních otázek stran zakládání a dlouhodobého rozvoje trvalkových výsadeb různých typů. Seminář bude rozdělen na kratší teoretickou část v učebně a hlavní část přímo v terénu.

Výběr z novinekPodpořte, prosím, český národní strom v anketě Evropský strom roku 2019. Lípa svobody z Velkých Opatovic reprezentuje Českou republiku v konkurenci 14 evropských zemí.


Memorandum Děti a město / Prostor pro hru vzniklo jako výstup druhého ročníku  konference Architektura dětem 2018, která proběhla ke konci října minulého roku v prostorách CAMP (Centrum Architektury a Městského Plánování) v Praze.

Cílem memoranda je přispět ke zkvalitnění prostředí pro hru a trávení volného času dětí, mládeže a celé komunity.  Memorandum můžete podpořit na stránkách  www.architekturadetem.cz, kde naleznete také více informací o proběhlé konferenci včetně videozáznamů příspěvků jednotlivých přednášejících.


  Školení závlahy 2019 - IRIMON

Pro členy SZKT, z.s. je možná sleva 50% z výše vložného.


 ... kdo ví proč, dokáže jakékoliv jak ... :-) 
Firma ITTEC, s.r.o. pokračuje v úspěšném programu seminářů a školení v oblasti závlah, které firmám mohou pomoci osvojit si nové, případně prohloubit dosavadní dovednosti, a také získat certifikáty, kterými se budou moci prezentovat.

Letošní typy školení:
20.2.2019 - C1   Závlaha sportovních ploch (fotbal, tenis, baseball, jízdárny ...) / Inteligentní ovládání závlah
21.2.2019 - B1   Teorie a praxe instalace závlahových systémů – dílna
22.2.2019 - B2   Teorie a praxe návrhu závlahových systémů – dílna
Na školení je nutno se předem přihlásit!! Více informací najdete na www.ittec.cz.

STANDARD AOPK ČR: Hodnocení stavu stromů

Dne 11.12.2018 byl vydán Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR nový standard HODNOCENÍ STAVU STROMŮ. Volně ke stažení je k dispozici na těchto stránkách: http://standardy.nature.cz/aktuality/zverejneni-schvaleneho-standardu-hodnoceni-stavu-stromu/


Valná hromada Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s. 29.11.2018 v Luhačovicích

V rámci programu konference Dny zahradní a krajinářské tvorby proběhla tradičně také Valná hromada, na které proběhly mimo jiné volby do správní rady a revizní komise. Na post člena správní rady a předsedy správní rady rezignoval doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D., dále vypršel tříletý mandát Ladislavu Kejhovi, Ing. Janě Pyškové a Petru Vykrutovi. Jako kandidáti na členy správní rady se opět přihlásili Ladislav Kejha a Ing. Jana Pyšková, nově Ing. Alexandra Koutná a Ing. Markéta Pešičková. Všichni čtyři kandidáti byli do správní rady zvoleni. Doplnili tak stávající členy správní rady Ing. Petra Förchtgotta, Ing. Stanislava Fleka a Ing. Katarínu Ruschkovou. Novým předsedou sedmičlenné správní rady byl na následném zasedání nové správní rady zvolen Ladislav Kejha a místopředsedkyní Ing. Katarína Ruschková. V revizní komisi skončil tříletý mandát Aleši Kurzovi, který na tuto funkci znovu kandidoval a byl zvolen. Všem blahopřejeme a těšíme se na spolupráci! Dalšími body programu byly zprávy o hospodaření a činnosti SZKT, z.s. Důležitým bodem bylo také přednesení žádosti o založení nové sekce s názvem Správa zeleně, kterou přednesla garantka pracovní skupiny Ing. Katarína Ruskchová, který byla správní radou pověřena přípravou založení této nové sekce. Valná hromada vznik nové sekce potvrdila. Programová náplň nové sekce Správa zeleně i pravidla jejího fungování budou zveřejněny následně. Valné hromadě byla nadále přednesena žádost o zvolení dvou nových čestných členů a to Ing. Boženy Pacákové-Hošťálkové a Ing. Jiřího Stani. Valná hromada dva nové čestné členy potvrdila. Blahopřejeme! Děkujeme všem členům SZKT, kteří věnovali svůj čas a zúčastnili se Valné hromady!


 Ochrana dřevin při stavebních činnostech - nabídka semináře na klíč pro stavební firmy


Vyhodnocení dotazníků z konference Strom pro život 2018

Garantka konference Strom pro život - život pro strom 2018; Krátkověké dřeviny - problém nebo výzva? Ing. Šárka Weberová spolu s Ing. Evou Gorolovou vypracovali přehled z odevzdaných dotazníků účastníků letošní konference. Výstup naleznete  zde .


Známe vítěze Zelené stuhy ČR 2018!

V úterý 2. října 2018 byly pod záštitou Stále komise Senátu pro rozvoj venkova v Hlavním sále Valdštejnského paláce, sídle Senátu, slavnostně vyhlášeny výsledky celostátní soutěže Zelená stuha České republiky 2018. Garantem tohoto ocenění a spoluvyhlašovatelem soutěže Vesnice roku je Ministerstvo životního prostředí, organizaci celostátní soutěže s podporou Ministerstva životního prostředí zajišťuje Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu.

Celostátním vítězem a držitelem Zelené stuhy České republiky 2018 se stala obec Ostopovice v Jihomoravském kraji (okres Brno – venkov). Na druhém místě se umístila obec Číměř v Kraji Vysočina (okres Třebíč) a na třetím místě obec Blatno v Ústeckém kraji (okres Chomutov).


Poříčí u Litomyšle je zlaté v soutěži Entente Florale Europe 2018!

Obec získala zlatou medaili v soutěži Entente Florale Europe a potvrdila tak rostoucí kvalitu v přístupu našich sídel k životnímu prostředí.

Poříčí u Litomyšle bylo do mezinárodní soutěže Entente Florale Europe (EFE) nominována jako vítěz Zelené stuhy České republiky 2017, která je organizována v rámci soutěže vesnice roku.

Pokračování zde.


Nově zveřejněné standardy AOPK ČR

 SPPK A 02 005 KÁCENÍ STROMŮ

 SPPK C 02 007 KRAJINNÉ TRÁVNÍKY


 

Aktuálně jsme vydali

SZKT_aktualne_1_2019_titulka

titulka_ZPK_2018_4

facebook_iii
 

Anketa "Jméno oboru"


Partneři SZKT

NPU_logo

logo_zeli-s-textem_krivky_web

logo-szuz-web

np-nove-web
logo_mzlu-zf logo_ldf
vos_melnik mendelu_cesky_barevne_pozitiv_web

mzp-i

garant ocenění E.F.E.
a Zelená stuha ČR

civilscape_logo

GaLaBau_2018_Logo_300dpi_RGB

SZKT je členem


logo_isa logo_eac_mensi ifla_logo

aefp_logo3_i


Oborová platforma ekologických nevládních organizací

zeleny_kruh_logo

Podporujeme projekty:


frantiskova_alej_logo