Navigace: Domů Kalendář akcí

24. ročník Dny zahradní a krajinářské tvorby 2019

Tisk

 cover_image_s_nzvem_Dny_ZKT_2019_M

Záštita

Generální partner
konference

EBBEN_volledig_logo_CMYK


Hlavní partner konference

Logo-ZAVLAOVAC-VAKY.CZ-szkt-web


Partner konference

Terragroup_jpg


Výzdoba konferenčních
prostor 

logo_s_textem

VYSTAVOVATELE

Budoucnost je dnes (V. Sitta)

27.11. - 29.11. 2019 v městském kulturním domě Elektra, Masarykova 950, Luhačovice

Krajinářská architektura, zahradní design, zahradnictví a arboristika, obory, které sdružuje SZKT se dnes musí přizpůsobovat novým trendům na poli klimatických, ekonomických a společenských změn. Ekonomické a klimatické faktory mají přímý dopad na způsoby navrhování, zakládání i péči o (nejenom) vegetační prvky. Měnící se společenské prostředí vyžaduje mezioborovou spolupráci, ale i nové formy myšlení a změnu tradičních postupů.

Letošní ročník se bude věnovat problematice udržitelnosti staveb krajinářské architektury (park, veřejné prostranství, ulice, hřbitov, zahrada, stromořadí...) v kontextu těchto změn a představí konkrétní projekty, realizace a příklady zejména z České republiky a vybraných evropských zemí.

Připravované bloky přednášek jsou péče a návrhy veřejných prostranství, krajina zítřka, nové formy spolupráce, komu patří budoucnost a inspirativní projekty a hračky ve městě i krajině.PROGRAM KONFERENCE


Středa 27.11. 2019

10:30 - 12:00 Prezence účastníků 
12:05 - 18:40 Přednášky 
20:00 - 23:0 Společenský večer s rautem


BLOK I. - Péče o veřejná prostranství ve městech

Jihlava - režimy sekání ve městě, proměny typů travních porostů
Martina Gregorová | město Jihlava - odbor životního protředí

Strakonice - trvalkové a letničkové výsadby ve veřejném prostoru
Jaroslav Brůžek | vedoucí odboru, městská zeleň - Strakonice

Sortiment trvalek vhodný do současného města
Jan Nussbauer | Přírodní zahrada Radonice / Herba Grata s.r.o.

Kostelní Lhota - péče o veřejná prostranství malé obce
Tomáš Drobný | starosta města Kostelní Lhota

Plzeň - péče o městské parky
Lucie Davídková | Správa veřejného statku města Plzně

Brno - péče o stromy ve městě
Alexandra Koutná | Správa zeleně, město Brno

Zavlažovací vaky - komerční přednáška

Jak vegetace ovlivňuje naše klima
Jan Pokorný | ENKI o.p.s.BLOK II. - Krajina zítřka

Zdoňovsko - model zadržení vody v krajině
Jiří Malík | Živá voda

Turnov - revitalizace Sedmihorských mokřadů
Vojtěch Šťastný | Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody

Růženin Lom a další vybrané projekty
Eva Wágnerová | Eva Wágnerová

Jak klima ovlivňuje naši vegetaci
Jiří Rozsypálek | LDF MENDELU Brno

Sedlák pod Milešovkou
Daniel Pitek | Sedlák pod Milešovkou

Druhy, založení a následná péče o extenzivní ovocné sady v krajině
Stanislav Boček | LDF MENDELU Brno

Shrnutí dne, pozvánka na Postersession Společenský večer

Společenský večer s rautem
Čtvrtek 28.11. 2019

09:00 - 18:10 Přednášky 
20:00 - 00:00 Společenský večer s živou hudební produkcí 

BLOK III. - Návrhy veřejných prostranství

Velká Polom - zrození návsi
Tomáš Bindr | Aterlier 38

Park Stromovka v Humpolci
Luděk Rýzner + Jakub Finger | OK plan + Partero

Strassenbaumtest - hodnocení sortimentu stromů v urbanizovaném prostředí
Ondřej Feit | ředitel SZKT, z.s.

Krajinářská architektura ve Švédsku
Patrick Verhoeven MSA/SAR + Kateřina Vondrová MSA/SAR| Mandaworks

Čelakovského sady v Praze
Ondřej Fous

BUGA - Heilbron 2019
Oliver Toeliner | BUGA

školky Ebben - komerční přednáška


BLOK IV. - Budoucnost je dnes

Město přátelské k dětem
Mirjana Petrik | Childfriendly city


Radka Vladyková | výkonná ředitelka Kanceláře Svazu měst a obcí České republiky 

Města 2050
Justina Krol | Pracownia miejska

Využití technologií pro vytvoření interaktivních měst
LAX studio

Vybíralka
Milan Brlík | IPR


Speciální program - flesh talks (krátké prezentace)

Garden of the future
Jakub Finger + Mirka Svorová | Partero

vybrané projekty - Švédsko
Kateřina Vondrová | Mandaworks

Stromová kaple
Daniel Matějka | Naokraji

Been there together
Dominika Belanská | Been there together

Nábřeží řeky Loučné
Martin Rusina + Jakub Finger | Rusina Frei + Partero

Adapterra Awards - Nadace Partnerství


Společenský večer

Živá hudba: Jazz In Flagranti - v hlavním sálePátek 29.11. 2019

09:00 - 12:50 Přednášky

Park roku
Jana Šimečková | SZÚZ

Zelená stuha
Jaroslav Brzák

Milion stromů
Vít Hrdoušek | MAS Strážnicko

BLOK V. - Nové formy spolupráce

Never Never School 2019
Lýdia Grešáková, Viktória Mravčáková | SPOLKA

The Stage
Tomasz Swietlik | hlavní architekt projektu

Změna do 10 dnů …
Veronika Trnovská/Michalíková | Woven

Kaplnka vzkriesenia a kvetnická krížová cesta
Samuel Netočný

Současný ekonomický systém jako příčina ekologické krize
Naďa Johanisová | FA sociálních studií MU, katedra enviromentálních studií

Současná socha ve veřejném prostoru - výzvy
Jiří Finger 


Garant programu 2019: Martina Imramovská


Jména přednášejících uvádíme bez titulů!

*Změny v programu vyhrazeny


Cena:

Člen SZKT    2 800 Kč
Člen SZKT - mimořádný/student   1 400 Kč
Nečlen     3 500 Kč
Nečlen - student    1 750 Kč
Člen slovenské SZKT   2 800 Kč

Prihlasit_se_4

V ceně konference je zahrnuto: vstup na odborné přednášky,vstup na společenský večer s občerstvením, coffeebreaky. Ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH. Ubytování včetně dalšího stravování je v samostatné režii účastníků.

V případě neúčasti a neomluvení se z akce alespoň 1 pracovní den předem je povinen účastník uhradit 100% účastnický poplatek a má právo na materiály pokud jsou součástí akce (toto je potřeba účastníkem potvrdit). Další podrobnosti ke storno podmínkám obsahují Obchodní a storno podmínky.

 


Organizační informace

Přihlášení: Vyplňte, prosím, on-line závaznou přihlášku. V případě, že to z jakéhokoliv důvodu není možné, obraťte se na nás (kontakty níže) a domluvíme se na přihlášení jiným způsobem např. klasickou poštou na adresu kanceláře nebo emailem. 

Úhrada: Na základě předfaktury/faktury, která je vystavena na základě závazné přihlášky a zaslána e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou na přihlášce. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury. 

Storno podmínky se řídí Obchodními podmínkami - zde.

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  nebo 257 323 953)