Navigace: Domů Kalendář akcí Uskutečněné akce Certifikace ETW 17.10. 2019, Mělník

Certifikace ETW 17.10. 2019, Mělník

Tisk

Místo: Mělník, areál VOŠ Za Mělník  
Termín: 17.10. 2019  

Certifikační zkouška probíhá jak prakticky v terénu tak teoreticky v učebně. Zkouška není určena pro začátečníky, ale pro profesionály, kteří již v oboru pracují. Pozorně si přečtěte "Pravidla certifikační zkoušky", kde je obsažena většina informací o průběhu zkoušky a další dokumenty níže. V případě, že byste zde odpovědi na své otázky nenalezli, neváhejte se na nás obrátit osobně (viz kontakty níže).

Držitelé platných certifikátů SKT A nebo ABA A1 nemusí skládat část zkoušky Záchrana zraněného. Pokud chcete tuto možnost využít, je nutné zaslat kopii certifikátu do kanceláře spolu s vyplněnou přihláškou!

(Pozor, nejedná se o výukový kurz, ale reálné přezkoušení Vašich dovedností a znalostí zkušenými komisaři. V případě, že si potřebujete doplnit vědomosti v některé oblasti můžete třeba využít některý z našich jednodenních kurzů zaměřený na Vámi vybrané jednotlivé téma. Sledujte kalendář akcí SZKT, který je v průběhu roku aktualizován.)

Informace ke stažení


  • Pro přihlášené na certifikaci nabízíme možnost odsouhlasení výstupového setu!: Zájemci zašlou svůj výstupový set ke schválení nafocený na adresu kanceláře SZKT  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Na fotografii v dostatečném rozlišení musí být set zavěšen na laně a musí být doplněn slovním popisem (názvy výrobků – typové označení od výrobce).  Fotografie budou předány bezpečnostnímu technikovi certifikace ke kontrole a schválení. V případě nejasností, nebo když váš set bude nevyhovující, budete kontaktováni v dostatečném předstihu bezpečnostním technikem. V opačném případě je váš set v pořádku.

PŘÍLOHY K PŘIHLÁŠCE  všechny je nutné dodat spolu s přihláškou, pokud jste je již neposílali dříve (pokud dříve zaslaným uplynula platnost, je třeba zaslat nové)!:

  1. Kopie platného osvědčení o odborné způsobilosti k provádění prací ve výškách, dle NV 362/2005 Sb. nebo platné osvědčení o odborné způsobilosti k provádění prací ve výškách pomocí speciální lanové techniky (techniky lanového přístupu) dle NV 362/2005 Sb.
  2. Kopie dokladu o absolvování kurzu první pomoci (uznáváme jakýkoliv oficiální typ odborného školení).
  3. Kopie dokladu o absolvování kurzu prácemotorovou pilou.
  4. Seznam referenčních zakázek, vlastnoručně podepsaný, dokazující alespoň 1 rok praxe v oboru péče o stromy, včetně praxe ošetřování stromů ve výšce pomocí stromolezeckých technik. (Musí obsahovat datum nebo období prací a kontakt na zadavatele či zaměstnavatele.)
  5. Kopie dokladu o lékařské prohlídce uchazeče ne starší 1 roku od data konání certifikační zkoušky
  6. Kopie platného certifikátu SKT A nebo ABA A1 (pokud jste jeho držitelem).
  7. Veškeré vaše vybavení by mělo procházet pravidelnou kontrolou (revizí). Doklad o ní přineste s sebou ke zkoušce na kontrolu vybavení před praktickou demonstrací práce v koruně stromu. Na místě Vás o to může technik požádat! Tento poslední dokument nemusíte posílat předem.

 Cena:                                  
Člen SZKT nebo abslovent VOŠ Mělník      12 600 Kč
Člen SZKT nebo absolvent VOŠ Mělník a zároveň držitel platného certifikátu SKT A nebo ABA A1     10 600 Kč
Nečlen      15 950 Kč
Nečlen a zároveň držitel platného certifikátu SKT A nebo ABA A1     13 950 Kč
Cena za opakování jedné části zkoušky      5 100 Kč
Cena za opakování každé další části       2 300 Kč


(Např. účastník opakuje 1 část zkoušky = 5 100 Kč, 2 části = 7 400 Kč, 3 části = 9 700 Kč....)

Cena zahrnuje pronájem prostor, lektorné zkušebních komisařů a supervisora EAC, povinné poplatky organizaci EAC, nápoje + malé občerstvení během dne a oběd v ceně 120 Kč.

Uvedené ceny jsou včetně 21% DPH.

Prihlasit_se_4

Úhrada a další pokyny k přihlášení:

Na základě předfaktury/faktury, která je vystavena na základě závazné přihlášky a zaslána e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou na přihlášce. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury.

Minimální počet přihlášených pro konání certifikace je cca 10 účastníků přihlášených k celé zkoušce. V případě nenaplnění se zkouška přesouvá na jiný termín.


Kontaktní adresy:

pro zaslání přihlášky, nutných dokumentů a vystavení faktury:
Karolína Lhotská

Plzeňská 247/59
150 00 Praha 5 - Košíře

Tel:: +420 724 900 597
Tel.: +420 257 323 953
E-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  nebo  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

pro dotazy k certifikaci ETW:
Ing. Ivo Peřina
Tel:: +420 604 802 953
E-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript