Navigace: Domů Kalendář akcí Uskutečněné akce Detekce a management dřevin s habitaty netopýrů - Praha ( 2019)

Detekce a management dřevin s habitaty netopýrů - Praha ( 2019)

Tisk

Datum: 8.8. 2019 (17:00 -  cca 22:00 hodin) KAPACITA NAPLNĚNA !

Tato pozdní hodina je zvolena s ohledem na čas aktivity netopýrů :-)

 netopyr-rezavy-14x_nycno
netopyr-cerny-3784
kamera
IMG_4555
IMG_3785_-_kopie


Místo: Praha, park Stromovka; místo srazu účastníků bude upřesněno 

Profesni_rust_i

Kurz je zaměřen na objasnění skrytého způsobu života netopýrů ve vztahu ke stromům, s ním související průzkumy a řešení konkrétních situací ošetřování stromů s habitaty netopýrů.

V úvodní části budou účastníci seznámeni formou přednášky s hlavními specifiky vazby netopýrů na stromy a městské prostředí parků, stromořadí a vodotečí. Budou představeni hlavní zástupci letounů s vazbou na toto prostředí, jejich životní cyklus, kterým vysvětlujeme soužití netopýrů a lidí v jednom společném prostoru. Budou rozebrány všechny potenciální stromové habitaty netopýrů s konkrétními příklady a vysvětlením jejich důležitosti a možné nahraditelnosti. V dalším kroku bude vysvětlena metodika odborných průzkumů prostředí se zaměřením na vyhledávání a posuzování vhodnosti stromových defektů jako potenciálních habitatů pro netopýry. V neposlední řadě budou účastníci obeznámení s legislativní/racionální ochranou netopýrů zařazených mezi ZCHD, postupem při ošetřování nebo kácení stromů s detekovanými habitaty a možnostmi zachování nebo nahrazování nalezených úkrytů a nakonec s postupem při neočekávaném nálezu netopýrů během arboristického zásahu.

V rámci terénní pochůzky budou prakticky představeny přístroje (ultrazvukový detektor a průmyslová endoskopická kamera) k odhalování a determinaci netopýrů v jejich přirozeném prostředí a to jak ve volném prostoru tak přímo v úkrytech. Dále budou představeny a posouzeny konkrétní dostupné potenciální stromové habitaty a jejich management v  konkrétních situacích.


Program
17:00 – 17:30   prezence účastníků

17:30 – 19:30   prezentace v interiéru

19:30 – 20:00   přesun na lokalitu

20:00 – 22:00   venkovní pochůzka s praktickými ukázkami a pozorováním netopýrů v terénu


Kapacita je omezena na 20 účastníků!


Přednášející: Ing. Michal Prouza; vědecko - výzkumný pracovník Mendelovy univerzity v Brně


Seminář je určen především pro: stromolezce a arboristy, krajinářské architekty a projektanty, odborné pracovníky státní správy,  technický dozor investora, majitele a vedoucí zaměstnance odborných zahradnických firem, učitele odborného školství a studenty odborných škol.


Cena:

Člen SZKT (platí i pro členy slovenské SZKT)   1080 Kč
Člen SZKT - mimořádný/student     540 Kč
Nečlen     1630 Kč
Nečlen - student       820 Kč

Uvedené ceny jsou včetně 21% DPH. 

Prihlasit_se_4


Organizační informace

Přihlášení: Přihlaste se nejlépe do 1.8. 2019. (Poté se rozhoduje zda se seminář naplnil. Hlaste se proto prosím včas.) Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku on-line viz výše. Pokud je to z nějakého důvodu nutné lze také zaslat Vámi napsanou objednávku s potřebnými údaji (viz on-line přihláška) klasickou poštou na adresu kanceláře, faxem nebo emailem. Pro všechny způsoby přihášení platí stejné obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Poplatek uhraďte na základě předfaktury/faktury, kterou Vám vystavíme na základě závazné přihlášky. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury. (Lze platit také hotově na místě.)

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  nebo 257 323 953)