Navigace: Domů Kalendář akcí Uskutečněné akce Determinace běžných druhů stromů v bezlistém stavu a jejich nároky a požadavky na řez - přidaný termín (2019)

Determinace běžných druhů stromů v bezlistém stavu a jejich nároky a požadavky na řez - přidaný termín (2019)

Tisk

Termín: 21.3. 2019 (9:00 - 17:00)

Místo: Dendrologická zahrada v Průhonicích

tree-1034194_1920
   tree-3134881_1920
tree-338211_1280

Profesni_rust_i

Seminář s ukázkami dřevin a techniky řezů vybraných mladých stromů v terénu (řezy dřevin budou probíhat školitelem ze země pouze pomocí ruční pilky a dvousečných nůžek u jím vybraných jedinců). Seminář bude probíhat převážně venku pouze s krátkým teoretickým úvodem v učebně.

Lektor se v terénu zaměří na tyto taxony:
Acer campestre, Acer negundo, Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Acer saccharinum
Aesculus hippocastanum, Aesculus x carnea
Ailanthus altissima
Alnus glutinosa
Betula papyrifera, Betula pendula
Carpinus betulus
Catalpa
Celtis occidentalis
Corylus colurna
Crataegus
Fagus sylvatica
Fraxinus excelsior, Fraxinus ornus, Fraxinus pennsylvanica
Juglans regia
Malus sp. okrasné odrůdy
Platanus x hispanica
Populus alba, Populus tremola, Populus nigra, Populus x canadensis, Populus simonii
Prunus – třešně, višně, střemchy, slivoně, mahalebka
Pyrus – hrušně okrasné
Quercus cerris, petraea, Quercus robur, Quercus rubra
Robinia pseudoacacia
Salix alba, Salix x sepulcralis
Sophora japonica
Sorbus
Tilia cordata, Tilia x euchlora, Tilia platyphyllos, Tilia tomentosa
Ulmus

Přednáší: Ing. Marek Žďárský - zahradní inženýr, znalec v oboru Ochrana přírody (specializace: hodnocení vitality a statiky stromů vč. diagnostiky koruny stromolezeckou technikou, technologie ošetření a nápravných opatření na dřevinách rostoucích mimo les a Zemědělství (specializace: dendrologie, péče o dřeviny a jejich poškozování lidskou činností), Český certifikovaný arborista - Konzultant. 

*Počet účastníků je omezen na max. 20 lidí. Hlaste se, prosím, včas.


Cílová skupina

Arboristé, stromolezci, odborní pracovníci státní správy a samosprávy, správci zeleně, majitelé a vedoucí zaměstnanci odborných zahradnických firem, technický dozor investora, učitelé odborného školství, studenti odborných škol, nadšenci.


Cena:

Člen SZKT - platí i pro členy slovenské SZKT   1300 Kč
Člen SZKT - mimořádný     650 Kč
Nečlen    1 950 Kč
Nečlen - student      975 Kč

Uvedené ceny jsou včetně 21% DPH. Cena zahrnuje kávu a občerstvení.


Prihlasit_se_4


Organizační informace

Přihlášení: Přihlaste se nejlépe do 15.3.2019. Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku on-line viz výše. Pokud je to z nějakého důvodu nutné lze také zaslat Vámi napsanou objednávku s potřebnými údaji (viz on-line přihláška) klasickou poštou na adresu kanceláře, faxem nebo oscanovanou emailem. Pro všechny způsoby přihášení platí stejné obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Poplatek uhraďte na základě předfaktury/faktury, kterou Vám vystavíme na základě závazné přihlášky. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury. (Lze platit také hotově na místě.)

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na    Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  nebo 257 323 953)