Navigace: Domů Kalendář akcí Uskutečněné akce Dětská hřiště a plánování pro hru - nové trendy pro udržitelné a přívětivé město

Dětská hřiště a plánování pro hru - nové trendy pro udržitelné a přívětivé město

Tisk

Datum: 26.3. 2019 (09.30 - 16.30 hodin)

Místo: Praha - budova Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství na Václavském náměstí 833/31 (v průchodu)

   23
PICT3489
18
25
PICT3191
MPD_fb_logo-2

Profesni_rust_i

V rámci konference představíme  memorandum Děti a město / Prostor pro hru a prohloubíme témata, kterým se věnovala konference Architektura dětem 2018 (www.architekturadetem.cz).  

Cílem memoranda je zlepšit prostředí pro hru a trávení volného času dětí a mládeže v našich městech. Přijďte se seznámit s novými přístupy a strategiemi, jak navrhovat prostory pro hru, ale i veřejné prostory obecně tak, aby naplňovaly potřeby dětí a dobře sloužily všem uživatelům.

Dotkneme se řady témat, jako například certifikace herních prvků včetně autorských prvků, konceptu hodnocení přínosného rizika, platné legislativy a zodpovědnosti, která z ní vyplývá pro provozovatele herních ploch, a také třeba problematiky použití syntetických povrchů v prostorách sportovních a dětských hřišť.

 

Program konference : 09:30-16:30 hod.

9:30-10:30 /  I. BLOK: DĚTI A MĚSTO - HRA VE VEŘEJNÉM PROSTORU MĚST
Jaké jsou potřeby dětí ve veřejném prostoru měst? Jsou děti rovnocennými uživateli současných měst? Jak vypadají herní prostory "na míru" a jaké jsou jejich výhody? Jaká je filosofie, vize a cíle hnutí Města přátelského k dětem? Odpovědi na tyto otázky a představení postupů, jak integrovat děti do veřejného prostoru měst a obcí.
10:30-11:30 /  II. BLOK: MEMORANDUM DĚTI A MĚSTO / POSTOR PRO HRU
Představení memoranda Děti a město / Prostor pro hru, které vzniklo na základě konference Architektura dětem 2018 (www. architekturadetem.cz). Několik příkladů z ČR i ze zahraničí, kdy se koncept Města přátelského k dětem podařilo úspěšně prosadit do startegického plánování.

11:30-12:30   přestávka na individuální oběd

12:30- 13:30 /  III. BLOK: CERTIFIKACE, LEGISLATIVA A KONTROLA
Mýty a realita v oblasti certifikace zařízení dětských hřišť a jejich kontroly. Jaké povinnosti vyplývají provozovatelům herních ploch ze zákona? Co je to přínosné riziko?
13:30 – 14:00 / IV. BLOK: POVRCHY HŘIŠŤ
Výhody a úskalí využití různých druhů dopadových a herních povrchů na dětských hřištích. Problematika syntetických povrchů z pohledu uživatele, provozovatele i investora. 
14:00- 14:30 /   V. BLOK: OPLOCENÍ PROSTORŮ PRO HRU
Jak přistupovat k oplocení prostorů pro hru. Kdy je oplocení potřeba a kdy ne, kdy se stává nežádoucí bariérou. Pozitiva, negativa, možná ztvárnění, příklady dobré praxe. 

14:30 – 14:45 přestávka na kávu a malé občerstvení

14:45 – 15:15 /  VI. BLOK: PARTICIPACE DĚTÍ
Jak správně zapojovat děti a mládež do spolurozhodování o podobě prostorů pro hru. Specifika participace s dětmi, úskalí, časté chyby, příklady dobré praxe.
15:15 -15:45 /  VII. BLOK: ROLE MĚSTA A DOTACE V ČR
Možnosti financování prostorů pro hru. Dotační politika měst a obcí a její úskalí.

15:45-16:30 /  DISKUZEPředášející:

Ing. arch. Mirjana Petrik; architektka a doktorandka na FA ČVUT, kde  vede výzkumné projekty zaměřené na problematiku dětí ve městě. Zakladatelka spolku Město přátelské k dětem (www.childfriendlycity.cz)

Ing. Magdalena Smetanová; spoluzakladatelka atelieru krajinářské architektury in-site. Dlouhodobě se věnuje prostorům pro hru a zahradám pro děti; je členkou spolku Město přátelské k dětem.

Ing. arch Petr Lešek; architekt ze studia Projektil architekti, které má na svém kontě řadu úspěšných realizací. Na FA ČVUT se v rámci doktorandského studia věnuje tématu Péče o kulturní prostředí malých a středních měst.

MUDr. Vladimír Kmoch; psychiatr na Klinice adiktologie 1. lékařské falkulty UK a VFN vPraze. Dlouhodobě se zajímá o téma syntetických sportovních povrchů.


Konference je určena:Správcům dětských hřišť měst a obcí, pracovníkům MŠ a ZŠ zabývajících se koncepcí a plánováním dětských her, pracovníkům odborů rozvoje měst a obcí, krajinářským architektům, vedoucím zaměstancům realizačních firem ...


Cena:

Člen SZKT    1 190  Kč
Člen SZKT - mimořádný/student      560  Kč
Nečlen     1 800  Kč
Nečlen - student       900  Kč

Ceny jsou uvedeny včetně 21 % DPH. V ceně je káva a občerstvení.

Prihlasit_se_4


Organizační informace

Přihlášení: Přihlaste se nejlépe do 18.3.2019. Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku on-line viz výše. Pokud je to z nějakého důvodu nutné lze také zaslat Vámi napsanou objednávku s potřebnými údaji (viz on-line přihláška) klasickou poštou na adresu kanceláře, faxem nebo oscanovanou emailem. Pro všechny způsoby přihášení platí stejné obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Poplatek uhraďte na základě předfaktury/faktury, kterou Vám vystavíme na základě závazné přihlášky. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury. (Lze platit také hotově na místě.)

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na    Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  nebo 257 323 953)