Navigace: Domů Projekty a soutěže

DNY ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÉ TVORBY 2012 "Zahradní a krajinářská tvorba v souladu s přírodou: inspirace, pokora, odpovědnost"

Tisk
Pozvanka_titulka_m
  Grafická pozvánka ke stažení (pdf)

Záštita

MZP_logo_sCKA_logo_s2


Vystavovatelé
a partneři

ArboekoBastan

haupt_logoSymbiom

PZAGISbaobablogo_i

dupont


VYSTAVOVATELE

Objednavka_vys 

21.-23. listopadu 2012

MD Elektra, Luhačovice

17. ročník konference se koná pod záštitou Ministerstva životního prostředí a České komory architekrů

Profesionálním zahradnickým světem se nese několik aktuálních témat: udržitelnost, mezioborová spolupráce, zodpovědnost. Týká se to krajinářských architektů, realizátorů, správců zeleně, pěstitelů, škol i výzkumných pracovišť. Zodpovědnost máme vůči společnosti, životnímu prostředí i vůči sobě samým. Měla by za námi zůstávat díla příjemná lidem a šetrná vůči přírodě, díla promyšlená, zvláštní, i krásná - a na vysoké řemeslné úrovni. Naše profese k tomu zavazuje. Musíme být otevřeni jiným oborům a znalostem, dívat se i za hranice naší země a přijímat nové myšlenky. Vzájemné předávání zkušeností a touha po nových informacích nás posouvá kupředu.

  Pozvání garantky akce,ing.Jany Pyškové

prihlaska_formular_stazeni


PŘESNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM KONFERENCE KE STAŽENÍ

Program_Dny_ZKT_121104_m

PROGRAM KONFERENCE

Středa 21.11.2012  

12.15 - 19.00, prezence již od 11.15, společenský večer od 20.30  

Uvítání, slavnostní zahájení    

Zdravice ministra

/ Mgr. Tomáš Chalupa, Ministr životního prostředí MŽP

Zeleň z pohledu MŽP - možnosti spolupráce našich oborů a MŽP  

/ Mgr. Tomáš Chalupa, Ministr životního prostředí MŽP

I.blok  

Etika, kolegialita, zodpovědnost

/ Ing. Jana Pyšková  

Obor, pozice, zodpovědnost - naděje a vyhlídky

/  Ing. arch. Martin Říha STUŽ

Pozícia záhradného a krajinárskeho architekta v študijných a plánovacích procesoch v Českej republike  

/ Ing. Martina Sarvašová  FA ČVUT

Rekonstrukce klášterních zahrad v Chrudimi - proměna v živoucí městský park  Atelier a05, Projektil a městští zatupitelé

/ Atelier A05, Projektil a Kateřina Jánská,  měso Chrudim

Hospodaření s dešťovou vodou (důraz na sídelní krajinu)

/ Ing. Jiří Vítek  JV PROJEKT VH s.r.o.

Jednoduchá pravidla pro zahradní a krajinářskou tvorbu z pohledu biologa  

/ RNDr. Ondřej Sedláček, Ph.D. PřFUK

Kvalita realizace zahradního díla v souvislostech

/ doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D. (Zahradnická fakulta MENDELU)

Diskusní blok (moderovaná diskuse)  

Film/přednáška: Ohlédnutí za realizovanými projekty po několika letech  

/ Ing. Zdenek Sendler  (Atelier zahradní a krajinářské architektury)

Společenský večer pro účastníky akce s občerstvením a koncertem skupiny Boys Donť Cry   

Součást programu: Slavnostní křest knihy „Stromy pro sídla a krajinu“ (Arboeko a Vydavatelství Baštan), losování o knihy  

 

Čtvrtek 22.11.2012  

09.00 - 19.05, společenský večer od 20.25

II. blok   

Sortiment stromů ve Střední Evropě v souvislosti klimatických změn

/ Dr. Andreas Plietzsch, soudní znalec, dendrolog

Integrovaná produkce dřevin v okrasných školkách (přírodě bližší, kontrolovaná)

/ Christian Stockmeyer H.Lorberg Baumschulerzeugnisse GmbH & Co. KG, Tremmen

Zahradníkův pokrok, výhody tradičního řemesla v prostředí globálních produktů

/ Ing. Ondřej Fous  Zámecké zahradnictví Ctěnice

Městská zeleň ve Vídni - aktuální cíle, plány a problémy

/ Ing. Joachim Chen Wiener Stadtgärten

Zpráva o programu platformy „Zeleň pro obce – kvalita pro občana“  

/ Ing. Hana Hrdličková Správa veřejného statku města Plzně

CIVILSCAPE - propojení profesionálů v krajinářské architektuře, občanů a státní správy  

/ Dr. Gerhard Ermischer Vice-President CIVILSCAPE

III. blok  

Tvorba živoucích prostorů ve městech 21. století - místo pro život, práci, volný čas  

/ MA Arch ARB Igor Marko, FoRM Associates, Londýn  

Dolní Břežany – proměna zanedbaného středu obce v moderní park  

/ Ing. Věslav Michalik, CSc. (starosta), Ing. Zdeněk Sendler (Atelier zahradní a krajinářské architektury)

Plzeň Bolevecký rybník – přírodě blízká úprava příměstského rybníka a jeho okolí z pohledu hydrobiologa a investora

/ RNDr. Jindřich Duras, Ph.D. a Ing. Irena Tolarová, Správa veřejného statku města Plzně Povodí Vltavy

Postersession (Prohlídka posterů za přítomnosti autorů, diskuse o tématech)   

 

Valná hromada SZKT  

 

Promítání: New York – město pro lidi  Ing. Jana Pyšková

Společenský večer s občerstvením a hudebním programem pro účastníky akce  

 

Pátek 23.11.2012  

09.00 - 13.05 

IV.blok  

Zahradní města 

/ doc. Ing. Matouš Jebavý, Ph.D., Katedra zahradní a krajinné architektury FAPPZ ČZU v Praze

Spálené Poříčí - příklad veřejného plánování sídelní a volné krajiny

/ Ing. Klára Salzmann, Ph.D. a Zuzana Kejhová Přenosilová, MA 

Novinky v extenzívních trvalkových směsích Perennemix, použití ve veřejné i soukromé zeleni (novinky z výzkumu i výsledky sledování směsí během řady let)

/ Dipl. Ing. Cornelia Pacalaj  LVG Erfurt

Všední život v ekosystému investor - projektant - zahradník

/ Ing. Tomáš Pilař

KOKOZA - zahradničení a kompostování ve městě - motivace občanů k podílení se na veřejné zeleni - "urban gardening")

/ Ing. Tereza Kvítková  KOKOZA o.p.s.

Zpráva o programu pracovní skupiny „Kulturní krajina“

/ Ing. Klára Salzmann, Ph.D.

Význam organizace Přírodní zahrada pro profesionální zahradníky a krajináře  

/ Ing. Martin Charvát  Přírodní zahrada o.s.

Výsledky letošního ročníku ENTENTE FLORALE

/ Ing. Jaroslav Brzák

Výsledky letošního ročníku VESNICE ROKU - ZELENÁ STUHA

/ Ing. Jaroslav Brzák

Výsledky letošního ročníku ZAHRADA ROKU/PARK ROKU  

/ Ing. Jana Šimečková 

Změny v programu vyhrazeny


Pro koho je konference určena

pro pracovníky státní správy, samosprávy a pracovníky ochrany přírody a dalších státních institucí dále pro krajinářské architekty a projektanty, pracovníky realizačních firem, studenty a pedagogy odborných škol ale i pro pracovníky údržby a technických služeb.

Konference je zařazena do systému celoživotního profesního vzdělávání (CPV) 

Konference je zařazena do CPV členů České komory architektů. Je ohodnocena plnými 5 body.  Nezapomeňte si, prosím, přinést formuláře CPV k potvrzení Vaší účasti.

Cena semináře:

člen SZKT 2500 Kč
člen SZKT - mimořádný  800 Kč
nečlen 3100 Kč
nečlen - student 1100 Kč

 

prihlaska_formular_stazeni


Ubytování

Na následujícím odkaze můžete nalézt a vybrat si ubytování přesně podle svých potřeb dle druhů a hvědzdiček. Je zde umístěno přes devadesát možností ubytování všech cenových kategorií.

http://adresar.luhacovice.cz/ubytovani?k=&u=&p=&cena_od=0&cena_do=0