www.SZKT.cz
 
Navigace: Domů

banner-titulkaDZKT2016-900

Záštita
 cka-logo-cervena

mzp-i

Generální partner
konference

logo_arboeko


Generální partner SZKT

agrocar-logo_200


Hlavní partner

Vykrut_i


Partneři konference

adam_i

transtechnik-200


Sponzorský příspěvek na přípravu konference

tilia_web

VYSTAVOVATELE

30.11 - 2.12. 2016 v městském kulturním domě Elektra, Luhačovice

Objekty krajinářské architektury mohou být krásné a oblíbené. Je to ale dostatečný argument? Moderní pojem „zelená infrastruktura“ označuje systém zeleně, který přináší benefity člověku, přírodě i rozpočtu. Park, který je zároveň účinným protipovodňovým opatřením nebo zelená střecha či fasáda, díky níž klient ušetří, nejsou pouze koncepty na papíře. Podobné projekty už existují i v ČR! Ukážeme Vám je. Chcete je projektovat také? Povíme jak na to. A přidáme neprůstřelné argumenty, proč se nový přístup k tvorbě zeleně vyplácí. 


program_ikonka

PROGRAM KONFERENCE


Středa 30.11. 2016

11:00 - 12:30 Prezence účastníků 
12:30 - 18:00 Přednášky 
20:00 - 01:00 Společenský večer

Blok I.: Proč zelená infrastruktura?

Vliv klimatické změny na vegetaci 
RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc. | ředitel ČHMÚ – pobočka Brno, vysokoškolský pedagog MENDELU

Systém zelené infrastruktury v Německu 
Dipl. Ing. Till Rehwaldt | krajinářský architekt, Rehwaldt Landschaftsarchitekten, s pobočkami v Drážďanech, Berlíně a Pekingu), prezident Svazu německých krajinářských architektů (BDLA), nositel německé ceny za architekturu 2009 (Deutscher Landschaftsarchitektur preis) za projekt ULAP PlatzBerlin-Mitte

Zelená infrastruktura po česku 
doc. Ing. Pavel Šimek1, Ph.D., Ing. Pavel Šimek2 | 1krajinářský architekt, jednatel ateliéru Florart, vysokoškolský pedagog, ZF MENDELU Lednice, držitel ocenění Park roku 2014 za návrh lesoparku na ostrově Santos v Sušici, 2doktorand Ústavu plánování krajiny, ZF MENDELU 

Smart-city a zelená infrastruktura v širších souvislostech
Ing. Stanislav Flek | spolumajitel firmy Arboeko - intenzivně se věnuje oborovému marketingu a dále kriteriím kvality rostlinného materiálu 

Jak souvisí zelená infrastruktura s rodinnou zahradou  
Ing. Jana Pyšková | krajinářská architektka, členka správní rady SZKT, členka vítězného týmu Nejkrásnější zahrada 2016, autorka Zahrady roku 2012

Rodinný dům s mokřadní střechou, mokřadní fasáda Liko-Noe 
Ing. Michal Šperling | specialista na kořenové čističky, spolumajitel firmy Kořenovky.cz

Společenský večer

Společenský večer s občerstvením a hudebním programem kapely "Šoulet"

Čtvrtek 1.12. 2016

09:00 - 16:10 Přednášky 
16:10 - 18:40 Valná hromada 
20:00 - 01:00 Společenský večer s promítáním filmu "Otakar Kuča: Zeleň věc veřejná - dokumentární film o předním krajinářském architektovi" a následným hudebním doprovodem k tanci DJ Františka Andera

Blok II.: Stromy

Stromy – chladící fontány na sluneční pohon 
doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc. | biolog a chemik, ředitel ENKI, o.p.s. při Třeboňském inovačním centru, vysokoškolský pedagog (PřF UK, ČZU v Praze, University od AppliedScienced Turku (FIN)

Jaké druhy rostlin odolají nehostinnému klimatu města? 
prof. Ing. Miloš Pejchal, CSc. | přední český dendrolog, vysokoškolský pedagog ZF MENDELU Lednice

Jak přesazovat vzrostlé stromy 
Lukáš Kaprál | jednatel firmy COVENANT zahrady a parky s.r.o. 

Blok III.: Voda 

Proč přizvat vodohospodáře k vašemu projektu? 
doc. Ing. David Stránský, Ph.D. | vodohospodář se zaměřením na městskou hydrologii, vysokoškolský pedagog (ČVUT)

Jak hospodařit se srážkovou vodou ve městě? 
Ing. Jiří Vítek | vodohospodář, jednatel ateliéru JV PROJEKT, spoluautor odborných publikací

Význam půdy pro vodní režim krajiny 
Ing. Jan Vopravil, Ph.D. | vedoucí Oddělení pedologie a ochrany půdy ve Výzkumném ústavu meliorací a ochrany půdy,v.v.i.

Blok IV.: Travnaté plochy

Péče o travnaté plochy v našich sídlech v měnícím se klimatu 
Ing. Marek Hamata1, Ing. Jakub Hamata2 1pedagog na KZA a K, ČZU v Praze, 2absolvent SZaŠ Mělník a oboru Management zahradních a krajinářských úprav na ZF MENDELU 

Úskalí managementu povýsevové péče travnatých a travobylinných ploch v sídlech 
Ing. Marie Straková, Ph.D. | jednatelka firmy Agrostis Trávníky, s.r.o  

Blok V.

Poster session 
Valná hromada SZKT

Společenský večer

Park desediletí
Ing. Jana Šimečková | 

Klubové promítání: Otakar Kuča: Zeleň věc veřejná | dokumentární film o předním krajinářském architektovi, 2016, ČR, 22 min 
DJ František Anders

 

Pátek 2.12. 2016

09:00 - 12:40 Přednášky

Blok VI.: (Nejen) finanční argumenty pro zeleň

Metody ekonomického hodnocení zeleně 
Ing. Zuzana Těťálová | nezávislá profesionálka, absolventka ČZU Praha

Ekonomické aspekty přírodě blízkých adaptačních opatření na změnu klimatu 
Ing. Jiří Louda, Ing. Jan Macháč | environmentální ekonomové, VŠE a UJEP, podílí se na projektu UrbanAdapt

Blok VII.: My to umíme

Propagace památek v Jihomoravském  kraji 
Ing. Dagmar Fetterová | specialistka a emeritní pracovnice NPÚ na historické zahrady, parky a krajinu, také se intenzivně se věnuje obnovám a propagaci historických oranžerií

Dva projekty: voda ve městě, voda v krajině 
Ing. Tomáš Havlíček | jednatel Atelieru FONTES, s.r.o. se zaměřením na ochranu, tvorbu a využití krajiny – zejména z vodohospodářského hlediska

Park u Rakováčku, Rokycany
Ing. arch. Zdeňka Zymáková | architektka činná v atelieru Headhand architekti

Stromy a hospodaření s dešťovou vodou (strukturální substráty atd.) 
David Hora, DiS. | profesionální arborista - konzultant, jednatel ve společnosti Treewalker, s.r.o.

Jak udržet návštěvníka v parku a zahradě 
Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D. | vysokoškolský pedagog na ZF MENDELU, krajinářský architekt, jednatel Ateliéru Krejčiříkovi 

-

Garant programu 2016: Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.; Ing. Lucie Pančíková 
Konferenci moderuje: RNDr. Blažena Hušková 

*Změny v programu vyhrazeny


Cena:

Člen SZKT    2650 Kč
Člen SZKT - mimořádný/student     900 Kč
Nečlen     3250 Kč
Nečlen - student    1200 Kč
Člen slovenské SZKT   2650 Kč

Prihlasit_se_4

V ceně konference je zahrnuto: vstup, sborník přednášek, vstup na společenský večer s občerstvením, slavnostní přípitek, coffeebreaky. Ubytování včetně dalšího stravování je v samostatné režii účastníků.


Organizační informace

Přihlášení: Vyplňte, prosím, on-line závaznou přihlášku. V případě, že to z jakéhokoliv důvodu není možné, obraťte se na nás (kontakty níže) a domluvíme se na přihlášení jiným způsobem např. klasickou poštou na adresu kanceláře, faxem nebo emailem. 

Úhrada: Na základě předfaktury/faktury, která je vystavena na základě závazné přihlášky a zaslána e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou na přihlášce. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury.

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  nebo 257 323 953)

 

Aktuálně jsme vydali

titulna_SZKT_aktualne_9_10_2019

Titulka_ZPK_3_2019

facebook_iii
 

Anketa "Jméno oboru"


Partneři SZKT

NPU_logo

logo_zeli-s-textem_krivky_web

logo-szuz-web

np-nove-web
logo_mzlu-zf logo_ldf
vos_melnik mendelu_cesky_barevne_pozitiv_web

mzp-i

garant ocenění E.F.E.
a Zelená stuha ČR

civilscape_logo

GaLaBau-2020-Logo-farbig-RGB-300dpi

SZKT je členem


logo_isa logo_eac_mensi ifla_logo

aefp_logo3_i


Oborová platforma ekologických nevládních organizací

zeleny_kruh_logo

Podporujeme projekty:


frantiskova_alej_logo