Navigace: Domů

Dny zahradní a krajinářské tvorby XXII.

Tisk

podelny_nabidka_firmy_20171006_mensi

Záštita

mzp-i

cka-logo-cervena

Generální partner
konference

logo_arboeko


Hlavní partner konference

Logo-ZAVLAOVAC-VAKY.CZ-szkt-web


Sponzor společenského večera

hh_orez

Sponzor mediálního záznamu

HRISTE_CZ_LOGO

Sponzor konferenčního občerstvení

LOGO_arbotyl

logo_Akattyl

Partneři konference

logo_200_0


logo__Ridex_nov


VYSTAVOVATELE

"Kvetoucí sídla - benefity zeleně na druhou"

AKREDITOVÁNO: Č. akreditace: AK/PV-695/2017

29.11. - 1.12. 2017 v městském kulturním domě Elektra, Luhačovice

Úroveň péče o zeleň vypovídá mnohé o fungování města či vesnice. Stav místních parků a zahrad ale i krajiny podstatně souvisí se spokojeností místních i návštěvníků. Ekologickou roli jako zadržování vody, ochlazování či čištění vzduchu nebo stínění dokáže efektivně plnit téměř jakákoliv zeleň, k identitě místa a sepětí obyvatel s ním přispívá zejména zeleň kultivovaná. Aby se ve městech dalo žít i v budoucnu, je třeba systematickému přístupu k tvorbě zelené infrastruktury, aby se v nich dalo žít šťastně a plnohodnotně je třeba o ni náležitě pečovat a nerezignovat na krásu. O tom budou letošní Luhačovice. Přijďte, těšíme se na Vás.

VIDEO SBORNÍK PŘEDNÁŠEK:  https://slideslive.com/szkt

INFORMACE:

Přihlášeným, kteří odešlou svou přihlášku ve dnech 27.11.2017 (od 15:00 hodin) již nemůžeme odpovědět a vystavit zálohovou fakturu (z organizačních důvodů jsme již mimo kancelář). Platbu můžete provést na místě konání při prezenci. PROGRAM KONFERENCE


Středa 29.11. 2017

11:00 - 12:30 Prezence účastníků 
12:30 - 17:40 Přednášky 
19:30 - 00:00 Společenský večer s občerstvením, Zahrada roku, klubové promítání  

Blok I.: Cesta k benefitům

Multiprofesní spolupráce je cesta k benefitům 
Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D. | vysokoškolský pedagog ZF MENDELU Lednice, krajinářský architekt

Rozkvetlá sídla (Entente Florale Europe) 
Mgr. Martin Ander, Ph.D. | náměstek primátora města Brna

Zelená stuha ČR
Ing. Jaroslav Brzák | projektant děl krajinářské architektury, garant programu Zelená stuha ČR v rámci soutěže Vesnice roku

Zelená infrastruktura - vznik uceleného systému zeleně ve 100 tisícovém městě
Ing. Karolína Hrbková | náměstkyně primátora města Liberce

Udržitelný urbanismus a zelená infrestruktura ve Švédsku  
MSc. Vojtěch Lekeš | architekt a urbanista

Vlastnosti mluví, ale výhody prodávají!
Prezentace projektu zahradní a krajinářské architektury 
Ing. arch. Dalibor Dzurilla1, Ing. arch. Petra Dzurillová Kříčková2 | 1zakladatel a lektor Visuin Institut, 2zakladatelka a lektorka Visuin Institut

Odpovědné zadávání veřejných zakázek - jak nesoutěžit o nejnižší cenu 
Mgr. Darina Danielová | projektová manažerka MAS Lednicko-Valtický areál

Postersession

Společenský večer

Společenský večer s občerstvením

Zahrada roku
Ing. Jana Šimečková, Bc. | ředitelka SZÚZ, z.s.

Klubové promítání - zkušenosti a poznatky našich kolegů v Bavorsku

Ing. Lucie Pančíková | redaktorka časopisu Zahrada-Park-Krajina

Ing. Petr Förchtgott | člen správní rady SZKT, člen redakční rady časopisu Zahrada-Park-Krajina, projektant děl krajinářské architektury


Čtvrtek 30.11. 2017

09:00 - 16:20 Přednášky 
20:10 - 00:00 Společenský večer s živou hudební produkcí

Blok II.: Kvetoucí sídla = benefity zeleně

Štěrkové záhony - kde a jak je používat 
Ing. Adam Baroš | výzkumník VÚKOZ, v.v.i. Průhonice

Květinové záhony z přímých výsevů 
doc. Ing. Tatiana Kuťková, CSc. | vysokoškolská pedagožka ZF MENDELU Lednice

Záhony cibulovin pro sídla 
Ing. Martin Jaroš | Flower Your Place Central Europe, s.r.o. 

Květnaté louky a trávníky
Ing. Marie Straková, Ph.D. | Agrostis trávníky, s.r.o., specialistka v oboru trávníkářství

Blok III.: Sortiment a technologie pro chytrá kvetoucí sídla

Prověřený sortiment stromů v městském prostředí 
Ing. Josef Souček | projektant děl krajinářské architektury, dendrolog

Místo pro keře v městském prostoru 
Ing. Stanislav Flek | ARBOEKO s.r.o.

Péče o stromy v městském prostoru 
Ing. Marek Žďárský, Ing. Pavel Wágner | arboristé, Arbonet, s.r.o. 

Panelová diskuze

Společenský večer s živou hudbou

Pátek 1.12. 2017

09:00 - 12:30 Přednášky

Blok IV.: My to umíme - příklady z praxe

Buxus - choroby a škůdci a čeho si všímat
Ing. Eva Dušková, CSc.1, Ing. Marie Bartíková2 | 1rostlinolékařka, 2doktorandka v oboru rostlinolékařství

Použití prokořenitelných buněk - ulice Budečská, Praha
Ing. Aleš Steiner | krajinářský architekt

Živé stavby z vrby a jejich nové koncepty, antierozní a stabilizační opatření z přírodních materiálů v praxi
Ing. Martin Tušer | ředitel projektů Naplot.cz

Povrchy komunikací z nestmelených směsí propustných pro vodu
Doc. Ing. Karel Zlatuška, CSc. | vysokoškolský pedagog na ČZU Praha, projektant a soudní znalec

Kreativita při navrhování dětských hřišť a rizika z toho plynoucí
Ing. Tomáš Tomsa | Hřiště hrou s.r.o.

Obnova městského parku Jiráskovy sady v Litoměřicích
Ing. Jitka Přerovská | ředitelka Nadace Proměny Karla Komárka 

Garant programu 2017: Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.; Ing. Lucie Pančíková 
Konferenci moderuje: Mgr. Martin Nawrath 

*Změny v programu vyhrazeny


Cena:

Člen SZKT    2650 Kč
Člen SZKT - mimořádný/student     900 Kč
Nečlen     3250 Kč
Nečlen - student    1200 Kč
Člen slovenské SZKT   2650 Kč

Prihlasit_se_4

V ceně konference je zahrnuto: vstup na odborné přednášky,vstup na společenský večer s občerstvením, coffeebreaky. Ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH. Ubytování včetně dalšího stravování je v samostatné režii účastníků.

V případě neúčasti a neomluvení se z akce alespoň 1 pracovní den předem je povinen účastník uhradit 100% účastnický poplatek a má právo na materiály pokud jsou součástí akce (toto je potřeba účastníkem potvrdit). Další podrobnosti ke storno podmínkám obsahují Obchodní a storno podmínky.

 


Organizační informace

Přihlášení: Vyplňte, prosím, on-line závaznou přihlášku. V případě, že to z jakéhokoliv důvodu není možné, obraťte se na nás (kontakty níže) a domluvíme se na přihlášení jiným způsobem např. klasickou poštou na adresu kanceláře, faxem nebo emailem. 

Úhrada: Na základě předfaktury/faktury, která je vystavena na základě závazné přihlášky a zaslána e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou na přihlášce. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury. 

Storno podmínky se řídí Obchodními podmínkami - zde.

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  nebo 257 323 953)