Navigace: Domů Projekty a soutěže

Dny zahradní a krajinářské tvorby 2011 "Role a význam oboru krajinářská architektura ve společnosti"

Tisk

konf.sal-web

PARTNEŘI

Partner koncerence

baobablogo_i

 

 

NABÍDKA MOŽNOSTÍ
PRO PARTNERY A VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKA SLUŽEB

23.-25. listopadu 2011
MD Elektra, Luhačovice

Tématem letošních Dnů zahradní a krajinářské tvorby je ROLE A VÝZNAM OBORU KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA VE SPOLEČNOSTI: Jaké jsou podmínky, které obor tvarují a jaké jsou současné tendence a další vývoj oboru? Jaká je role krajinářské architektury v současné době v České republice a kam směřuje její další vývoj? Jaký je význam oboru u nás, jeho úloha a jeho současné tendence?

PŘIHLÁŠKA PRO ÚČASTNÍKY

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KONFERENCE

Středa 23.11.2011

I.blok

Východiska oboru a podmínky současné krajinářské architektury v ČR
Vymezení oboru — filozofická východiska krajinářské architektury/vymezení pojmů a historické souvislosti od počátku ke dnešku-vývoj oboru a profesí

Co je a co není krajinářská architektura, její vztah k ostatním oborům
/Ing. et Ing. Tomáš Jiránek, New Visit, ČKA
Historie oboru a její význam pro současnost
/Doc. dr. Ing. arch. Otakar Kuča, CSc.
Role krajinářské architektury v péči o krajinu / strategický plán
/doc. Dr. Ing. Alena Salašová, Doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D., MENDELU
Zařazení krajinářské architektury v legislativě a v návaznosti na další profese + Etika profese
/JUDr. PhDr. Jiří Plos, ČKA
Krajinářska architektura z pohledu urbanisty, s podtitulem Od zeleně k tvorbě post-industriální krajiny
/prof. Ing. arch. Karel Maier, Csc., ČVUT
Celosvětová úmluva o krajině a Současný vývoj v IFLA
/Ing. Klára Salzmann, PhD., SKA IFLA CZ, SZKT
Krajinářská architektura z pohledu zemědělce - naplňování EUOK/ krajinný plán/ pozemkové úpravy...
/Ing. Jaroslav Vítek, MZE
Role MŽP v procesech krajinářské tvorby
Ing. Eva Voženílková, MŽP
"Krajinářská architektura a ochrana hodnot v krajině, podtitul: "Přírodní, kulturní a historické hodnoty krajiny ve vazbě na opatření Evropské úmluvy o krajině"
/Ing. Vladimír Mikeš, Mgr. Jaromír Kosejk, AOPK
Role veřejnosti v plánování krajiny a péči o krajinu, motivace občanů žijících na venkově
/Jaroslav Knap, SPOV
Panelová diskuse

Klubový večer: Promítání — Rwanda, Uganda
/Doc. Ing. Miloš Pejchal, MENDELU
Společenský večer

Čtvrtek 24.11.2011

II. blok

Kam směřuje současná krajinářská architektura? Současné tendence a problémy v krajinářské
architektuře

Kam směřuje současná krajinářská architektura?
/prof. Ing. Jiří Damec, CSc., MENDELU
Úloha krajinářského architekta ve správě zeleně
/Ing. Hana Hrdličková, SVS MP
Hlavní témata současné krajinářské architektury a možnosti jejich řešení
/Ing. Zdeněk Sendler, Atelier zahradní a krajinářské architektury
Hlavní problémy krajinářské architektury a jak je řešit z pohledu památkové péče
/Ing. Božena Pacáková, NPÚ
Fenomén nejnižší ceny z pohledu realizátora v zahradní a krajinářské tvorbě
/Rostislav Ivánek, Karel Fučík, SZUZ
Kvalifikační kriteria výběrových řízení pro objekty krajinářské architektury
/JUDr. Zdeněk Pokorný, Bohemia VZ s.r.o.
Panelová diskuse

III. blok

Přínosy a rizika „přeshraničního styku“ a pohled z vnějšku

Zkušenosti s mezioborovou spoluprácí v krajinářské architektuře
/Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D., MEDNELU
Pojem krajina
/Ing. akad. arch. Martin Stránský, SKA IFLA CZ
Česká kulturní krajina - její ochrana nebo zkáza?
/Prof. RNDr., Dr. Stanislav Komárek, PřF UK
Krajinářská archietktura očima kunsthistorika
/Mgr. Ondřej Zatloukal, Arcidiecézní muzeum Kroměříž
Panelová diskuse
Klubový večer: Škola malého stromu / aneb duchovní rozměr krajiny
/Divadelní představení, divadelní soubor Cylindr
Společenský večer

Pátek 25.11.2011

IV. blok

Různost pohledů v krajinářské architektuře

SZKT - prezentace aktivit
Ing. Dana Śtechová, SZKT
Krajinářská architektura ve Švýcarsku 2011: kde stojíme, odkud jsme přišli a kam se ubíráme
/Sandro Balliana, Švýcarsko
Choceň, Břevnovský klášter - pohledem soudního znalce a KA, zadání, důvody,...postupy,...
/Ing.Samuel Burian, SKA IFLA CZ
Kačina — od zadání k realizaci
/Ing. Jana Kohlová, Ing. Pavel Borusík, Ph.D., SKA IFLA CZ
Lednicko - valtický areál - od zadání k realizaci
/Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D., MEDNELU
Brtnice - od zadání k realizaci
Ing. Anna Borusíková, Ing. Pavel Borusík, Ph.D.
Vajdštejnská alej + Thákurova — od zadání k realizaci
/Ing. Josef Souček, ČZU
Panelová diskuse
ARCH, AOPK, ČIŽP,SPoD-ISA /- pohledem zúčastněných profesí

PŘIHLÁŠKA PRO ÚČASTNÍKY


Ubytování

Připravili jsme pro Vás seznam možností nabídky hotelů a penzionů umístěných v nejbližším okolí MD Elektra, aby se každý z Vás mohl ubytovat podle svého. Různých hotelů, penzionů a dalších ubytovacích zařízení je však v místě ještě více. Hotely jsou seřazeny abecedně.

NÁZEV HOTELU

CENA*
Fontána
www.hotelfontana.cz, www.orea.cz
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Tel: 577 117 223, 602 617 842
Adresa: Jurkovičova alej, Luhačovice

1l - 1180 Kč/noc
2l - 1390 Kč/noc
* kyvadlová doprava k hotelu Fontána letos nebude zajištěna

Hotel Litovel
www.luhacovice-hotel.cz
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Tel: 577 131 109, 577 101 449
Adresa: Dr. Veselého 329, Luhačovice

1l - 590 Kč/noc
2l - 990 Kč/noc

Hotel Lužná
www.hotelluzna.cz
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Tel: 577 131 112, 777 830 389
Adresa: Solné 280, Luhačovice


1l - 850 Kč/noc
2l - 1200 Kč/noc


Hotel Morava
www.lazneluhacovice.cz
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Tel: 577 132 680, 577 682 100
Adresa: Zatloukalova 234, Luhačovice

1l - 850 Kč/noc
2l - 1290 Kč/noc

Hotel Radun
www.hotelradun.cz
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Tel: 577 103 692, 777 798 018
Adresa: Bílá čtvrť 447, Luhačovice

1l - 860 Kč/noc
2l - od 800 Kč/noc

Hotel Zálesí
www.hotely.zalesi.cz
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Tel: 577 100 811
Adresa: Zatloukalova 70, Luhačovice

1l - 750 Kč/noc
2l - 1150 Kč/noc

Hotely nejsou hromadně rezervovány, proto, prosím, neváhejte s vlastní rezervací.

* Ceny jsou orientační, většina cen vychází z oficiálních nabídek jednotlivých hotelů. Za případné změny cen neručíme.