Navigace: Domů

Hmyz působící významné škody na nelesní zeleni

Tisk
Kurz_3-o-300
Kurz_3-200
hmyz_3_srsen-3002

Termín: 25.4.2017 (9.00-16.00)
Místo:Praha, přednáškový sál (1. patro) v budově Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství na Václavském náměstí 833/31 (v průchodu)

Tento kurz je určen odborné veřejnosti s vazbou na management péče o nelesní dřevinnou vegetaci jak ze státního, tak soukromého sektoru.

  • První část kurzu bude věnována ujasnění zásadních znalostí obecné entomologie s důrazem na morfologické znaky hmyzu s vhodným potenciálem pro determinaci jednotlivých významných druhů bezobratlých 
  • Druhá část kurzu bude soustředěna na popis jednotlivých významných druhů bezobratlých (hmyzí škůdci dřevin rostoucích mimo les) s odlišením jejich typických hostitelských dřevin. Důležitost bude kladena především na uplatnění získaných znalostí v praxi účastníka kurzu. Bude se jednat např. o reakce dotčených dřevin na přítomnost druhu, metody kontroly výskytu, obrany a ochrany vůči probíraným druhům hmyzu, legislativní souvislosti atd..

Přednášející: Ing. Petr Martinek

Cílová skupina:

Krajinářští architekti a projektanti, správci zeleně, majitelé a vedoucí zaměstnanci odborných zahradnických firem, zájemci o certifikace Český certifikovaný arborista (ČCA) konzultant, učitelé odborného školství, technický dozor investora, studenti odborných škol, odborní pracovníci státní správy. Dále pro zástupce investorů a pro ty kdo posuzují stromy a navrhují plány péče.

Cena:

Člen SZKT    1080 Kč
Člen SZKT - mimořádný     540 Kč
Nečlen     1480 Kč
Nečlen - student       740 Kč

Prihlasit_se_4


Organizační informace

Přihlášení: Přihlaste se nejlépe do ?. (Poté se rozhoduje zda se seminář naplnil. Hlaste se proto prosím včas.) Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku on-line viz výše. Pokud je to z nějakého důvodu nutné lze také zaslat Vámi napsanou objednávku s potřebnými údaji (viz on-line přihláška) klasickou poštou na adresu kanceláře, faxem nebo emailem. Pro všechny způsoby přihášení platí stejné obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Poplatek uhraďte na základě předfaktury/faktury, kterou Vám vystavíme na základě závazné přihlášky. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury. (Lze platit také hotově na místě.)

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na    Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  nebo 257 323 953)