Navigace: Domů Kalendář akcí

Hmyz významně omezující důležité funkce nelesní dřevinné vegetace (říjen 2018)

Tisk
Kurz_3._-_kopie
hmyz_3_sre
c.persp
poniceny_kmen
skvrna_na_kmeni

Datum: 5.10.2018 (10.00 - 16.00, registrace je možná od 9.30) 
Místo: zasedací místnost ve Správní budově; Výstaviště Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 37/17, Olomouc

Profesni_rust_i

Seminář bude zaměřen především na bezobratlé organismy, které aktuálně významně ohrožují existenci sídelní zeleně či do budoucna budou zásadně omezovat funkce dřevin v nelesním prostředí. Seminář bude orientován nejen na druhy hmyzu, které jsou ve střední Evropě původní, ale pozornost bude také věnována druhům nepůvodním se zásadním potenciálem dřeviny v podmínkách ČR poškozovat.

V první části semináře bude řešena problematika praktického určování poškození jednotlivých dřevinných pletiv zástupci fytofágního hmyzu.

Ve druhé části budou účastníci semináře seznámeni se zásadními a významnými druhy bezobratlých živočichů, jejichž aktivita souvisí s tématem semináře. Důraz bude kladen především na praktickou determinaci druhů a negativních dopadů vyplývajících z přítomnosti těchto zástupců v sídelní zeleni. Účastníci kurzu získají informace o tom, jak determinovat výše zmíněné organismy, jaké ohrožení vyplývá z přítomnosti konkrétního organismu na daném hostiteli a jaká opatření bude třeba dodržovat pro zajištění dlouhodobé perspektivy dřevin ve městech.

Teoretické školení bude doplněno bohatou fotodokumentací reálných případů, symptomů a poškození dřevin působením výše zmíněných organismů. Základní legislativní rámce dotčené problematiky s komentáři jejich aplikačních souvislostí bude také součástí plánovaného semináře.

Přednášející: Ing. Petr Martinek

Součástí semináře bude také krátký příspěvek Ing. Ondřeje Feita na téma: Praktické zkušenosti s eradikací a managementovými opatřeními proti kozlíčkům rodu Anoplophora spp., kteří představují významné ohrožení všech listnatých dřevin.

Cílová skupina:

Projektanti a krajinářští architekti, správci zeleně , majitelé a vedoucí zaměstnanci odborných zahradnických firem, zájemci o certifikace Český certifikovaný arborista (ČCA) konzultant, učitelé odborného školství, technický dozor investora,  studenti odborných škol, odborní pracovníci státní správy. Dále pro zástupce investorů a pro ty kdo posuzují stromy a navrhují plány péče.

Cena:

Člen SZKT; platí i pro členy slovenské SZKT   1 080 Kč
Člen SZKT - mimořádný; student   540 Kč
Nečlen   1 630 Kč
Nečlen - student    820 Kč

Prihlasit_se_4


Organizační informace

Přihlášení: 

Přihlaste se nejlépe do 24.9.2018. Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku on-line viz výše. Pokud je to z nějakého důvodu nutné lze také zaslat Vámi napsanou objednávku s potřebnými údaji (viz on-line přihláška) klasickou poštou na adresu kanceláře nebo oscanovanou emailem. Pro všechny způsoby přihášení platí stejné obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Poplatek uhraďte na základě předfaktury/faktury, kterou Vám vystavíme na základě závazné přihlášky cca měsíc před datem konání. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury. (Lze platit také hotově na místě.)

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  nebo 257 323 953)