Navigace: Domů O SZKT Organizační struktura Akce SZKT - články Invazní rostliny v ČR

Invazní rostliny v ČR

Tisk
Impatiens_glandulifera_7_Podho-o-200
Reynoutria_bohemica_02-o-3200
Lycium_barbarum_2_Praha-o-300

Termín: 18.5.2017 (9:00 - 15:00 hodin)
Místo: Praha (Palata – Domov pro zrakově postižené /velký sál, 1. patro/, Na Hřebenkách 737/5, Praha 5 Smíchov)

Invaze nepůvodních druhů rostlin jsou průvodním jevem sílícího globálního vlivu člověka na biosféru. Seminář představí současný stav poznání v oboru rostlinných invazí, míru zasažení  invazními druhy ve světě i u nás, a faktory, které rozhodují o tom, proč jsou některé druhy úspěšné a jiné nikoli.

  • Podrobně se zaměříme na zahradnictví jakožto jednu z nejvýznamnějších cest zavlékání rostlin; probereme okolnosti, které usnadňují jejich zplaňování a následné šíření a na to, jaké trendy lze očekávat v souvislosti s probíhajícími i očekávanými změnami klimatu.
  • Ukážeme, jaký vliv mají invazní rostliny na populace domácích druhů, strukturu a složení rostlinných společenstev a v některých případech i na fungování celých ekosystémů.
  • Probereme principy, na kterých jsou založeny nedávno zveřejněný „černý seznam“ nepůvodních organismů ČR a v roce 2016 přijatá evropská směrnice zaměřená na regulaci invazních organismů.

Předpokládáme, že seminář a následná diskuse umožní správcům zeleně, krajinářským architektům i zahradníkům využít získané poznatky v běžné praxi.

Přednášející:

prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc.
Ing. Jan Pergl, PhD.
RNDr. Martin Hejda, PhD.
(všichni Botanický ústav AV ČR, Průhonice)

Ing. Jan Šíma
(Ministerstvo životního prostředí ČR)

Seminář je určený 

Krajinářští architekti a projektanti, odborní pracovníci státní správy a samosprávy, správci zeleně, majitelé a vedoucí zaměstnanci odborných zahradnických firem, technický dozor investora, učitelé odborného školství, studenti odborných škol.


Cena

Člen SZKT  1 250 Kč
Člen SZKT - mimořádný  625 Kč
Nečlen   1 680 Kč
Nečlen - student    840 Kč

Prihlasit_se_4


Organizační informace

Přihlášení: Přihlaste se nejlépe do 11.5.2017. (Poté se rozhoduje zda se seminář naplnil. Hlaste se proto prosím včas.) Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku on-line viz výše. Pokud je to z nějakého důvodu nutné lze také zaslat Vámi napsanou objednávku s potřebnými údaji (viz on-line přihláška) klasickou poštou na adresu kanceláře, faxem nebo emailem. Pro všechny způsoby přihášení platí stejné obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Poplatek uhraďte na základě předfaktury/faktury, kterou Vám vystavíme na základě závazné přihlášky. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury. (Lze platit také hotově na místě.)

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na   Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  nebo 257 323 953)