Navigace: Domů Kalendář akcí Uskutečněné akce Jednotlivé postupy zakládání a regenerace travnatých ploch ve veřejném prostoru při využití moderních technologických postupů (2019)

Jednotlivé postupy zakládání a regenerace travnatých ploch ve veřejném prostoru při využití moderních technologických postupů (2019)

Tisk
krajinn__trvnk1
parkov_trvnk_1
parkov_trvnk_2
parkov_trvnk_4
Parkov_trvnk_pobytov_1

Datum: 22.10.2019 (09.00 - 16.00) 
Místo: Zasedací místnost v budově "Dům odborových svazů", nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha 3; odpolední část v parku Stromovka

Profesni_rust_i

Cílem semináře je seznámit účastníky s moderními technologickými postupy při zakládání a regeneraci travnatých ploch uplatňovanými v praxi. Teoretická část bude doplněna praktickými ukázkami zakládání a regenerace travnatých ploch v Praze. Součástí programu je diskuze a praktické připomínky mezi účastníky a lektorem.

Důraz bude kladen zejména na možnosti travnatých ploch ve veřejném prostoru, na snižování množství prachových částic ve vzduchu (trávník jako finální depo prachu). Zaměření na stávající normy a jejich využití v dané problematice zakládání a regenerace travnatých ploch. Seznámení s jednotlivými moderními technologickými postupy zakládání a regenerace travnatých ploch ve veřejném prostoru. Seznámení s hlavními problémy při výkonu autorského dozoru a TDI na stavbě spojené se zakládáním a regenerací travnatých ploch.

Součástí semináře je i exkurze (po obědě) s odborným výkladem, včetně hodnocení pokryvnosti travnatých ploch, zaplevelením travnatých ploch a stanovení aktuálního pH půdy na travnatých plochách...

Hlavní body programu teoretické části - dopolední blok:

1.Funkce a význam travnatých ploch ve veřejném prostoru sídel

2.Seznámení s platnými normami a jejich význam

3.Formulace zadání úkolu pro projektanta -  stěžejní úkol investora

4.Posouzení stavu travnatých ploch a rozhodnutí o znovuzaložení či regeneraci

5.Výběr dodavatele rozhoduje o kvalitě díla

6.Jednotlivé technologické postupy zakládání a regenerace travnatých ploch včetně okamžité diskuze k jednotlivým technologiím

7.Výkon autorského dozoru a TDI

8.Jednotkové ceny založení a regenerace travnatých ploch ve veřejném prostoru.Přednášející: Ing. Marek Hamata


Cílová skupina:

Cílovou skupinou navrhovaného programu jsou úředníci územních samosprávných celků podle paragrafu 2 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících (úředníci městského úřadu, magistrátu statutárního města, úřadu městského obvodu nebo úřadu městské části, Magistrátu hlavního města Prahy nebo úřadu městské části hlavního města Prahy) a podílející se na výkonu správních činností na úseku správy městské zeleně. Podle vnitřního organizačního uspořádání se jedná o pracovníky různých odborů, nejčastěji odborů životního prostředí, stavebních odborů a odborů správy majetku. Cílová skupina zahrnuje i vedoucí zaměstnance těchto odborů a jejich příslušných oddělení.

Seminář je akreditovaný, číslo akreditace: AK/PV-216/2018

 


Cena:

Člen SZKT; platí i pro členy slovenské SZKT   1 190 Kč
Člen SZKT - mimořádný; student   560 Kč
Nečlen   1 800 Kč
Nečlen - student    900 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně 21 % DPH. V ceně je káva a občerstvení.

Prihlasit_se_4


Organizační informace

Přihlášení: 

Přihlaste se nejlépe do 1.10.2019. Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku on-line viz výše. Pokud je to z nějakého důvodu nutné lze také zaslat Vámi napsanou objednávku s potřebnými údaji (viz on-line přihláška) klasickou poštou na adresu kanceláře nebo oscanovanou emailem. Pro všechny způsoby přihášení platí stejné obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Poplatek uhraďte na základě předfaktury/faktury, kterou Vám vystavíme na základě závazné přihlášky cca měsíc před datem konání. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury. (Lze platit také hotově na místě.)

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  nebo 257 323 953)