Navigace: Domů

Karanténní a expanzivní organismy vyskytující se na městské zeleni

Tisk
Kurz_1.-200
Kurz_1-300
Kurz1-300

Termín: 7.2.2017 (9.00-15.00) KAPACITA NAPLNĚNA !!!!
Místo: Praha, přednáškový sál (1. patro) v budově Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství na Václavském náměstí 833/31 (v průchodu) 

Profesni_rust_i

Obsah semináře:

Stromy v ohrožení - aktuální choroby a škůdci na dřevinách v sídlech - jak je poznat a jak se bránit? Které choroby a škůdci jsou jen nepříjemní a kteří opravdu nebezpeční? Změna klimatu a všeobecná globalizace přináší nová rizika.

Řeč bude například patogenních hrozbách, jako jsou:

  • nekróza jasanu, odumírání buxusu (Cylindrocladium buxicola), houby rodu Phytophthora, spála růžovitých, atd..
  • z hmyzu např přástevník americký - defoliace javorů, zavíječ zimostrázový, předivka zhoubná, atd.. 

Kurz je zaměřen především na organismy významně ohrožující existenci či omezující důležité funkce zeleně v sídlech (legislativní ukotvení problematiky, rizikové druhy dřevin, možnosti obrany či ochrany dřevin).

  •  V první části bude představen základní legislativní rámec probírané problematiky týkající se karanténních organismů.
  • Ve druhé části budou účastníci seznámeni s nejdůležitějšími druhy karanténních a expanzivních druhů bakterií, hub a rostlin. Důraz bude kladen především na praktické dopady těchto druhů do managementu zeleně v urbanizovaném prostoru. Například vhodná volba dřevin při výsadbách, možnosti ochrany a obrany stávajících dřevin, úpravy stanoviště.
  • V poslední části budou probírány důležité karanténní a expanzivní druhy bezobratlých a virů. Důraz bude kladen především na praktickou determinaci a negativní dopady vyplývající z přítomnosti těchto druhů. Účastníci kurzu získají informace jak v praxi bezpečně poznat jednotlivé druhy karanténních a expanzivních organismů, jaké ohrožení vyplývá z přítomnosti konkrétního organismu na daném hostiteli a jaká opatření bude třeba dodržovat pro zajištění dlouhodobé perspektivy dřevin ve městech.

Teoretické školení je doplněno bohatou fotodokumentací reálných případů, symptomů a poškození dřevin působením karanténních a expanzivních organismů.

Přednášející: Ing. Jiří Rozsypálek, Ing. Petr Martinek

Cílová skupina:

Krajinářští architekti a projektanti, správci zeleně, majitelé a vedoucí zaměstnanci odborných zahradnických firem, zájemci o certifikace Český certifikovaný arborista (ČCA) konzultant, učitelé odborného školství, technický dozor investora, studenti odborných škol, odborní pracovníci státní správy. Dále pro zástupce investorů a pro ty kdo posuzují stromy a navrhují plány péče.

Cena:

Člen SZKT    1080 Kč
Člen SZKT - mimořádný     540 Kč
Nečlen     1480 Kč
Nečlen - student       740 Kč

Prihlasit_se_4


Organizační informace

Přihlášení: Přihlaste se nejlépe do 31.1.2017. (Poté se rozhoduje zda se seminář naplnil. Hlaste se proto prosím včas.) Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku on-line viz výše. Pokud je to z nějakého důvodu nutné lze také zaslat Vámi napsanou objednávku s potřebnými údaji (viz on-line přihláška) klasickou poštou na adresu kanceláře, faxem nebo emailem. Pro všechny způsoby přihášení platí stejné obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Poplatek uhraďte na základě předfaktury/faktury, kterou Vám vystavíme na základě závazné přihlášky. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury. (Lze platit také hotově na místě.)

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  nebo 257 323 953)