Navigace: Domů O SZKT Organizační struktura Akce SZKT - články Kořenové čistírny pro domy a obce, zelené mokřadní střechy a fasády, využití dešťové a odpadní vody v domech a zahradách

Kořenové čistírny pro domy a obce, zelené mokřadní střechy a fasády, využití dešťové a odpadní vody v domech a zahradách

Tisk

Termín: 21.9. 2017 (9:00 - 16:00)korenovky_1_b_-_kopie

Místo: Národní zemědělské muzeum , Kostelní 1300/44, Praha 7 (1 NP, u recepce)

Od 16:00 do 18:00 na seminář volně navazuje valná hromada (shromáždění členů) sekce SZKT Česká asociace pro krajinářskou architekturu (ČAKA) - pozvánka s programem  zde

Profesni_rust_i

Soubor přednášek zahrnuje základní informace o kořenových čistírnách, historii výstavby a jejich vývoje v ČR i ve světě,principy fungování a vhodnost použití pro domy i obce. Součástí přednášek je seznámení s legislativou a povolováním výstavby kořenových čistíren odpadních vod. Ekonomika výstavby KČOV je prakticky ukázána na příkladu domovní i obecní čistírny ve srovnání s konvenčními čistírnami odpadních vod. Jako příklad úspěšného fungování KČOV v obci je zahrnuta přednáška o obci Velká Jesenice, která již 20 let provozuje KČOV, která byla v roce 2015 úspěšně rozšířena a revitalizována. Součástí semináře je také zajímavá ukázka fungování mokřadní střechy a fasády na rodinném domě, společně s využitím vyčištěné odp. vody a dešťové vody na závlahu a jako užitkové vody v domě.

Sdružení Kořenovky.czse problematice projektování výstavby a vývojem kořenových čistíren odpadních vod zabývá již od roku 2007. V rámci sdružení je jednou z hlavních priorit propagace v oblasti systému přírodního čištění odp. vod mezi veřejností a úřady a to mimo jiné pořádáním osvětových konferencí a přednášek. 

Princip fungování KČOV - Ing. Michal Šperling

KČOV pro domy - Ing. Michal Šperling

KČOV pro obce - Ing. Jaroslav Kršňák 

Legislativa a ekonomika výstavby a provozu  - Ing. Michal Šperling

Zkušenosti s provozem a eliminace chyb - Ing. Michal Kriška - Dunajský Ph.D.

Alternativní typy KČOV ve světě - ing. Vít Rous

Zkušenosti s provozem a revitalizací KČOV; zkušenosti starosty obce s 600 obyvateli - Petr Jeništa, starosta obce

KČOV na střechách a fasádách , mokřadní střechy - Ing. Michal Šperling

Seminář připravujeme ve spolupráci se sdružením Kořenovky.cz

Cena:

Člen SZKT    1080 Kč
Člen SZKT - mimořádný     540 Kč
Nečlen     1480 Kč
Nečlen - student      740 Kč

Prihlasit_se_4


Organizační informace

Přihlášení: Přihlaste se nejlépe nejlépe do 5.9.2017. Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku on-line viz výše. Pokud je to z nějakého důvodu nutné lze také zaslat Vámi napsanou objednávku s potřebnými údaji (viz on-line přihláška) klasickou poštou na adresu kanceláře, faxem nebo oscanovanou emailem. Pro všechny způsoby přihášení platí stejné obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Poplatek uhraďte na základě předfaktury/faktury, kterou Vám vystavíme na základě závazné přihlášky. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury. (Lze platit také hotově na místě.)

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na   Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  nebo 257 323 953)