Kurz první pomoci a záchrany pro stromolezce I.

Tisk
Prvni_pomoc_2
Prvni_pomoc_1
Prvni_pomoc_3
Prvni_pomoc_4

Datum: 27. března2015, (9.00-18.00 hod + přestávka na individuální oběd)
Místo: Hradec Králové

Kurz je určen pro profesionální stromolezce, kteří bezpečně zvládají pohyb v koruně stromu, ovládají stromolezecké techniky a disponují odpovídajícím vybavením. Kurz je zaměřen především na praktické zvládnutí krizových situací, osvojení si zásad a postupů první pomoci a bezpečný transport zraněného z koruny stromu v lokalitách s dobře dostupnou zdravotní péčí (tzn. v místech kam dojede záchranná služba). Kurz je vhodný také jako příprava na certifikaci ETW.

Budeme se věnovat především následujícím oblastem:

Způsob výuky:            

Bloky nezbytné teorie jsou promítány v názorných „Power Pointových“ prezentacích. Probíranou problematiku dostávají účastníci kurzu i v tištěné formě v podobě pracovních skript s volným místem na poznámky. Stěžejní část výuky tvoří praktické nácviky (na figurínách a modelech, na figurantech i na sobě vzájemně). Pomyslným „zlatým hřebem“ výuky je procvičování probrané problematiky formou „reálných“ simulací, kdy jsou frekventanti kurzu postaveni před nachystanou situaci (krev skutečně teče, pacienti sténají, chroptí, křičí...). V rámci této akce  musí účastníci kurzu vyřešit vše od začátku až do konce. Tato aplikace zážitkové formy výuky spolu s následným rozborem postupu se zpětnou vazbou slouží k maximálnímu upevnění získaných znalostí a dovedností. Nejvyšší počet 10 účastníků zajistí co nejindividuálnější přístup ke každému z nich.

Výstup z kurzu: certifikát - osvědčení o absolvování kurzu

Požadavky na účastníky kurzu: stromolezecké vybavení pro výstup a práci v koruně odpovídající současným bezpečnostním požadavkům (lezecký set, výstupový set, přilba, vhodná obuv, lékárnička) osvědčení odborné způsobilosti k provádění výškových prací pomocí lezeckých technik. Vhodné pracovní oblečení, simulace budou probíhat venku za každého počasí.

Účastníkům, kteří nebudou mít vhodné vybavení pro práci v koruně stromu a platné výše uvedené osvědčení, nebude umožněna účast na praktické části kurzu. V takovém případě nemá účastník nárok na vrácení vložného. O vhodnosti vybavení rozhoduje lektor.

Lektoři: Martin Honzík, Jindřich Pražák
Garant programu za SZKT: Ing. Jiří Skotnica

Cena semináře:

člen SZKT 2800 Kč
nečlen 3600 Kč

Prihlasit_se_4


Organizační informace

Přihlášení: Maximální počet je 10 účastníků! Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku on-line viz výše. Pokud je to z nějakého důvodu nutné lze také zaslat Vámi napsanou objednávku s potřebnými údaji (viz on-line přihláška) klasickou poštou na adresu kanceláře, faxem nebo oscanovanou emailem.

Storno: Bezplatné storno přihlášky je možné do 13. března 2014. Poté je z organizačních důvodů požadován storno poplatek ve výši 100%. Je možné však za sebe vyslat náhradníka. Děkujeme za pochopení. Další podmínky naleznete zde: Obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Poplatek uhraďte na základě předfaktury/faktury, kterou Vám vystavíme na základě závazné přihlášky. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury. (Lze platit také hotově na místě.)

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na   Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  nebo 257 323 953)