Navigace: Domů Kalendář akcí Uskutečněné akce Mlat, biomlat a minerálbeton - pojmy, normy a limity použití(říjen 2018)

Mlat, biomlat a minerálbeton - pojmy, normy a limity použití(říjen 2018)

Tisk
BadCannstatt_Kursaal_mail2
Bayreuth_Wagner-Museum_mail01
Bnnigheim_Schlossplatz_8625klein
Kempten_Residenzplatz_mail1
KemptenHofgarten_mail1

Datum: 4.10.2018 (10.00 - 15.00, registrace od 9.00) 
Místo: NPÚ Kroměříž, Metodické centrum zahradní kultury, Květná zahrada, gen. Svobody 1192/39, Kroměříž

Profesni_rust_i

Seminář je zaměřen na použití cest a ploch s povrchem z nestmeleného kameniva, konkrétně na mlaty, biomlaty a minerálbeton / mechanicky zpevněné kamenivo. Přednášky budou zaměřeny na použití těchto materiálů ve veřejném i soukromém prostoru, tj. v památkových objektech, v parcích a ve veřejných i soukromých zahradách z hlediska architektonického i provozního. Zvláštní důraz bude kladen na projektovou přípravu včetně průzkumných prací tak, aby konstrukce z těchto materiálů bylo možno zadávat v souladu s legislativou ČR a EU, na provádění dozorů na stavbě a na údržbu a obnovu. Součástí semináře budou ukázky směsí kameniva pro tyto povrchy.

Program:
9:00 - 10:00  prezence účastníků
10:00 -10:20  Nestmelené povrchy v památkách zahradní kultury – Ing. Lenka Křesadlová, Ph.D.

10:20 -10:40  Stavebně – historické průzkumy zaměřené na parkové cesty a povrchy – Mgr. Jiří Janál
10:40 - 11:00  přestávka na kávu
11:00 - 12:00  Mlat, biomlat a minerálbeton – pojmy a specifikace materiálů – doc. Ing. Karel Zlatuška, CSc.
12:00 - 13:00  přestávka na oběd
13:00 - 14:00  Praktická ukázka vzorků směsí – doc. Ing. Karel Zlatuška, CSc.
14:00 - 14:30  Mlat, biomlat a minerálbeton – použití, údržba, opravy – doc. Ing. Karel Zlatuška, CSc.

14:30 - 15:00 Údržba a opravy povrchů cest v Květné zahradě  Ing. Pavel Bleša

Na seminář bude navazovat přednáška  Raně barokní Kroměříž ve světle nových zjištění . Přednášet bude Mgr. Ondřej Zatloukal a vstup bude pro účastníky semináře zdarma!

PARTNERY SEMINÁŘE JSOU NPÚ KROMĚŘÍŽ A ARCIBISKUPSKÝ ZÁMEK A ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI

         MCZK_v_Kromerizi_800x262 Logo_Arcibiskupsk_zmek_Krom           


Cílová skupina:

Seminář je zaměřen zejména na architekty a projektanty, kteří hledají alternativu ke stávajícím povrchům dlážděným, z betonu a z asfaltu, na investory a správce památkových objektů, veřejných zahrad a parků a na pracovníky realizačních firem. V neposlední řadě je tento seminář určen i pro posluchače zahradní a krajinné architektury a krajinné inženýry.

Cena:

Člen SZKT; platí i pro členy slovenské SZKT   1 080 Kč
Člen SZKT - mimořádný; student   540 Kč
Nečlen   1 630 Kč
Nečlen - student    820 Kč

Prihlasit_se_4


Organizační informace

Přihlášení: 

Přihlaste se nejlépe do 24.9.2018. Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku on-line viz výše. Pokud je to z nějakého důvodu nutné lze také zaslat Vámi napsanou objednávku s potřebnými údaji (viz on-line přihláška) klasickou poštou na adresu kanceláře nebo oscanovanou emailem. Pro všechny způsoby přihášení platí stejné obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Poplatek uhraďte na základě předfaktury/faktury, kterou Vám vystavíme na základě závazné přihlášky cca měsíc před datem konání. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury. (Lze platit také hotově na místě.)

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  nebo 257 323 953)