Národní arboristická konference Strom pro život - život pro strom X.

Tisk
SPOLUPOŘADATELÉ
spod-isa_ilogo_szkt_s_nazvem_webjihlava
VYSTAVOVATELÉ A SPONZOŘI

safetreeslogo

baobablogo_i

worksafety-banner1

pzagis_logo_barevne

all4trees_ii


PODPORA

np-nove-i

 


Nabídka prezentace (doc)

"strom_2010Města bez stromů?!"

PŘIHLÁŠKA

Sekce péče o dřeviny - ISA Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu o. s. a statutární město Jihlava pořádá letos jubilejní, desátou, národní arboristickou konferenci „Strom pro život - život pro strom" tentokráte s titulem „Města bez stromů?!". Pod záštitou Statutárního města Jihlava se bude konat ve dnech 22. a 23. srpna 2011 v kině Dukla v Jihlavě.


Nosnými tématy letošní konference budou moderní technologie a možnosti zlepšování stavu stromového patra v intravilánu měst a obcí, aby naši potomci nemuseli konstatovat smutný fakt, že žijí ve městech bez stromů...

Bohužel příliš často jsou v našich sídlech vidět stromy v žalostném stavu. Jde nejen o vzrostlé stromy, ale i o mladé, nedávno vysazené jedince, jejichž perspektiva je výrazně zkrácená. Úspěšný růst stromů ovlivňuje velké množství faktorů a nástrah, které se ve městě objevují. Přednášená témata proto budou nahlížet na problematiku komplexně - od architektonických návrhů, stavebních a zahradnických možností zlepšení stanoviště, přes zkušenosti správy veřejné zeleně až po pěstební zákroky - obsáhnou tedy snad všechny profese, které se stromů ve městech týkají.


Různé pohledy nabízejí nejen možné konfrontace, ale především otevírají prostor pro tolik potřebnou mezioborovou diskuzi. Součástí programu bude tedy i kulatý stůl, diskuzní fórum odborné veřejnosti na aktuální ožehavá témata. Konference je vhodnou příležitostí k setkání kolegů z oboru a získání nových kontaktů, či přátel.

Konference je určena zejména zaměstnancům státní správy, městských a obecních úřadů, krajinářským architektům a projektantům, architektům a projektantům ve stavebnictví, majitelům a zaměstnancům firem podnikajících v oboru zakládání a údržba zeleně a stavebnictví, pracovníkům státních a vědeckých institucí, pedagogům a studentům odborných škol a v neposlední řadě samozřejmě všem arboristům. Každoročně se jí účastní cca 150-200 účastníků, z nichž asi 33% tvoří pracovníci státní správy, samospráv a dalších státních institucí, 20% arboristé, 13% pracovníků přichází z realizačních firem. Zahradní strom_2010_iiarchitekti a projektanti zaujímají asi 5% návštěvníků. Další účastníci jsou z řad pracovníků státních a vědeckých institucí, pedagogů a studentů odborných škol.


Věříme, že zajímavý program nabídne široký náhled do mnoha oblastí v péči o stromy v našich sídlech a přinese velké množství nových poznatků, které mohou pomoci dospět k řešení konkrétní situace v určitých specifických podmínkách města či vesnice. Některé přednášky budou podány k žádosti o akreditaci.

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM - verze 16.8.2011

*Aktuální program bude k dispozici v tištěšné podobě u prezence.
Prezence možná již od 8.20 hodin.

program_iPŘIHLÁŠENÍ

CENA
člen SPoD-ISA
1700 Kč
člen SZKT
2300 Kč
člen SZKT - mimořádný 600 Kč
nečleni 2900 Kč
studenti - nečleni 1200 Kč

PŘIHLÁŠKA

Přihlášení: Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku. Můžete ji zaslat klasickou poštou na adresu kanceláře, faxem nebo oscanovanou emailem.

Úhrada: Na základě předfaktury/faktury, která je vystavena na základě závazné přihlášky a zaslána e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou na přihlášce. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury.


Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na kancelar@szkt nebo 257 324 124)


Související odkazy:

11. mistrovství České rebubliky ve stromolezení
21.8.2011, Jihlava, Smetanovy sady
Smyslem těchto utkání je nejen zlepšit a rozvíjet praktiky bezpečného lezení, stejně jako zdokonalit lezecké techniky, ale mají též zpopularizovat, a skrze napínavou podívanou přiblížit veřejnosti práci stromolezců.

3. cyklojízda na podporu stromů
21.8.2011, Jihlava
Cyklovýlet pro všechny věkové kategorie během stromolezeckého mistrovství s cílovým místem v dějišti těchto stromolezeckých závodů