Navigace: Domů Projekty a soutěže

Národní arboristická konference Strom pro život - život pro strom XIII. "STROMY MEZI DOMY"

Tisk
POŘÁDÁME VE SPOLUPRÁCI
logo_szkt_s_nazvem_webpraha4
strom
GENERÁLNÍ PARTNER

praha4

HLAVNÍ PARTNER
Vykrut_i
SPONZOR
ZAHRANIČNÍ PŘEDNÁŠKY
TW_logo_obdelnik_
DALŠÍ PARTNEŘI
adam_ibaobablogo_i

VYSTAVOVATELE

Termín: 18.-19. srpna 2014
Místo: Praha, Kulturní centrum Novodvorská (Adresa: Novodvorská 1013/151, 142 00 Praha 4-Lhotka)

ÚVODEM:

Ve spolupráci s Městskou částí Praha 4 letos pořádáme již třináctý ročník konference.

Jaká je budoucnost stromů v ulicích měst a obcí? Ustoupí stromy parkovacím stáním? Je pravda, že v ulicích mohou být buď jenom stromy nebo jen sítě technického vedení

Letošní program nás seznámí  s příspěvky zabývajícími se budoucností stromů v ulicích měst a obcí. Ukážeme si jak přítomnost či nepřítomnost stromů ovlivňuje kvalitu života a budeme hledat možnosti jak maximálně využít benefity, které nám stromy přinášejí. Tentokrát se zaměříme zejména na hledání řešení, která umožňují rovnoměrné zastoupení všech funkcí uličního prostoru.

V návaznosti na jarní seminář Stromy v ulicích (19.3.2014, Praha, pořadatel: SZKT)  konference Strom pro život - život pro strom nabídne konkrétní nástroje k tomu, jak najít východisko pro střety stromů s infrastrukturou měst a obcí.  Příspěvky se budou zabývat prezentací různých prostředků, které máme k dispozici pro komunikaci nejen s rozmanitými odbornými profesemi jež se v blízkosti stromů ocitají, ale i pro komunikaci s občany, kteří v blízkosti stromů žijí. Na přednáškách a v odborných dílnách budou prezentována konkrétní řešení projekční přípravy a technického provedení výsadeb v uličním prostoru a dále zde budou představeny možnosti zajištění prokořenitelného prostoru pro zdárné prospívání stromů, minimalizace střetu s infrastrukturou a použití nových technologií pro uvedené příklady. Jako již tradičně tak i letos na konferenci uvítáme mezi přednášejícími zahraniční hosty, kteří přinesou množství nových poznatků a další úhel pohledu.

Konference v neposlední řadě přinese i prostor pro diskuze a společně tak budeme moci hledat východiska  pro budoucnost stromů v našich městech a obcích.

Barevná pozvánka ke stažení                      Podrobný program ke stažení

Pozvanka_nahled_web-i              Program_nahled_web-i

PROGRAM:


I. blok (9.20 - 12.10)

 • Manuál tvorby veřejné zeleně a Pražské stavební  předpisy
  /
  Ing. Štěpán Špoula
 • Využití parkovacích stání jako nástroj pro udržení stromů ve městě
  /
  Ing. Jana Včalová
 • ISA - celosvětové vzdělání a výzkum v arboristice
  / prof. Francesco Ferrini (IT)
 • Výzkum v arboristice z italského pohledu/ prof. Francesco Ferrini (IT)

II. blok (12.10 - 16.45)


 • Stromy v urbanizovaném prostoru 
  / Ing. arch. Petr Hlaváček 
 • Projekční příprava ulic - na co nezapomenout - z pohledu zadavatele
  /
  Ing. Alice  Dědečková

 • Projekční příprava ulic - na co nezapomenout - z pohledu krajinářského architekta
  /Ing. Aleš Steiner

 • Minimalizace střetů s infrastrukturou měst, ulice budoucnosti 
  / prof. Dr. Hartmut Balder (DE)
 • Uspořádání sítí v uličním prostoru - předpokádaný vývoj
  / Ing. Petr Hrdlička

III. blok (16.45 - 19.10)

 • Kořeny  v městském prostoru
  /
  Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D.
 • Prokořenitelný prostor  a zajištění stanovištních podmínek stromů ve městě
  prof. Dr. Hartmut Balder (DE)
 • Více vody pro stromy
  Ing. Jiří Vítek 

IV. blok  (9.00 - 12.35)

 • Aktuality v právních předpisech ochrany dřevin
  /
  Ing. Tomáš Staněk
 • Jak řešit desetiletou udržitelnost realizovaných opatření u živých organismů jako jsou stromy
  /
  Mgr. Jaromír Kosejk
 • Právní rámec ochrany stromů v městském prostředí  
  JUDr. Helena Jantačová
 • Phytophtora v praxi  – její rozšíření (geografické i druhové), jak se projevuje a možnosti ochrany
  /
  Michal Zeleňák
 • Zásady navrhování bezpečnostních vazeb
  /
  Ing. Jiří Skotnica
 • Zhodnocení typů karabin a možností jejich užití (námáhání karabin a kladek)
  Ing. Pavel Nevrkla
 • Zhodnocení přístrojových metod hodnocení stromů  
  /
  Ing. Luďěk Praus, Ph.D.
 • Zdravé stromy pro zítřek
  /
  Ing. Hana Zuchnická

V. blok (workshopy) (14.05 - 16.20)

 • Vylepšení stanovištních podmínek v urbanizovaném prostředí
  /
  David Hora, DiS., Jan Svárovský, DiS.
 • Záchrana zraněného (Pozor, tento worskhop je zpoplatněn 200 Kč, hradí se na místě)
   / Martin Honzík 
 • WLA – možnosti a limity užití 
  /
  Ing. Luděk Praus, Ph.D.
 • Akademická konference
  více přednášejících, garant Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D.

Odborní garanti programu konference: Ladislav Kejha, David Hora, DiS. 

Doplňkový program - Arboristika na MENDELU v Brně (14.05 - 16.20)

 • Praxe studentů Arboristiky
  / Ing. Aleš Fišr
 • Zeleň na plochách s pohybem dětí
  / Bc. Petra Halasová
 • Hymenoscyphus fraxineus (Chalara Fraxinea) mezi domy
  / Bc. Jiří Rozsypálek
 • Potenciální ohrožení zdravotního stavu stromů přebytkem či nedostatkem mikroprvku
  / Ing. Petr Martínek
 • Dynamické testy stability stromů (Pull-and-release testy)
  / Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D.
 • Vývoj standardů - aktuálně, úvod k otevření nového standardu speciální ošetření stromů
  / Bc. Barbora Vojáčková, DiS.
 • Stromy pod kontrolou pro studenty
  / Ing. Jan Forejt
 • Certifikace ČCA
  / Bc. Kateřina Pešková
 • Laser scan a jeho využitie v arboristike
  / Ing. Štefan Surňák

Odborný garant doplňkového programu: Ing. Jaroslav Kolařík, PhD.


Zahraniční hosté:

Ferrini_i

Prof. Francesco Ferrini
Universita di Florence, Italy

Francesco Ferrini je profesorem na ústavu rostlinné výroby, půdy a životního prostředí na University of Florence v Itálii. Od roku 2005, pracuje je též prezident italského chapteru ISA (Mezinárodní arboristická organizace) a je členem představenstva ISA. Jeho specializací je především udržitelný management městské zeleně, vliv vodního stresu na stromy a vliv technik péče o stromy na jejich fyziologii. Na naší konferenci nás seznámí mimo jiné s výsledky svých výzkumů v oblastech:

 • využití mykorrhiz při péči o stromy ve městě
 • výzkum vodního stresu na růst vybraných taxonů stromů
 • vliv poškození kořenů na růst a stabilitu stromů
 • vliv různých krytů zpevněných ploch na růst stromů a kvalitativní parametry
 • půdy
 • použití kompostů v městském prostředí
 • využití keřů pro stabilizaci svahů
Balder_i

Prof. Dr. rer. hort. Hartmut Balder
Beuth Hochschule für Technik Berlin, Germany

Hartmut Balder je profesorem technické univerzity Berlín. Jeho specializací je fytopatologie, fyziologie stromů, vliv řezu na zdravotní stav stromů, ochrana stromů při stavební činnosti a zejména zajištění stanovištních podmínek pro dlouhodobě perspektivní výsadby v městském prostředí. Je autorem knihy „Kořeny městských stromů" (1998). Na konferenci se zaměří na ve svých příspěvcích na témata:

 • Minimalizace střetů s infrastrukturou měst, ulice budoucnosti
 • Prokořenitelný prostor a zajištění stanovištních podmínek stromů ve městě

CENA:

člen SZKT 2 250 Kč
člen SZKT - mimořádný   850 Kč
člen SZKT - přidružený 2 650 Kč
nečlen 2 950 Kč
nečlen - student 1 350 Kč
závodníci MČR ve strom. 2014
2 250 Kč
Pozor - workshop Záchrana zraněného je zpoplatněn zvlášť (hradí se na místě)    200 Kč

prihlaska_formular_stazeni

V ceně je zahrnuto: celodenní výukový program, materiály k semináři zašleme po semináři emailem,  honorář lektora, pronájem interiérových prostor, technika, režijní náklady, malé občerstvení.


Přihlášení a úhrada:

Přihlášení: Přihlaste se nejlépe do 25.7.2014. Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku. Můžete ji zaslat klasickou poštou na adresu kanceláře, faxem nebo oscanovanou emailem.

Úhrada: Na základě předfaktury/faktury, která je vystavena na základě závazné přihlášky a zaslána e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou na přihlášce. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury.

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na kancelar@szkt nebo 257 323 953)