Navigace: Domů Kalendář akcí

Navrhování travních porostů, specifické druhy trávníků, 8.11.2018, Praha

Tisk

Termín: 8.11. 2018 (9:00 - 16:00)

   006_300dpi_3000x1976_-_kopie  
   copenhagen-385679_1280
   grass_grasses_nature

Místo: Prostory Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, 
           Václavské náměstí 833/31 (v průchodu), Praha 1 (přednáškový sál, 1. patro)

Profesni_rust_i

Trávníky pro veřejný prostor, soukromé zahrady, sportovní využití, extenzivní a alternativní využití travnatých ploch.

Na semináři budou popsány jednotlivé technologie zakládání travnatých ploch (výsev, výsev předklíčeným osivem, výdrol ze sena, pokládka textilií se všitým osivem, hydroosev, pokládka travního koberce a pokládka travního koberce nestandardní velikosti), včetně obecné a speciální péče v průběhu roku.

Přednášející dále poukáže na souvislosti se stávajícími normami 83 9011 Práce s půdou a 83 9031 Zakládání trávníků. Součástí semináře je také i dle zájmu průběžná a bezprostřední diskuse k aktuálně prezentovaným tématům.

Seminář bude doplněn o poznatky z praxe včetně konkrétních příkladů dané problematiky nejen z ČR, ale taktéž ze zahraničí.

Přednáší: Ing. Marek Hamata

Seminář je určený zejména krajinářům, krajinářským architektům, projektantům, úředníkům státní správy a samosprávy, osobám vykonávajícím technické dozory a zaměstnancům realizačních firem. 

Cena:

Člen SZKT - platí i pro členy slovenské SZKT   1080 Kč
Člen SZKT - mimořádný     540 Kč
Nečlen    1 630 Kč
Nečlen - student      820 Kč

Prihlasit_se_4


Organizační informace

Přihlášení: Přihlaste se nejlépe do 31.10.2018. Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku on-line viz výše. Pokud je to z nějakého důvodu nutné lze také zaslat Vámi napsanou objednávku s potřebnými údaji (viz on-line přihláška) klasickou poštou na adresu kanceláře, faxem nebo oscanovanou emailem. Pro všechny způsoby přihášení platí stejné obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Poplatek uhraďte na základě předfaktury/faktury, kterou Vám vystavíme na základě závazné přihlášky. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury. (Lze platit také hotově na místě.)

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na    Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  nebo 257 323 953)