Navigace: Domů Kalendář akcí Uskutečněné akce Ochrana stromů při projektování staveb a jejich realizaci

Ochrana stromů při projektování staveb a jejich realizaci

Tisk
Untitled_9-M
building-plan-681318_1920-M

29.10.2015 (9.00-15.00)
Praha, Kulturní centrum Novodvorská (Adresa: Novodvorská 1013/151, 142 00 Praha 4-Lhotka)

Profesni_rust_i

Jak lze nejlépe ochránit strom při stavební činnosti? Jak postupovat při rekonstrukci parků, ulic nebo domů? Kdy je lepší strom zachovat a kdy raději pokácet a vysázet nový? Na co se zaměřit, aby stromy i po dokončené stavbě zůstaly dlouhou dobu zdravé, plnily všechny své funkce a byly pro okolí bezpečné? Pokud na všechny tyto aspekty myslíme už během projektové přípravy, šance jsou dobré. Ochrana stromů až ve fázi realizace stavby, bez přesné specifikace způsobu ochrany stávajících stromů v projektu a výkazu výměr je velice obtížná až skoro nemožná.

Stromy jsou dlouhověké organizmy. Poškození (ať už se jedná o přímé nebo nepřímé např. zhutněním půdy stavebními stroji, změnou hydrogeologických poměrů) způsobená stavbou s následkem pomalu postupující hniloby, se u nich může projevit až za mnoho let. Pokud jsou hnilobou infikované kořeny je navíc její zjistitelnost a následná kontrola velice složitá.

Na semináři budou probrány limity zachování stromů, postupy při projektové přípravě a případové studie. Bude diskutována celá řada konkrétních řešení, jak postupovat v případě interakce stromu a stavby. Budou představena technická řešení detailů staveb v blízkosti stromů. Účastníkům budou poskytnuty vzorové řezy řešení technických detailů a ochrany v blízkosti stromů.

Ochrana stromů před a během stavby

 • Proč stromy chránit a jaká ochrana má smysl
 • Projektová příprava, navrhování účinné ochrany stromů
 • Kdo je za ochranu zodpovědný, technické dozory
 • Realizace ochrany v praxi
 • ČSN a reálná ochrana
 • Výběr stromů vhodných pro ochranu
 • Nejčastější typy poškození stromů
 • Ochrana kořenové zóny - praktická řešení
 • Realizace cest v kořenové zóně - příklady řešení
 • Jiné stavební konstrukce - způsoby založení
 • Sítě technického vedení a stromy 
 • Terénní modelace v blízkosti stromů

Následná péče

 • Stres po stavbě
 • Regenerace stanoviště
 • Specifika péče
 • Stromy ovlivněné stavbou a provozní bezpečnost 

Lektor 

Na základě svých i přejatých zkušeností přednáší David Hora, DiS.. Lektor má dlouholeté praktické zkušenosti z práce v terénu jako arborista - konzultant, odborné teoretické vzdělání včetně zahraničních stáží a dále již řadu let přednáší na odborných konferencích a seminářích a také externě vyučuje na oborových školách.

Seminář je určený 

Zejména stavebním i krajinářským architektům, projektantům, osobám vykonávajícím technické dozory, úředníkům státní správy a samosprávy, ochrany přírody a firmám realizující vlastní ochranu stromů nebo činnosti v blízkosti stromů.


Cena

Člen SZKT    1 080 Kč
Člen SZKT - mimořádný   540 Kč
Nečlen   1 480 Kč
Nečlen - student    740 Kč

Prihlasit_se_4


Organizační informace

Přihlášení: Přihlaste se nejlépe do 21.10.2015. (Poté se rozhoduje zda se seminář naplnil. Hlaste se proto prosím včas.) Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku on-line viz výše. Pokud je to z nějakého důvodu nutné lze také zaslat Vámi napsanou objednávku s potřebnými údaji (viz on-line přihláška) klasickou poštou na adresu kanceláře, faxem nebo emailem. Pro všechny způsoby přihášení platí stejné obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Poplatek uhraďte na základě předfaktury/faktury, kterou Vám vystavíme na základě závazné přihlášky. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury. (Lze platit také hotově na místě.)

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  nebo 257 323 953)