Navigace: Domů

Ochrana stromů při stavební činnosti - pro MHMP

Tisk

ilustracni_i

Jedinečný seminář určený zejména pro správce zeleně hlavního města Prahy a pracovníky jejich dodavatelských firem.

Seminář je koncipován ve formě pracovní dílny, kdy budeme na případových studiích a příkladech řešení hledat praktickou aplikaci teoretických znalostí. Bude probrána a diskutována celá řada konkrétních řešení, jak postupovat v případě interakce stromu a stavby a budou představeny technické řešení detailů staveb v blízkosti stromů. Bude prostor pro prodiskutování Vašich případných konkrétních situací.

Budou probrána zejména následující témata:

 • Stromy a stavba
 • Proč stromy chránit a jaká ochrana má smysl
 • Projektová příprava, navrhování účinné ochrany stromů
 • Kdo je za ochranu zodpovědný, technické dozory
 • Realizace ochrany v praxi
 • ČSN a reálná ochrana
 • Výběr stromů vhodných pro ochranu
 • Nejčastější typy poškození stromů
 • Ochrana kořenové zóny - praktická řešení
 • Realizace cest v kořenové zóně - příklady řešení
 • Jiné stavební konstrukce - způsoby založení
 • Sítě technického vedení a stromy
 • Terénní modelace v blízkosti stromů
Následná péče
 • Stres po stavbě
 • Regenerace stanoviště
 • Specifika péče
 • Stromy ovlivněné stavbou a provozní bezpečnost

Přednášející: David Hora, DiS.
(zástupce Mezinárodní arboristické organizace ISA v ČR)

PŘIHÁŠKA

Cena:
bezplatný

Přihlášení a další důležité informace:

Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku. Můžete ji zaslat klasickou poštou, faxem nebo oscanovanou emailem.
Storno: Případné storno přihlášky, prosím, proveďte písemně nejlépe e-mailem. (Z organizačních důvodů.)

Termín konání: úterý dne 13. dubna 2010 od 9.00 - 14.00 hod (Prezence již od 8.40 hod.)
Místo akce: Praha 1 , Velký radniční klub Staroměstská radnice, 3.patro, Staroměstské nám. 1

Bližší informace a časový harmonogram obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na kancelar@szkt nebo 257 324 124)

Změny v programu vyhrazeny.
Omezená kapacita 50 účastníků

Projekt je realizován za podpory hlavního města Prahy

praha