Plánování a navrhování modrozelené infrastruktury

Tisk

Datum: 3. a 4.4. 2019 (09.00 - 17.00 hodin)

Místo: Praha - budova Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství na Václavském náměstí 833/31 (v průchodu)

   skica
2019-01-07_Strandbogatan_2
2019-01-07_Strandbogatan_3
2019-01-07_Strandbogatan_4
2019-01-07_vellinge_jaro
2019-01-07_vellinge_leto_2

Profesni_rust_i

Modrozelená infrastruktura je nepostradatelným nástrojem pro efektivní hospodaření s dešťovou vodou ve městech. Jde o soubor proveditelných opatření pro zmírnění dopadů klimatických změn – především extrémního sucha a horka, přívalových dešťů a povodní. Zlepšují obyvatelnost měst, vytvářejí podmínky pro zdravý růst stromů a další vegetace a rozvoj biodiverzity.

PROČ SE ÚČASTNIT?
Získáte přehled a základy důležité praxe pro plánování udržitelného rozvoje města, která je běžná v mnoha amerických a evropských městech a brzy se stane nezbytnou i v našem regionu. Použijete je jako projektanti, zadavatelé nebo správci území.

NÁPLŇ
Dvoudenní kurz povedou zkušení projektanti systémů modrozelené infrastruktury ze Švédska. Seznámí vás s principy MZI. Přiblíží vám, jak se modrozelená infrastruktura strategicky plánuje v městském měřítku a jak ji navrhovat v uličním městském prostoru. V terénu s lektory projdete modelové území, pod jejich vedením jej analyzujete a poté v učebně navrhnete soubor adaptačních řešení, které do prostoru začleňují prvky MZI. Modelové území v centru Prahy vybíráme s lektory a kanceláří Krajiny a Zelené infrastruktury, IPR Praha. Kurz bude vyučován v anglickém jazyce bez tlumočení.  

PRO KOHO JE WORKSHOP URČEN?
Krajinářští architekti, architekti, urbanisti, správci zeleně a další pracovníci úřadů, vodohospodáři, akademičtí pracovníci…

Program 

První den (9-17 hodin, včetně přestávky na individuální oběd)
Zahájení, představení účastníků
Teoretická část: Úvod do modrozelené infrastruktury, plánování modrozelené infrastruktury – jak ji decentralizovat a propojit v městském prostoru, úvod k modelovému území v Praze
Krok za krokem metodika k tvorbě modrozelené infrastruktury
Praktická část: Návštěva a analýzy modelového území v Praze

Druhý den (9-17 hodin, včetně přestávky na individuální oběd)
Praktická část: Tvorba návrhu pod vedením lektorů ve skupinách (ruční skicování), příprava k prezentaci
Prezentace návrhů jednotlivých skupin
Prohloubení znalostí a sdílení zkušeností s technologií uličního dešťového záhonu a uličního stromového prvku s využitím strukturního substrátu s biouhlem a podpovrchové porézní vrstvy

Předášející:

Kent Fridell
Pochází ze Švédska. Vystudoval program zahradních a krajinářských realizací na SLU v Alnarpu, kde aktuálně učí svůj kurz o udržitelném hospodaření s dešťovou vodou. Zároveň pracuje pro konzulatční společnost Edge, kde inovuje a navrhuje pokročilou technologii modro-zelené infrastruktury, která je nyní například využita při stavbě nové chytré čtvrťe Rosendal v Uppsale, jenž nese švédský certifikat udržitelnosti BREEM (CityLAB). Tato technologie je uplatňována na různých místech ve Švédsku a je dále rozvíjena v rámci spolupráce univerzit, NNO a místních autorit.

Martin Vysoký
Je původem z České republiky. Vystudoval zahradní a krajinářskou architekturu na Mendelově univerzitě v Brně a později stejný obor dokončil na SLU v Alnarpu. V dánské konzultační společnosti Rambøll v Kodani získal zkušenosti s plánováním klimatických adaptačních strategií. Pracoval v multidisciplinárním týmu na jednom z nejrozsáhlejších dánských projektů, který řeší adapataci na změny klimatu v zastavěném území – povodí Kagså v Kodani. Nyní se ve švédské společnosti Edge věnuje tvorbě modrozelených řešení a manuálů modrozelené infrastruktury pro Stockholm, Malmö, Växjö a další švédská města.
edge_black
edge
Švédská konzultační společnost působící v Malmö. Spolupodílí se na udržitelném rozvoji městské infrastruktury a krajiny. „Jsme ochotni Vás provést celým procesem od tvorby návrhu až po jeho implementaci v oblasti zahradní a krajinářské architektury modrozelené infrastruktury, dopravní infrastruktury a konstrukčního managementu. Věříme v kvalitu života, kontinuitu a dobré vztahy.“

Garantka programu: Ing. Jana Pyšková


Cena:

Člen SZKT     4 600 Kč
Člen SZKT - ČAKA    4 300 Kč
Nečlen      5 600 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně 21 % DPH. V ceně je káva a občerstvení.

Prihlasit_se_4


Organizační informace

Přihlášení: Přihlaste se nejlépe do 28.3.2019. Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku on-line viz výše. Pokud je to z nějakého důvodu nutné lze také zaslat Vámi napsanou objednávku s potřebnými údaji (viz on-line přihláška) klasickou poštou na adresu kanceláře, faxem nebo oscanovanou emailem. Pro všechny způsoby přihášení platí stejné obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Poplatek uhraďte na základě předfaktury/faktury, kterou Vám vystavíme na základě závazné přihlášky. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury. (Lze platit také hotově na místě.)

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na    Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  nebo 257 323 953)