Navigace: Domů Kalendář akcí Uskutečněné akce Použití ovocných dřevin v krajině, říjen 2014

Použití ovocných dřevin v krajině, říjen 2014

Tisk

FLORA-Olomouc-i

Seminář konáme ve spolupráci 
s Výstavištěm Flora Olomouc, a.s.

jablon_kvet_s
ovoc_sad_praha_s
hrusen_plana-m
venkov_stromy_s

31. října 2014 (9.30-15.30), Výstaviště Flora Olomouc

(Zasedací místnost je v přízemí správní budovy Výstaviště Flora Olomouc – která je hned vedle Pavilonu A. Adresa: Wolkerova 17)  

Ovocné druhy provázejí člověka od nepaměti. S postupným rozvojem civilizace a rozvojem zemědělství se začaly rozšiřovat i ovocné rostliny. Největšího rozmachu dosáhlo u nás pěstitelství ovocných druhů na sklonku 19. a v období první poloviny 20. století.

V souvislosti se změnou stylu života a lidských hodnot dnes naopak můžeme  zaznamenat zcela opačný trend a to mizení ovocných druhů z naší kulturní krajiny. Pro to, abychom dokázali udržet celkem výjimečný charakter naší venkovské krajiny, je nutné znát specifika jednotlivých ovocných druhů a odrůd a uvědomovat si tyto rozdíly zejména při plánování, výběru, umisťování, a následné péči o obnovované nebo nově vznikající výsadby.

Budeme se věnovat především následujícím oblastem:

1. Historie a uplatnění ovocných druhů v kulturní krajině
2. Původ a  nároky jednotlivých ovocných druhů, klady a zápory jednotlivých druhů, výběr stanoviště
3. Rajonizace a limity použití odrůd ovocných druhů
4. Výsadbový materiál
5. Zakládání  výsadeb ovocných stromů (výběr odrůd a lokalit ve vazbě na využití daného prostoru)
6. Následná péče (ochrana, zásady tvarování - výchovný a udržovací řez jednotlivých ovocných druhů a specifika v charakteru růstu jednotlivých odrůd)
7. Diskuse s účastníky semináře

Seminář je určen:

zejména krajinářům, krajinářským architektům, projektantům, úředníkům státní správy a samosprávy, arboristům, pracovníkům ochrany přírody a pracovníkům realizačních firem.

Přednáší: Ing. Roman Chaloupka (Ovocnářská unie České republiky)


Pořadatel: Sekce péče o dřeviny ISA, SZKT, o.s.


Cena semináře:

člen SZKT 1080 Kč
člen SZKT - mimořádný 540 Kč
člen SZKT - přidružený 1330 Kč
nečlen 1480 Kč
nečlen - student 740 Kč

prihlaska_formular_stazeni


Přihlášení a úhrada:

Přihlášení: Přihlaste se nejlépe do 21.10.2014. Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku. Můžete ji zaslat klasickou poštou na adresu kanceláře, faxem nebo oscanovanou emailem.

Úhrada: Na základě předfaktury/faktury, která je vystavena na základě závazné přihlášky a zaslána e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou na přihlášce. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury.

Minimální počet přihlášených pro konání semináře je 22 účastníků.

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na kancelar@szkt nebo 257 323 953)