Navigace: Domů Kalendář akcí Uskutečněné akce Pozemkové úpravy

Pozemkové úpravy

Tisk

Datum: 15.10.2019 (9:15 - 15:30 hodin)

Místo: Praha - budova Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství na Václavském náměstí 833/31 (v průchodu)

   pozemkove_upravy

bohemia-458903_960_720

landscape-2685875_1920

nature-3733115_960_720

the-road-815297_960_720


Profesni_rust_i

Druhý seminář z cyklu S krajinou jen dobře – cyklus přednášek zaměřený na plánování krajiny a aktuální trendy v krajinném plánování, které je v poslední době často diskutované, ovšem jen málo kdo se v něm orientuje.


Pozemkové úpravy jsou jedním z nejúčinnějších nástrojů krajinného plánování, jsou obrovským přínosem nejen pro majitelé pozemků, ale i pro obce. Jejich prostřednictvím dochází k vyřešení často složitých vlastnických vztahů, které brání racionálnímu hospodaření vlastníků půdy, ale i realizaci veřejně prospěšných opatření či staveb, mezi které patří polní a lesní cesty, protipovodňová a protierozní opatření nebo výsadba zeleně. Výsledky pozemkových úprav jsou závazné, slouží pro obnovu katastrálního operátu a jako nezbytný podklad pro územní plánování.

Pozemkové úpravy jsou multidisciplinární obor, jež zahrnuje řadu inženýrských činností, které se při projektování vzájemně doplňují. Cílem pozemkových úprav je především zlepšení reálného stavu v krajině. Zvláštností tohoto oboru je, že probíhá v rámci správního řízení a režimu speciálního zákona „o pozemkových úpravách“. Mezi odborníky, kterých se tento obor dotýká patří např. projektanti územních plánů a územních studií, autorizovaní inženýři a technici činí ve výstavbě, zejména dopravních a vodohospodářských staveb, projektanti územních systémů ekologické stability, krajinářští architekti, geodeti, půdoznalci, bonitéři, lesní hospodáři, zaměstnanci státní správy zejména na obcích s rozšířenou působností, krajinní inženýři a další.

Krajinářští architekti se s pozemkovými úpravami mohou setkat v různých situacích – jako zpracovatelé komplexního pohledu na řešení krajiny, které slouží jako podklad pro pozemkové úpravy (např. Územní studie krajiny aj.), mohou být přizvání projektantem k návrhu plánu společných zařízení jako odborníci na ÚSES, vegetační úpravy, potažmo krajinářské řešení navržených opatření, nebo se podílí na realizačních projektech opatření, která byla v pozemkových úpravách navržena.

Na workshopu bude detailně představen proces zpracování pozemkových úprav, a to jak z pohledu úředníka, tak z pohledu projektanta. Zazní příspěvky krajinářských architektů, které shrnou jejich zkušenosti a pohled na tento nástroj krajinného plánování. Následně proběhne diskuze, která bude hledat možnosti spolupráce projektantů pozemkových úprav a krajinářských architektů s cílem maximálního využití projektů pozemkových úprav pro zlepšení současného stavu krajiny.


Partnerem semináře je Českomoravská komora pro pozemkové úpravy

 LogoCMKPU


 Program
 8:30 – 9:15          Prezence

 9:15 – 9:30          Ing. Klára Salzmann, Ph.D. | úvodní slovo

 Blok I.
 9:30 – 10:00        Ing. Josef Havelka | Projektování pozemkových úprav očima úředníka
10:00 – 10:45       Ing. Zuzana Skřivanová, Ph.D., Ing. Radek Dlouhý | Projektování pozemkových úprav očima  projektanta

10:45 – 11:00     přestávka na kávu a malé občerstvení

 Blok II.
11:00 – 11:30     Ing. Klára Salzmann | Plánování krajiny ve vztahu k pozemkovým úpravám
11:30 – 12:00     doc. Dr. Ing. Alena Salašová | Strategické plánování krajiny – jaký vztah může mít k pozemkovým úpravám?

12:00 – 12:45     přestávka na individuální oběd

 Blok III.
 12:45 – 15:30     Diskuze – hledání možnosti spolupráce projektantů pozemkových úprav a krajinářských architektů s cílem maximálního využití projektů pozemkových úprav pro zlepšení současného stavu krajiny.
                 

Seminář je určen pro širší odbornou veřejnost, krajinářské architekty, projektanty pozemkových úprav, projektanty vodohospodářských úprav, úředníky, starosty obcí a další.


Garant programu: Ing. Zuzana Skřivanová, Ph.D.


Cena:

Člen SZKT; platí i pro členy slovenské SZKT a členy ČMKPÚ     1 190 Kč
Člen SZKT - ČAKA    1 000 Kč
člen SZKT - mimořádný, student       560 Kč
Nečlen    1 800 Kč
Nečlen - student       900 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně 21 % DPH. V ceně je káva a občerstvení.

Prihlasit_se_4


Organizační informace

Přihlášení: Přihlaste se nejlépe do 1.9.2019. Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku on-line viz výše. Pokud je to z nějakého důvodu nutné lze také zaslat Vámi napsanou objednávku s potřebnými údaji (viz on-line přihláška) klasickou poštou na adresu kanceláře, faxem nebo oscanovanou emailem. Pro všechny způsoby přihášení platí stejné obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Poplatek uhraďte na základě předfaktury/faktury, kterou Vám vystavíme na základě závazné přihlášky. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury. (Lze platit také hotově na místě.)

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na    Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  nebo 257 323 953)