Navigace: Domů Kalendář akcí Uskutečněné akce Práce s motorovou pilou v koruně stojícího stromu (2019)

Práce s motorovou pilou v koruně stojícího stromu (2019)

Tisk

Datum: 29.4. 2019 (9:00 - 17:00 hod + přestávka na individuální oběd) 

Místo: Žďár nad Orlicí

  Stromolezec_rez-m 
   pila-1776204_1280
pila_ve_strome

Profesni_rust_i

Podle současné legislativy všichni uživatelé motorových pil s horní rukojetí musí projít  školením specielně zaměřeným na použití těchto pil (viz. Nařízení vlády č. 339/2017 Sb. a návod k obsluze)

Na kurzu Vás seznámíme s aktuálními bezpečnostními předpisy a nařízeními, které se týkají práce s ruční řetězovou motorovou pilou při práci v koruně stojícího stromu. Po krátkém teoretickém úvodu se přesuneme do terénu, kde proběhne ukázka správného a bezpečného použití motorové pily v koruně stromu a nácvik různých typů řezu. Prakticky také probereme správnou údržbu motorové pily a techniku broušení řetězu.

Kurz je určen pro stromolezce, kteří bezpečně zvládají pohyb v koruně stromu, ovládají stromolezecké techniky a disponují odpovídajícím vybavením. Kurz je vhodný také jako příprava na mezinárodní certifikaci ABA úroveň A2 (www.aba-skills.com).

Budeme se věnovat především následujícím oblastem:

  • Legislativní rámec práce s motorovou pilou pro stromolezce, povinné osobní ochranné pomůcky
  • Zaujmutí bezpečné pracovní polohy, odpovídající OOP
  • Startování motorové pily v koruně stromu
  • Technika řezu z pohledu bezpečnosti

·         Technika řezu z pohledu efektivity práce

Výstup z kurzu: osvědčení o absolvování kurzu

Požadavky na účastníky kurzu: stromolezecké vybavení pro výstup a práci v koruně odpovídající současným bezpečnostním požadavkům - lezecký set, výstupový set, lékárnička, motorová pila s horní rukojetí (např. MS192T apod.), helmu, ochranu zraku a sluchu, pracovní rukavice, obuv a kalhoty s ochranou proti proříznutí motorovou pilou. Účastníci, kteří nebudou mít odpovídající OOP se budou účastnit praktických nácviků pouze jako přihlížející, o vhodnosti a úplnosti potřebných OOP rozhoduje lektor!  V případě nejasností ohledně potřebného vybavení nás kontaktujte.


Lektoři:
Jindřich Pražák
( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ),
Hana Kaplanová, Dis.
(Osoba odborně způsobilá v oblasti BOZP - ROVS/3290/PRE/2014)

Garant programu za SZKT: Jindřich Pražák


Kapacita je omezena na 8 účastníků!


Cena:

Člen SZKT - platí i pro členy slovenské SZKT   2 300 Kč
Nečlen     2 800 Kč

Uvedené ceny jsou včetně 21% DPH.

Prihlasit_se_4


Organizační informace

Přihlášení: Přihlaste se nejlépe do 24.4.2019. Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku on-line viz výše. Pokud je to z nějakého důvodu nutné lze také zaslat Vámi napsanou objednávku s potřebnými údaji (viz on-line přihláška) klasickou poštou na adresu kanceláře nebo oscanovanou emailem. Pro všechny způsoby přihášení platí stejné obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Poplatek uhraďte na základě předfaktury/faktury, kterou Vám vystavíme na základě závazné přihlášky. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury. (Lze platit také hotově na místě.)

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na     Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  nebo 257 323 953)