Navigace: Domů Kalendář akcí

Právní aspekty ochrany významných krajinných prvků (VKP) podle zákona o ochraně krajiny a přírody, vztah k vodnímu zákonu a dalším právním předpisům, judikatura (červen 2019)

Tisk
JKR4907cf_154604_5822607
1000x1000-1416350874-rudolfovsky-potok
Image
image_1

Termín: 11.6.2019 (9:00 - 15:00)
Místo: Praha - budova Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství na Václavském náměstí 833/31 (v průchodu)

Profesni_rust_i

  1. VKP, obecná definice v ZOPK, VKP ve zvláště chráněných územích (výklad výkladové komise ministra žp), spory o naplnění obecné definice v případě konkrétního VKP ze zákona, spory o vztah definic VKP ze zákona k případným definicím obdobných pojmů v jiných zákonech (vodní tok, rybník, les) a jejich řešení podle judikatury 
  2. VKP ze zákona a VKP registrované, shodný ochranný režim (zejména § 4 odst. 2 ZOPK), kompetence OOP ve vztahu k VKP
  3.  Řízení o registraci VKP, účastníci řízení, nenutnost souhlasu vlastníka (rozsudek)
  4. Judikatura k otázce potřeby závazného stanoviska podle § 4 odst. 2 ZOPK k zásahu do VKP – preventivní charakter, případná obecná prospěšnost určitých typů zásahu z pohledu vodního zákona (odbahnění rybníka, protipovodňové ochrana) apod. neznamená, že závazné stanovisko OOP není potřeba
  5. Kdy se závazné stanovisko podle § 4 odst. 2 ZOPK vydává formou závazného stanoviska podle § 149 správního řádu a kdy formou správního rozhodnutí
  6. Náležitosti žádosti o závazné stanovisko k zásahu do VKP, postup OOP, je-li požádán o závazné stanovisko k zásahu do VKP a dotčení VKP zjevně není dáno, procesní aspekty vydávání závazného stanoviska k zásahu do VKP formou závazného stanoviska podle § 149 spr. řádu (lhůty, komunikace s žadatelem atd.), požadavky na obsah závazného stanoviska, podmínky
  7. Vodní zákon a zásahy do VKP - výjimky vodoprávního úřadu k použití závadných látek (§ 39 odst. 7 VodZ)  a potřeba ZS OOP podle § 4 odst. 2 ZOPK, výslovné vyloučení § 4 odst. 2 ZOPK při odstraňování náletových dřevin v hrází a při odstraňování povodňových škod na korytech vodních toků
  8. Sankční koncovka – přestupky vůči VKP podle ZOPK, prokázání škodlivosti zásahu (hojná judikatura), event. trestný čin
  9. Další judikatura k VKP – otázka (ne)možnosti vydat závazné stanovisko podle § 4 odst. 2 ZOPK dodatečně, judikatura k otázce výjimečného vydává aktů orgánu ochrany přírody „dodatečně“ (např. povolení k šíření nepůvodních druhů podle § 5 odst. 4 a 5 ZOPK)
  10. Diskuse nad konkrétními dotazy účastníků semináře


Přednášející

JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.; členka rozkladové, výkladové a legislativní komise ministra životního prostředí, v letech 2001 - 2015 vedoucí právního odboru ředitelství České inspekce životního prostředí


Cílová skupina

Krajinářští architekti a projektanti, odborní pracovníci státní správy a samosprávy, správci zeleně, majitelé a vedoucí zaměstnanci odborných zahradnických firem, zájemci o autorizaci A.3, technický dozor investora, učitelé odborného školství, studenti odborných škol. 


Cena

Člen SZKT    1190 Kč
Člen SZKT - mimořádný (student, mateřská, důchod)     560 Kč
Nečlen     1800 Kč
Nečlen - student      900 Kč

Uvedené ceny jsou včetně 21% DPH. V ceně je káva a občerstvení.

Prihlasit_se_4


Organizační informace

Přihlášení: Přihlaste se nejlépe do 1.6. 2019. (Poté se rozhoduje zda se seminář naplnil. Hlaste se proto prosím včas.) Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku on-line viz výše. Pokud je to z nějakého důvodu nutné lze také zaslat Vámi napsanou objednávku s potřebnými údaji (viz on-line přihláška) klasickou poštou na adresu kanceláře, nebo emailem. Pro všechny způsoby přihášení platí stejné obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Poplatek uhraďte na základě předfaktury/faktury, kterou Vám vystavíme na základě závazné přihlášky. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury. (Lze platit také hotově na místě.)

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na   Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  nebo 257 323 953)