Navigace: Domů

Provozní bezpečnost a její zajištění ve městech a obcích (září 2015)

Tisk
rozlomeny_strom
Velk_Heulos_-_rozlomen_sekundrn_koruna-m
houba
pleurotus_ostreatus-m
zlomeny_strom

Termín: 15.9.2015 (9.00 - 15.00)
Místo: Praha, konferenční sál v suterénu budovy Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství na Václavském náměstí 833/31 (v průchodu)

Profesni_rust_i

V rámci tohoto semináře Vám nabízíme dvě přednášky se souvisejícími tématy. 

Provozní bezpečnost a její zajištění

Pokud chceme dlouhodobě uznávat společenské hodnoty a význam stromů, které v našich sídlech představují, musíme každodenně hledat rovnováhu mezi tímto významem v dané lokalitě, pravděpodobností potenciálního selhání stromů (a případného následného ohrožení osob nebo objektů) a možností stabilizace. To vše za respektování právních předpisů efektivního využití finančních prostředků. Záleží pak na každém vlastníkovi, jaká data si za tyto charakteristiky dosadí a jak rovnici vyřeší.

Problematika hodnocení stavu stromů není černobílá a proto je složitá. Přednáška si neklade za cíl jednoznačné určení všech aspektů existence stromu a nemůže dát vlastníkům jednoznačný klíč, jak s těmito aspekty naložit. Na rozdíl od předešlé přednášky (3.6.2014, Praha) se přednášející více zaměří na praxi ve správě veřejné zeleně, na příkladu několika exemplářů ukáže výsledky tahových zkoušek a jejich následnou aplikaci v jejich ošetření. Na příkladu jednoho lesoparku ukáže důsledky narušení zapojeného porostu.

Smysl přednášky spočívá v nastartování možné změny úhlu pohledu na problematiku a může Vás inspirovat ve způsobu jakým můžete nahlížet na hodnocení stromů. Na konci změny byste pak měli dokázat přijmout zodpovědnost za své hodnocení a obhajovat svá rozhodnutí maximálně před veřejností či médii a nikoli soudy.

Přednášející očekává od účastníků elementární znalost biomechaniky stromů a defektů větvení. Zároveň s tím se bude snažit, vyvolat mezi nimi diskuzi a vzájemnou interakci.

Přednášející: Bc. Vladimir Másilko (správce zeleně Jihlava)

Dřevokazné houby - jak je poznáme?

Vytrvalost a mohutnost nadzemních částí stromů činí tuto skupinu rostlin nejvýznamnějším prvkem městské zeleně. Ovšem jejich napadení dřevokaznými houbami, které způsobují hniloby dřeva kořenů a kmene, mohou způsobit, že se strom vyvrátí nebo zlomí. Tím může dojít k ohrožení bezpečnosti osob i majetku.

Různé druhy hub mají ovšem zcela rozdílný vliv na postup hniloby. Jsou druhy velmi nebezpečné i méně nebezpečné. Proto je nutné umět jednotlivé druhy hub správně určit a z tohoto zjištění pak vyvodit další postup. O tom, jak jednotlivé důležité druhy poznat a jaký mají jednotlivé druhy vliv na bezpečnost stromů, bude druhá část semináře s názvem  Dřevokazné houby - jak je poznáme?.

Přednášející: Ing. Jiří Lederer (dlouholetý správce zeleně ve F-M a amatérský mykolog)

.

  • Seminář bude interaktivní a všem účastníkům bude poskytnut dostatečný prostor pro konzultaci případných nejasností či otázek.
  • Oba lektoři mají dlouholeté praktické zkušenosti z práce v terénu a vedle toho se dále sami teoreticky vzdělávají.

.

Cílová skupina:

Projektanti a krajinářští architekti, správci zeleně , majitelé a vedoucí zaměstnanci odborných zahradnických firem, zájemci o certifikace Český certifikovaný arborista (ČCA) konzultant, učitelé odborného školství, technický dozor investora,  studenti odborných škol, odborní pracovníci státní správy. Dále pro zástupce investorů a pro ty kdo posuzují stromy a navrhují plány péče.

Cena:

Člen SZKT    1 080 Kč
Člen SZKT - mimořádný   540 Kč
Nečlen   1 480 Kč
Nečlen - student    740 Kč

Prihlasit_se_4


Organizační informace

Přihlášení: 

Přihlášení je možné nejlépe do 8.9.2015. Vyplňte a odešlete prosím závaznou interaktivní on-line přihlášku. V případě, že to z jakéhokoliv důvodu není možné, obraťte se na nás (kontakty níže) a domluvíme se na přihlášení jiným způsobem např. klasickou poštou na adresu kanceláře, faxem nebo emailem. 

Úhrada: Na základě předfaktury/faktury, která je vystavena na základě závazné přihlášky a zaslána e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou na přihlášce. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury.

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  nebo 257 323 953)