Navigace: Domů

Řez stromů od projektu po realizaci, aplikace standardů v praxi (7/2017)

Tisk

jihlava-jezek-i

Stromolezec_rez-m
strom_koruna2-m
rez_rucni_pilka-m
20.7.2017 (9:30 - 15:30), Jihlava (budova magistrátu, zasedací místnost zastupitelstva)

Seminář se koná pod záštitou primátora statutárního města Jihlavy pana Rudolfa Chloupka

Na seminář je zažádáno o akreditaci u Ministerstva vnitra ČR

  

Profesni_rust_i

Seminář je zaměřen především na rozšíření základních znalostí o řezu dřevin jak v rovině teoretické tak ve vlastní konfrontaci s praxí a srovnáním očekávané reakce stromu na řez a skutečného vývoje.

Velký důraz je kladen na navrhování vhodných technologií řezů (standard řezu stromů SPPK: A02002:2013 - Řez stromů) v projektech a jejich specifikace v rozpočtech projektů zahradní a krajinářské tvorby. Zdůrazněna je cílenost jedlotlivých technologií vztažená ke konkrétním stromům na konkrétním stanovišti.

V návaznosti na specifikaci daného řezu v projektové dokumentaci se dále seminář zabývá kvalitativním vyhodnocením provedeného zásahu a hlavní body kontroly kvality z hlediska autorského a technického dozoru díla. Budou představeny i situace, které standard neřeší, nebo se od standardních zásahů odlišují.

Součástí programu je i vycházka s odborným výkladem a s praktickými příklady nejen navrhování zásahů v terénu s návazným popisem očekávaného provedení, ale také ukázkami reakcí stromů na reálně provedené řezy v minulých letech. Vítaná je diskuse nad příklady účastníků semináře (pokud budete chtít prezentovat svoji problematiku přineste si fotodokumentaci).

Další body programu:

  • Návrh řezu stromů, specifikace řezů v projektové dokumentaci
  • Posouzení nutnosti řezu, souvislost s provozní bezpečností
  • Cíl řezu v širších souvislostech
  • Hranice mezi řezem a trvalým poškozením stromu
  • Vztah řezu k provozní bezpečnosti na dané ploše
  • Kalkulace navrhovaných ošetření dle ceníků ÚRS
  • Výběr  vhodné technologie řezu pro daný strom
  • Kontrola kvality provedených prací
  • Ekonomická náročnost péče o stromy – dlouhodobé strategie správců zeleně 
  • Dále budou také účastníci seznámeni s příklady, které standard neřeší a proč

Lektor: David Hora, DiS.

Seminář není zaměřen na praktický nácvik řezu a provedení jednotlivých technologií řezu. Na toto téma je zaměřen seminář ve vzdělávací řadě "Zahradnická škola SZKT". 

Cílová skupina:

Krajinářští architekti a projektanti, správci zeleně, majitelé a vedoucí zaměstnanci odborných zahradnických firem, zájemci o certifikace Český certifikovaný arborista (ČCA) konzultant, učitelé odborného školství, technický dozor investora,  studenti odborných škol, odborní pracovníci státní správy. Dále pro zástupce investorů a pro ty kdo posuzují stromy a navrhují plány péče.

Cena:

Člen SZKT    1 080 Kč
Člen SZKT - mimořádný   540 Kč
Nečlen   1 480 Kč
Nečlen - student    740 Kč

Prihlasit_se_4


Organizační informace

Přihlášení: 

Přihlaste se nejlépe do 10.7.2017. Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku. Můžete ji zaslat klasickou poštou na adresu kanceláře, faxem nebo oscanovanou emailem. 

Úhrada: Na základě předfaktury/faktury, která je vystavena na základě závazné přihlášky a zaslána e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou na přihlášce. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury.

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na   Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  nebo 257 323 953)