Navigace: Domů Kalendář akcí Uskutečněné akce Řez stromů od projektu po realizaci, aplikace standardů v praxi / listopad

Řez stromů od projektu po realizaci, aplikace standardů v praxi / listopad

Tisk
Stromolezec_rez-m
strom_koruna2-m
rez_rucni_pilka-m

11.11. 2014 (9.00 - 15:00)
Praha, budova Národního zemědělského muzea (Kostelní 44)

Typ semináře: profesní růst se SZKT

Seminář je zaměřen především na navrhování technologií řezů v projektech,  jejich aplikaci na konkrétních stromech a kontrolu kvality po provedení řezu. Seminář je dále zaměřen na technologie řezu specifikované ve standardu řezu stromů na kterém se Spolčenost pro zahradní a krajinářskou tvorbu (SZKT) podílí (SPPK: A02 002:2013 - Řez stromů). Při semináři budou představeny  i situace, které standard neřeší.

Součástí programu je i vycházka s odborným výkladem a s praktickými příklady navrhování zásahů v terénu s návazným popisem očekávaného provedení a reakcí stromů na ně. Vítaná je diskuse nad příklady účastníků semináře (pokud budete chtít prezentovat svoji problematiku přineste si fotodokumentaci).

Další body programu:

  • Návrh řezu stromů, specifikace řezů v projektové dokumentaci
  • Posouzení nutnosti řezu, intenzitní třídy údržby
  • Cíl řezu v širších souvislostech
  • Hranice mezi řezem a trvalým poškozením stromu
  • Vztah řezu k provozní bezpečnosti na dané ploše
  • Kalkulace navrhovaných ošetření dle ceníků ÚRS
  • Výběr  vhodné technologie řezu pro daný strom
  • Kontrola kvality provedených prací
  • Ekonomická náročnost péče o stromy – dlouhodobé strategie správců zeleně 
  • Dále budou také účastníci seznámeni s příklady, které standard neřeší a proč

Lektor: David Hora, DiS.

Seminář není zaměřen na praktický nácvik řezu a provedení jednotlivých technologií řezu. Na toto téma je zaměřen seminář ve vzdělávací řadě "Zahradnická škola SZKT". (Letos již proběhl. Další očekávejte v průběhu roku 2015.)

Cílová skupina:

Krajinářští architekti a projektanti, správci zeleně, majitelé a vedoucí zaměstnanci odborných zahradnických firem, zájemci o certifikace Český certifikovaný arborista (ČCA) konzultant, učitelé odborného školství, technický dozor investora,  studenti odborných škol, odborní pracovníci státní správy. Dále pro zástupce investorů a pro ty kdo posuzují stromy a navrhují plány péče.

Cena:

Člen SZKT    1 080 Kč
Člen SZKT - mimořádný   540 Kč
Člen SZKT - přidružený 1330 Kč
Nečlen   1 480 Kč
Nečlen - student    740 Kč

prihlaska_formular_stazeni


Organizační informace

Přihlášení: 

Přihlaste se nejlépe do 4.11.2014 Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku. Můžete ji zaslat klasickou poštou na adresu kanceláře, faxem nebo oscanovanou emailem. 

Úhrada: Na základě předfaktury/faktury, která je vystavena na základě závazné přihlášky a zaslána e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou na přihlášce. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury.

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na   Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  nebo 257 323 953)

 
پوکر با درگاه شتاب سایت پوکر آنلاین ایرانی و خارجی