Řez stromů od projektu po realizaci, aplikace standardů v praxi (říjen 2016)

Tisk
Stromolezec_rez-m
strom_koruna2-m
rez_rucni_pilka-m

11.10.2016  (9.00 - 15:00), Praha - konferenční sál v budově Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství na Václavském náměstí 833/31 (v průchodu)

Profesni_rust_i

Seminář je zaměřen především na navrhování technologií řezů v projektech,  jejich aplikaci na konkrétních stromech a kontrolu kvality po provedení řezu. Seminář je dále zaměřen na technologie řezu specifikované ve standardu řezu stromů (SPPK: A02 002:2013 - Řez stromů). Při semináři budou představeny  i situace, které standard neřeší.

Součástí programu je i vycházka s odborným výkladem a s praktickými příklady nejen navrhování zásahů v terénu s návazným popisem očekávaného provedení ale také ukázkami reakcí stromů na reálně provedené řezy v minulých letech. Vítaná je diskuse nad příklady účastníků semináře (pokud budete chtít prezentovat svoji problematiku přineste si fotodokumentaci).

Další body programu:

Lektor: David Hora, DiS.

Seminář není zaměřen na praktický nácvik řezu a provedení jednotlivých technologií řezu. Na toto téma je zaměřen seminář ve vzdělávací řadě "Zahradnická škola SZKT". 

Cílová skupina:

Krajinářští architekti a projektanti, správci zeleně, majitelé a vedoucí zaměstnanci odborných zahradnických firem, zájemci o certifikace Český certifikovaný arborista (ČCA) konzultant, učitelé odborného školství, technický dozor investora,  studenti odborných škol, odborní pracovníci státní správy. Dále pro zástupce investorů a pro ty kdo posuzují stromy a navrhují plány péče.

Cena:

Člen SZKT    1 080 Kč
Člen SZKT - mimořádný   540 Kč
Nečlen   1 480 Kč
Nečlen - student    740 Kč

Prihlasit_se_4


Organizační informace

Přihlášení: 

Přihlaste se nejlépe do 3.10.2016. Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku. Můžete ji zaslat klasickou poštou na adresu kanceláře, faxem nebo oscanovanou emailem. 

Úhrada: Na základě předfaktury/faktury, která je vystavena na základě závazné přihlášky a zaslána e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou na přihlášce. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury.

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na   Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  nebo 257 323 953)