Navigace: Domů

Rozpočtování při projektování a realizaci zahradních úprav (3/2016)

Tisk
rozpoctovani2

2.3.2016 (09.00 - 15.00), Praha - konferenční sál v budově Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství na Václavském náměstí 833/31 (v průchodu)

Profesni_rust_i

Náplní semináře je zdůraznit užitečnost a potřebnost položkových rozpočtů oproti kumulovaným položkám uváděných v rozpočtech zahradnických a krajinářských projektů. Dále upozornění na existenci agregovaných položek rozpočtů zahradnických a krajinářských prací v rámci dotačních programů AOPK.

Další novinkou tohoto semináře je nabídka možného položkového rozpočtování zahradnických a krajinářských prací tak, aby byly pro zadavatele zakázek srozumitelnější a snazší k následné (zpětné) kontrole.  Námi nabízená struktura položkových rozpočtů by měla usnadnit i práci rozpočtářům v zahradnických firmách, které zakázky naceňují a soutěží o ně.

Součástí programu bude také možnost diskuse na konkrétní Vaše dotazy. 

Přednáší: Ing. Marek Hamata, Petr Vykrut

Seminář je určený zejména krajinářským architektům, projektantům, úředníkům státní správy a samosprávy a zaměstnancům firem, které realizují výsadbu či následnou péči.

Cena:

Člen SZKT    1080 Kč
Člen SZKT - mimořádný     540 Kč
Nečlen    1 480 Kč
Nečlen - student      740 Kč

Prihlasit_se_4


Organizační informace

Přihlášení: Přihlaste se nejlépe do 23.2.2016. Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku. Můžete ji zaslat klasickou poštou na adresu kanceláře, faxem nebo oscanovanou emailem. 

Úhrada: Na základě předfaktury/faktury, která je vystavena na základě závazné přihlášky a zaslána e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou na přihlášce. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury.

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na kancelar@szkt nebo 257 323 953)