Navigace: Domů Kalendář akcí

S krajinou jen dobře aneb Nástroje plánování v krajině

Tisk

Datum: 29. 5. 2019 (09.00 - 16.00 hodin)

Místo: Praha  - Dům odborových svazů, nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha 3 - Žižkov, sál Přítomnost

   krajina_planovani_29.5.19

bohemia-458903_960_720

landscape-2685875_1920

nature-3733115_960_720

the-road-815297_960_720


Profesni_rust_i

První seminář z cyklu S krajinou jen dobře – cyklus přednášek zaměřený na plánování krajiny a aktuální trendy v krajinném plánování, které je v poslední době často diskutované, ovšem jen málo kdo se v něm orientuje.

První úvodní seminář si klade za cíl seznámit účastníky s nástroji, které jsou v rámci plánování krajiny běžně užívány. Bude představen jejich obsah a význam, seznámíme se s procesem jejich pořízení a osobou, která je může projektovat. Zaměříme se také na možnost přechodu takového krajinného nástroje do realizace (návaznost na dotační programy). Seminář bude doprovázen ukázkami zdařilých projektů realizovaných v posledních letech.

Na úvodní seminář budou navazovat dílčí semináře zaměřené na detailní seznámení s jednotlivými nástroji krajinného plánování, jako jsou: komplexní pozemkové úpravy, krajinný plán, krajinná studie, nástroje územního plánování a mnoho dalších. Tyto semináře se pak budou věnovat podrobně danému tématu.


Partnerem semináře je Českomoravská komora pro pozemkové úpravy

 LogoCMKPU


  Program
  9:00 - 9:15         Blok I. - Situace plánování krajiny v ČR | Ing. Klára Salzmann, Ph.D.

                            Blok II. - Dnešní nástroje plánování krajiny 
  9:15 - 9:45                       Systém územního plánování | Mgr. Alena Smrčková, Ph.D.
  9:45 - 10:15                     Územní plán a vztah ke krajině | Ing. arch. Ivan Gogolák
10:15 - 10:45                     Územní studie a plánování krajiny - Územní studie sídelní zeleně (MŽP); 
                                          Územní studie veřejného prostranství (MMR) | Ing. Klára Salzmann, Ph.D.

10:45 - 11:00                     přestávka na kávu a malé občerstvení   

11:00 - 11:30                     ÚSES | Ing. Eva Voženílková
11:30 - 12:00                     Krajinný ráz | doc. Dr. Ing. Alena Salašová

12:00 - 12:45                    přestávka na individuální oběd

                            Blok III.- Další nástroje plánování krajiny
12:45 - 13:00                     Posuzování vlivů na životní prostředí (SEA) | Mgr. Alena Smrčková, Ph.D.
13:00 - 13:30                     Komplexní pozemkové úpravy  KoPÚ | Mgr. Jaroslava Doubravová
13:30 - 14:00                     Způsob plánování a hospodaření v lesích | Ing. Martin Veselý
14:00 - 14:30                     Revitalizace vodních toků a vodních nádrží - povodí Vltavy | Ing. Jaroslav Beneš
14:30 - 15:00                     Plán péče o zvláště chráněná území | Ing. Miroslav Dort
15:00 - 15:15                     přestávka na kávu

15:15 - 16: 00                    DISKUSE o hledání možnosti spolupráce za účasti přednášejících
                 

Seminář je určen pro širší odbornou veřejnost, krajinářské architekty, projektanty pozemkových úprav, projektanty vodohospodářských úprav, úředníky, starosty obcí a další.


Garant programu: Ing. Klára Salzmann Ph.D., Ing. Martina Havlová

Průvodce: Ing, Jana Pyšková


Cena:

Člen SZKT; platí i pro členy slovenské SZKT a členy ČMKPÚ     1 190 Kč
Člen SZKT - ČAKA    1 000 Kč
člen SZKT - mimořádný, student       560 Kč
Nečlen    1 800 Kč
Nečlen - student       900 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně 21 % DPH. V ceně je káva a občerstvení.

Prihlasit_se_4


Organizační informace

Přihlášení: Přihlaste se nejlépe do 20.5.2019. Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku on-line viz výše. Pokud je to z nějakého důvodu nutné lze také zaslat Vámi napsanou objednávku s potřebnými údaji (viz on-line přihláška) klasickou poštou na adresu kanceláře, faxem nebo oscanovanou emailem. Pro všechny způsoby přihášení platí stejné obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Poplatek uhraďte na základě předfaktury/faktury, kterou Vám vystavíme na základě závazné přihlášky. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury. (Lze platit také hotově na místě.)

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na    Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  nebo 257 323 953)