Navigace: Domů Kalendář akcí Uskutečněné akce SOUČASNÉ TRENDY V KRAJINÁŘSKÉ ARCHITEKTUŘE BAVORSKA - odborná exkurze s místními průvodci ve spolupráci s BDLA

SOUČASNÉ TRENDY V KRAJINÁŘSKÉ ARCHITEKTUŘE BAVORSKA - odborná exkurze s místními průvodci ve spolupráci s BDLA

Tisk

BMC_Munich

Termín: 12.-16.6.2017
Odjezd:12.6. v 8 hodin – Praha 5, ulice Jeremiášova, na autobusové stanici Stodůlky u metra B-Stodůlky (50.0468231N, 14.3079100E)

Návrat: 16.6. v 19:30 hodin tamtéž 

Předběžný program

Nové tendence v krajinářské architektuře a zcela nové typy objektů zeleně – na to se zaměří letošní odborná exkurze do Bavorska. V oblasti, kterou po staletí ovlivňují řeky Isar a Dunaj uvidíme revitalizované vodní toky, která jsou oblíbenými místy rekreace. Promyšlená krajinářská díla jsou zakládána s cílem snižovat dopady klimatické změny a budována jako plnohodnotná součást průmyslových provozů či jako kompenzační opatření. Zajímavostí je i princip Energielandschaft – speciálně komponované krajiny produkující obnovitelnou energii.

Navštívíme inovativní obytné soubory, které kromě uvědomělé práce se zdroji podporují rozvoj komunitního života nebo veřejné městské prostory se systémy zasakování dešťové vody. Většina z nich je zároveň příkladem spolupráce specialistů z různých oborů v níž je často zapojena veřejnost a politici. Zařazeny jsou i zdařilé projekty vzniklé v rámci německého fenoménu – zahradnických výstav Landesgartenschau. 

Ingolstadt a okolí (12.6.)

Gaimersheim Retzbachpark revitalization stream recreation 
Díky revitalizaci potoka Retzbach v bývalém zemědělsky využívaném území, které je pravidelně zaplavováno, zde byl vytvořen zelený rekreační pás obce Geimersheim.

Audi driving experience center - Neuburg  
Propojení areálu testovací dráhy a zákaznického centra Audi s okolní lužní krajinou Dunaje. Luční porosty podporují biodiverzitu a terénní úpravy slouží jako protihluková ochrana i jako útočiště pro zvířata.

AUDI AG, Freiraumkonzept Vom Nordrand zur Audi Piazza und Piazetta mit Museum Mobile in Ingolstadt 
Moderní reprezentativní veřejný prostor společnosti Audi s environmentální nadstavbou - hospodaření s dešťovou vodou. 

Donauwurf Baggersee 
Rekreační jezero vybavené systémem zvlněných platforem a lávek připomínajících pohyb housenky. Bývalé slepé rameno Dunaje tak nabízí vybavení k interiaktivním hrám s vodou (čerpání, prosévání písku) i lenošení pro návštěvníky všech věkových kategorií

Schutterhof Ingolstadt, ehem. Militärschwimmbad, Biergarten 
Moderně ztvárněný veřejný prostor se zahradní restaurací. Na místě vojenského plaveckého bazénu vybudovaného v komplexu bývalého opevnění. (Místo je součástí zeleného prstence města Ingolstadt.)

Mnichov + Weihenstephan (13.-14.6.)

München Riem - Ökologische Stellplatzanlagen der Messe München GmbH + veřejné prostory 
23 ha pozemků se používá jednou za tři roky jako parkoviště pro největší světovou výstavu Stavební stroje (Bauma). Mezi těmito obdobími, se na dané ploše rozvíjejí druhově bohatá travní společenstva. Oblasti byly velmi dobře přijaty a to jak ze strany místních lidí, tak z Federálního úřadu na ochranu přírody (Bund Naturschutz).

Neugestaltung Am Harras (2008-2013)
Proměna rušné křižovatky na náměstí - zklidnění dopravy, voda…

Ackermann Bogen - Dachgarten wagnis 4 (2012 - 2014)
Součást eko čtvrti Ackermann Bogen - užitkové zahrady apod. na střechách objektu, který vznikal součinností obyvatel.

wagnisART - wohnumfeld als partizipativer prozess (2012 - 2016)  
Obytný soubor včetně veřejných prostranství vzniklý jako výsledek participačního procesu

Isar revitalisation
Revitalizace řeky ISAR ve městě Mnichov a v krajině kolem města

Biomedizinisches Forschungszentrum (BMC) der Ludwig - Maximilians - Universität München (2015) 
Vodní kanály, propustné povrchy, architektonická soutěž

Weihenstephan 
Výzkumné projekty Technické univerzity Mnichov a vysoké školy Hochschule Weihenstephan-Triesdorf. Trvalková zahrada.

Landshut a okolí (15.6.)

Vatersdorf, Ziegelwerk
Areál cihelny je zpracován s maximálním ohledem na životní prostředí (propjení s okolní krajinou, bohaté výsadby, obnova vodních kanálů). Součástí je bioplynová stanice, která obec zásobuje elektřinou a teplem. Zakomponovány jsou i umělecké prvky.

Umsetzungskonzept Wasserrahmenrichtlinie IS 355 am Tiefenbach hydromorphologische Maßnahmen an Fließgewässern, Gemeinde Tiefenbach 
Přírodě blízká hydrologická a protipovodňová opatření v obci Tiefenbach u Landshutu. Hodnotné biotopy tekoucích i stojatých vod jsou hodnoceny z hlediska výskytu obratlovců i bezobratlých živočichů.

Obytné soubory v městě Landshut 
Systémemy hospodaření s dešťovou vodou.

elypso Freizeit- und Erlebnisbad Deggendorf, Wartner Deggendorf open air bath surface water management 
Volnočasový areál s koupacími biotopy přináší skvělé příklady adaptace na klimatickou změnu (zelené střechy, průlehy, propustné povrchy).

Gänsdorf Solarfeld 
Příklad úspěšné práce krajinářských architektů, kterým se podařilo objekt sluneční elektrárny integrovat do krajiny a snížit negativní vliv na přírodu a okolní krajinu (založení luk, živých plotů a ovocných sadů).

Obec Buch am Erlbach 
Veřejné prostory + ekologický provoz firmy Leipfinger - Bader.

Obec Furth 
Veřejné prostory.

Protipovodňové opatření u obce Schatzhofen 

Landshut a okolí + Deggendorf (16.6.)

Niederaichbach Gesamtkonzept Kompensation Moor 
Ekologické kompenzační opatření za výstavbu komerčních prostor u dálnice. Důraz je kladen na kombinaci abiotických a biotických cílů, jako je ochrana půdy, vod a klimatu a ochrany ptáků. Na 10 ha byly založeny mokřady, louky a písčité břehy.

Landesgartenschau Deggendorf 2014 GmbH, Thema Wasser 
Kombinace zelené infrastruktury a moderní architektury na plochách bývalé zemské zahradnické výstavy (Landesgartenschau) z roku 2014.

Projekty kanceláře Linke+Kerling 
Realizace krajinářských projektů.

Změny v programu vyhrazeny.

Garantka programu: Ing. Jana Pyšková
Odborný překlad do češtiny: Lucie Pančíková

Pořadatel: Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu – Sekce Česká asociace krajinářské architektury (národní organizace IFLA EU)


Cílová skupina:

Krajinářští architekti a stavební architekti, zahradní designéři, správci zeleně, majitelé a vedoucí zaměstnanci odborných zahradnických firem, učitelé odborného školství, technický dozor investora, studenti odborných škol, odborní pracovníci státní správy. 


Cena*:

Člen SZKT - sekce ČAKA 12 000 Kč
Člen SZKT 12 300 Kč
Nečlen   15 500 Kč

*V ceně je zahrnuto: autobusová doprava (Mercedes Atego), zahraniční průvodci, překladatel, noclehy ve dvoulůžkových pokojích se snídaní, režijní náklady. Cena nezahrnuje cestovní zdravotní pojištění, stravné.

Prihlasit_se_4

Zajimá Vás exkurze a rádi byste jeli za cenu pro členy? Vstupte do Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s. Kromě výrazně příznivější ceny této exkurze získate také předplatné kvalitního časopisu Zahrada-Park-Krajina, přístup k pestré nabídce seminářů (za výhodnější ceny) a k informacím o dění v oborech zahradní a krajinářské tvorby.  


Organizační informace:

Přihlášení: Přihlaste se nejlépe do 28.4.2017. (Poté se prosím dotažte na možnost přihlášení přímo do kanceláře na  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  nebo 602 363 999.) Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku. Můžete ji zaslat klasickou poštou na adresu kanceláře, faxem nebo oscanovanou emailem. Bezplatné storno pouze do 28.4.2017. Více v obchodních podmínkách.

Úhrada: Na základě předfaktury/faktury, která je vystavena na základě závazné přihlášky a zaslána e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou na přihlášce. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury.

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na   Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  nebo 257 323 953)