Navigace: Domů

STROM PRO ŽIVOT - ŽIVOT PRO STROM XII.

Tisk

zeleny_obdelnik_pulkulaty

Hlavní partner

Vykrut_i

Partneři a vystavovatelé

Zahrada_Cech_logo_s

adam_iProstrom_i

VYSTAVOVATELE

Pozvánka ke stažení

Obrazek_pozvanka_s

Aktuální program
Program_obrazek

Tisková zpráva ke stažení

Ilustrační obrázek (jpg)

alej
Jizni_Cechy_188-M
P1080582-m
park3i

Systémová péče o dřeviny

Termín: 19.-20. srpna 2013
Místo: Areál Zahrady Čech, pavilon A (Na Vinici 948/13, Litoměřice)

Sekce péče o dřeviny – ISA Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu o. s. pořádá, národní arboristickou konferenci „Strom pro život – život pro strom“ letos v areálu Zahrady Čech v Litoměřicích.

ANOTACE

Stromy jsou součástí našich krajin viděných i neviděných. Žijeme s nimi na stejném území, vymezujeme se vůči nim, vytváříme si k nim určitý vztah. Záleží nám na tom, jak vypadají, jak nám pomáhají, či jak nás ohrožují, klademe na ně nároky. Jak dlouho s námi mohou jednotlivé stromy být, samozřejmě ve své plné kráse, se všemi svými funkcemi a současně přiměřeně bezpečné, úzce souvisí s naší péčí o ně. Péče o dřeviny vychází z našich nároků na stromy i keře, z našich nároků a záměrů na místo, kde rostou, z potřeb jednotlivých dřevin, z našich znalostí o jejich potřebách a z našich ekonomických možností (poslední důvod bývá obvykle prvním).

Letošní program přinese prezentace zkušeností a možností, jak dát péči o dřeviny smysl a řád, jak ji co nejvíce zkvalitnit a zároveň zefektivnit, jak si vytvořit dobrý plán péče, jak jej uvést do praxe a jak konkrétně o dřeviny pečovat tak, aby nám přinášely co největší radost a uspokojení. Budeme rádi, když vstoupíte do diskusí u jednotlivých příspěvků a podělíte se s námi o Vaše zkušenosti.

Arboristika je obor mladý a velmi dynamicky se rozvíjející. Je třeba se neustále vzdělávat a konfrontovat se s novými poznatky. Národní arboristická konference je významnou platformou, která poskytuje prostor a zázemí pro odbornou prezentaci aktuálních témat a pro neocenitelnou mezioborovou diskusi.

KONFERENCE JE URČENA

zejména zaměstnancům státní správy, městských a obecních úřadů, krajinářským architektům a projektantům, architektům a projektantům ve stavebnictví, majitelům a zaměstnancům firem podnikajících v oboru zakládání a údržba zeleně a stavebnictví, pracovníkům státních a vědeckých institucí, pedagogům a studentům odborných škol a samozřejmě všem arboristům. Každoročně se jí účastní cca 150-200 účastníků.  


PROGRAM

Pondělí 19. 8. 2013 (10.00-18.15) - Pavilon A, Zahrada Čech                             

   I. blok   Strom jako součást zeleně- analýza a nastavení priorit  

Dědictví správce obecní zeleně  

/ Ing. Rostislav Vodička  (Obec Polepy, starosta)

Strom v širších vztazích z hlediska správce zeleně  

/ Ing. Ondřej Feit  (MÚ Strakonice)

Péče o dřeviny v širších vztazích z pohledu projektanta, aneb péče bez rozvoje nemá smysl

/ Ing. Helena Finstrlová, Ing. Yvona Lacinová (PZK a GIS)

Hodnocení keřů a návrh opatření  

/ Ing. Martin Vlasák, Ph.D.  (JENA, Praha)

Zdravé stromy pro zítřek  

/ Mgr. Hana Rambousková  (Nadace Partnerství)

  II. blok  Plán péče      

Plán péče - nástroj v rukách správy zeleně  

/ Ing. Katarina Ruschková  (MMJ Jihlava)

Plán péče - příklady dobré praxe ze zahraničí  

/ Ing. Martin Wagner (Vídeň, Rakousko)

   III. blok  Výběr dodavatele a kvalita díla      

Součinnost s technickým dozorem investora

/ Petr Cejnar, DiS.  

Možnosti kvalifikace v arboristice  

/ Bc. Barbora Vojáčková  

Hodnocení kvality provedené práce, aneb standardy a jejich limity  

/ Ing. Jiří Skotnica, Ing. Šárka Weberová  (ALL4TREES, s.r.o.)

Dodržování právní ochrany dřevin při správě zeleně

/ Ing. Pavel Chotěbor (ČIŽP)

Oceňování zásahu  

/ David Hora, DiS.

 20.00   Společenský večer 

Úterý 20. 8.  2013  (9.00-15.30) - Pavilon A, Zahrada Čech                       

   IV. blok Příklady péče a možnosti její optimalizace      

Tvarovací řezy  

/ Ing. Marek Žďárský, Ing. Pavel Wágner (Arbonet, s.r.o.)

Řez keřů, představení standardu  

/ Ing. Martin Vlasák, Ph.D. (JENA, Praha)

Pod stromy  

/ Ing. Ondřej Fous

Jak předejít zklamání při výběru taxonů pro městské prostředí

/ Ing. Josef Souček

Poškozování stromů při péči o zeleň  

/ RNDr. Milena Martinková, CSc. (MENDELU v Brně)

V. blok Pohled za humna aneb práce nekončí hranicí obce ani hranicí oboru      

Benefity zeleně a finanční přínosy dřevin

/ doc.Ing.Pavel Šimek, Ph.D. (ZF MENDELU Lednice), Ing. Monika Hudečková (ZF MENDELU Lednice), bc. Pavel Šimek (ZF MENDELU Lednice)

A co za humny, aneb výsadby v extravilánu obce - příklady, možnosti, problémy

/ Ing. Rostislav Vodička (MÚ Český Brod)

Péče o extenzivně pěstované ovocné dřeviny  

/ Ing. Roman Chaloupka

Možnosti využití starých odrůd ovocných dřevin  

/ Ing. Stanislav Boček, Ph.D. (MENDELU v Brně)


Cena semináře:

člen SZKT 2150 Kč
člen SZKT - mimořádný 800 Kč
nečlen 2850 Kč
nečlen - student 1300 Kč

prihlaska_formular_stazeni


Přihlášení a úhrada:

Přihlášení: Kapacita je omezená, přihlaste se co nejdříve. Vyplněnou závaznou přihlášku můžete zaslat klasickou poštou na adresu kanceláře, faxem nebo oscanovanou emailem.

Úhrada: Na základě předfaktury/faktury, která je vystavena na základě závazné přihlášky a zaslána e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou na přihlášce. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury.

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na kancelar@szkt nebo 257 323 953)


Možnosti ubytování *):

Níže uvádíme několik cenově dostupných ubytovacích zařízení s větší kapacitou a množství jiných naleznete
na tomto odkaze: MOŽNOSTI UBYTOVÁNÍ 

Hotel Labe: http://www.hotel-labe.cz/cz/ubytovani

Penzion Prislin: http://prislin.aspone.cz/

Hostel U Sv. Štěpána: http://www.inprincipio.cz/

*) Ubytování a stravování si účastníci zajišťují individuálně.