Navigace: Domů Kalendář akcí Uskutečněné akce Strom pro život - život pro strom XVI. " Strom a jeho role v moderním sídle"

Strom pro život - život pro strom XVI. " Strom a jeho role v moderním sídle"

Tisk

21. - 22.8. 2017
Praha, Kulturní centrum Novodvorská (Adresa: Novodvorská 1013/151, 142 00 Praha 4-Lhotka) 

strom_zeleny_2017
PARTNER
adam_i
baobablogo_i

Aakreditace u Ministerstva vnitra ČR č. AK/PV-509/2017


Stromy s námi žijí v našich sídlech od nepaměti a vždy měly své místo a smysl v řádu tradičního světa.

Naši předkové dokázali ocenit funkce stromů, ale nepochybně i jejich estetickou hodnotu. Od ovoce v zahradě, jasanu chránícího stodolu, přes posezení pod korunami stromů na návsi až ke kráse a majestátu lip u kostela a alejí v krajině. Postavení stromů se však v současnosti v některých ohledech poněkud mění. Na jedné straně dnes musí stromy v sídlech soupeřit s výstavbou, inženýrskými sítěmi a s dopravou a na straně druhé se významem stromů v urbanizovaném prostoru zabývají vědci a na výzkumy se čerpá nemalé množství financí.

Podložení významu stromů a benefitů (které přinášejí obyvatelům sídel) nezávislými vědeckými daty totiž pomáhá nejen správcům zeleně ale i urbanistům, krajinářským architektům a dalším při odborném prosazování zachování místa pro stromy při tvorbě veřejného prostoru anebo naopak při ochraně těch stávajících stromů. Tyto vědecké poznatky používají při objektivní konfrontaci s dalšími zájmy ve sdíleném městském prostoru. Jedním z takových základních argumentů o kterém se dnes velmi hovoří je vliv stromů na psychické i fyzické zdraví obyvatel. Pozvali jsme si zahraniční přednášející, paní Annu Jorgensen z Velké Británie, abychom se na tuto zajímavou problematiku podívali blíže a získali konkrétní data. Dalšími přínosy, kterými se budeme zabývat, je role stromů v sídlech během současných klimatických změn nebo vliv způsobu péče o stromy vzhledem k biodiversitě.

Aby stromy plnily nejen výše zmíněné požadované funkce, musí mít zdravé kořeny a s tím souvisí i druhý okruh témat, kterými se budeme na konferenci zabývat a tím je prostor pod zemí. Zaměříme se zde nejen na mechanické funkce kořenů a na jejich interakce s dalšími organizmy v půdě ale podíváme se také na velmi aktuální problematiku zajištění prokořenitelného prostoru. Dále se budeme zabývat možnostmi zlepšení vitality stromů pomocí vylepšení stanoviště a aplikací nových metod na podporu jejich vitality.

V posledním okruhu témat se velmi prakticky dotkneme také aktuálních právních otázek, které budou tentokrát spojené s odpovědností profesí, jež se stromy denně zabývají. Půjde například o arboristy ošetřující stromy nebo krajinářské architekty a konzultanty, kteří stromy posuzují, ale stejně tak i majitele či případně správce zeleně, kteří za své nebo svěřené stromy nesou konečnou odpovědnost.

A jelikož konference není jen jednostranné předávání informací, ale jde hlavně o jejich výměnu a také vzájemné setkání, velmi uvítáme, když vstoupíte do diskusí a podělíte se s námi i o své zajímavé zkušenosti. Těšíme se na vás.

-

Nedílnou součástí konference je tradičně Mistrovství ČR ve stromolezení, které se bude konat 19. srpna 2017 v Praze v parku na Jezerce. 


PROGRAM  

pondělí 21.8.2017 
(registrace 9:15 - 10:00, přednášky 10:00 - 16:00, workshopy 16:10 - 18:35, společenský večer 20:00)

Blok I. Funkce stromu  

Strom jako bezpečný biotop v sídle, ošetřování stromů vzhledem k výskytu živočichů
Ing. Petr Martinek / LDF MENDELU Brno

Funkce zeleně ve městě vzhledem k nastávající klimatické změně
Ing. Mária Kazmuková / Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy

Přínos zeleně pro zdraví
Anna Jorgensen BA MA PhD / The University of Sheffield, Department of Landscape

Právní režimy kácení dřevin 
JuDr. Ing. Filip Dienstbier Ph.D.  / Nejvyšší správní soud ČR

Blok II.: Kořeny a jejich prostředí   

Mezi kořeny - interakce s dalšími organismy, výhody a rizika těchto interakcí
Ing. Tomáš Májek / LDF MENDELU Brno

úterý 22.8.2017  
(přednášky: 9:00 - 16:00)

Blok III.: Kvalita kořenů stromů při výsadbě a její vliv na ujímání výsadeb stromů    

Kvalita kořenů stromů při výsadbě a její vliv na ujímání výsadeb stromů 
Ing. Stanislav Flek / Arboeko

Mechanické funkce kořenového systému a parametry, které ji ovlivňují 
prof. Dr. Ing. Petr Horáček / Czech Globe Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

Blok IV.: Technologie ohleduplné ke stromům  

Strom v uličním stromořadí - plánovací nástroje
Ing. arch. Marie Smetana, Mgr. Jan Richtr / Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy

Zajištění prokořenitelného prostoru - z pohledu investora
Ing. Alice Dědečková / Magistrát hl. m. Prahy

Zajištění prokořenitelného prostoru - projektant, realizátor
Ing. Aleš Steiner, Aleš Kurz / Steiner a Malíková krajinářští architekti, Zahradní architektura Kurz

Vylepšení stanovištních poměrů stromů 
David Hora DiS. / Treewalker 

Poškození způsobené teplotními vlivy na mladých a starých stromech a možnost zamezení vzniku těchto škod 
Dr. Horst Stobbe / Institut péče o stromy, Hamburg

Možnosti ochrany dřevin v rámci rekonstrukce silničního povrchu 
Ing. Jan Ropek, Ing. Petr Valihrach / Fakulta stavební VUT v Brně

Vzdělávání v arboristice 
Ing. Luděk Praus Ph.D. / LDF MENDELU Brno 

Aktuální metody podpory vitality dřevin 
Ing. Jiří Rozsypálek / LDF MENDELU Brno

V. Shrnutí     


Workshopy v první den konference 21.8. 2017 (nad rámec konference v celkové kapacitě 155 účastníků, viz níže):  

Zatížení kotevního bodu - paralelní workshop pro stromolezce
Mgr. Marek Šmerda, Josef Haško / SKYMAN.CZ
Maximální počet je 25 účastníků, workshop bude probíhat venku již od 9:45 do 13:00!  

Biologická hodnota dřeviny versus její provozní bezpečnost - KAPACITA WORKSHOPU JE JIŽ NAPLNĚNA !!!!
Ing. Jiří Rozsypálek, Ing. Petr Martinek / LDF MENDELU Brno
Maximální počet je 30 účastníků, workshop bude zahájen v budově, poté bude následovat přesun do terénu.

Biomechanika stromu aneb Všechno jde spočítat - KAPACITA WORKSHOPU JE JIŽ NAPLNĚNA !!!!
prof. Dr. Ing. Petr Horáček / Czech Globe Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Maximální počet je 15 účastníků, workshop bude probíhat venku.

Právní režimy kácení dřevin
JUDr. Ing. Filip Dienstbier Ph.D. / Nejvyšší správní soud ČR
Maximální počet je 45 účastníků, workshop bude probíhat uvnitř.

Novinky ve stromolezecké praxi
Mgr. Marek Šmerda, Josef Haško / SKYMAN.CZ
Maximální počet je 25 účastníků, workshop bude probíhat venku.

.

Konferenci bude moderovat: RNDr. Blažena Hušková 
Překladatel zahraničních přednášejících: Ing. Luděk Praus Ph.D.
Garant programu: Ladislav Kejha
Změny v programu vyhrazeny 


Zahraniční přednášející Anna Jorgensen      

Anna_Jorgensen

   

Výzkumné zájmy Anny Jorgensen se zaměřují na zkoumání způsobů, jak lidé vnímají a zakoušejí krajinu. Jak s ní jsou v interakci a jak jí chápou.
Primárním zájmem vědkyně je divoká a přírodně působící vegetace. Zajímá ji snaha o holističtější přístup k plánování a navrhování městské zeleně a zelených struktur s ohledem na životní prostředí. Jejím cílem je revidovat profesionální představy o tom, co může být akceptováno veřejností. Zajímá ji přesah do environmentální psychologie, sociální antropologie a kulturní geografie. Zabývá se také otázkou estetiky a vlivu zeleně na zdraví. Kromě výzkumu se věnuje přednáškové činnosti coby přednášející a vedoucí výzkumu ústavu.
            

Cílová skupina:

Správci zeleně, majitelé a vedoucí zaměstnanci odborných zahradnických firem, arboristé, zájemci o certifikace Český certifikovaný arborista (ČCA) konzultant, krajinářští architekti a projektanti, učitelé odborného školství, technický dozor investora,  studenti odborných škol, odborní pracovníci státní správy. Dále pro zástupce investorů a pro ty kdo posuzují stromy a navrhují plány péče.


Cena:

Člen SZKT    2250 Kč
Člen SZKT - mimořádný    850 Kč
Člen SZKT - přidružený  2650 Kč
Nečlen    2950 Kč
Nečlen - student   1350 Kč

V ceně je zahrnuto: vstup na konferenci, sborník přednášek, společenský večer s občerstvením (21.8.), coffeebreaky. Cena je konečná, včetně DPH 21%.

Prihlasit_se_4


Organizační informace

Přihlášení: Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku. Můžete ji zaslat prostřednictvím internetového formuláře, event. klasickou poštou na adresu kanceláře, faxem nebo oscanovanou emailem. 

Úhrada: Na základě předfaktury/faktury, která je vystavena na základě závazné přihlášky a zaslána e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou na přihlášce. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury. 

Workshopy jsou pro účastníky konference pořádány nad její rámec. Kapacita je zde omezená pro první přihlášené (Počty účastníků jsou uvedeny u jednotlivých workshopů). Registrováni budete dle pravidla "kdo dříve přijde". Workshop si vyberte pomocí rolovací nabídky preferovaného tématu s číslem 1. Pokud máte zájem i o další, odrolujte je v preferenci 2 nebo 3 dle vašich dalších přání. Po naplnění jednoho worskhopu budete automaticky přeřazeni na workshop, který jste si vybrali jako následující. Pokud z nejrůznějších důvodů nebudete chtít navštívit ani jedno z témat, nezatrhávejte prosím nic. Po naplnění všech kapacit těm účastníkům konference, kteří se nevešli nikam, nevzniká nárok na náhradu.

Ubytování si každý zajišťuje sám podle svých představ ve vlastní režii.  Ubytování si prosím zajistěte včas. Možností je více.: 

  • Např. na následujícím odkaze můžete nalézt a vybrat si ubytování přesně podle svých potřeb a preferencí. http://www.booking.com/.

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  nebo 257 323 953)