Navigace: Domů Kalendář akcí

Strom pro život - život pro strom XVII. " Krátkověké dřeviny - problém nebo výzva?"

Tisk


brizy_titulka_Strom_2018 ALEJ_OREZ

13. - 14. září 2018

Brno, Mendelova univerzita, Lesnická a dřevařská fakulta, Zemědělská 3, 613 00, Brno

Na konferenci budeme žádat o akreditaci u Ministerstva vnitra ČR.


Slovo garanta

Poslední dobou mi připadá, že se arboristika točí pořád jen kolem otázky "Jak správně ořezat strom?". Však i mnoho lidí okolo nás si myslí, že arborista je jen „ten, co řeže strom“. Přestože bychom těmto lidem rádi říkali, že ne, že arborista je specialista ve svém oboru, který zná širokou škálu souvislostí a vědomostí, i my sami si mnohdy v touze po univerzálním návodu zapomínáme klást další otázky, které s tímto musí jít ruku v ruce. Otázky: Jaký strom? Na jakém místě? S jakým cílem?

Krátkověké dřeviny jsou pro demonstraci důležitosti těchto doplňujících otázek úžasné. Jsou to stromy, které často vyžadují individuální přístup. Jsou úžasné i tím, že důsledky svých činů můžeme vidět my (ne až naši pravnuci). Zároveň však jde o skupinu stromů, která v současném zahradnickém světě vyvolává řadu otázek, na které neumíme dávat jasné a uspokojivé odpovědi.

Nekladu si za cíl odpovědět na všechny otázky, které mohou být v souvislosti s touto problematikou vyřčeny, avšak věřím, že pouze pokud si my všichni, ať už praktikující stromolezci, hodnotitelé, zahradní a krajinářští architekti nebo správci zeleně, my všichni, které tato problematika zajímá, budeme pokládat ty samé otázky a společně nad nimi diskutovat, posuneme tím o krůček dál nejen své znalosti, ale celý náš obor a v konečném důsledku naší krásné práce můžeme zlepšit snad i naše celospolečenské a životní prostředí.

Ing. Šárka Weberová

PARTNEŘI KONFERENCE
baobablogo_i


adam_i
logo_ldf


PROGRAM  

Čtvrtek 13.9.2018 

(registrace 8:25 - 9:00, přednášky 09:50 - 16:10, workshopy 16:30 - 18:00, společenský večer od 19:00)

Slavnostní zahájení spojené s výsadbou lípy za účasti rektorky Mendelovy univerzity prof. Ing. Danuše Nerudové, Ph.D. a hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka

Blok I. Specifika krátkověkých dřevin

Krátkověké dřeviny a jak je poznáme
doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc. | LDF MENDELU Brno

Funkce krátkověkých dřevin
Ing. Šárka Weberová | ALL4TREES, s.r.o.

Krátkověkost v souvislostech městského protředí, funkční dřeviny - je to směr, kam se vydat?
Ing. Jiří Rozsypálek | LDF MENDELU Brno

Blok II. Sortiment a biomechanika krátkověkých dřevin

Dostupný sortiment krátkověkých dřevin
Ing. Stanislav Flek | Arboeko s.r.o.

Biomechanika  dřevin I.
Dr. Brian Kane | University of Massachusetts in Amherst, MA
překlad Ing. Luděk Praus, Ph.D. | LDF MENDELU Brno

Biomechanika  dřevin II.
Dr. Brian Kane | University of Massachusetts in Amherst, MA
překlad Ing. Luděk Praus, Ph.D. | LDF MENDELU Brno


Blok III. Odpočinkový program 

Komentovaná prohlídka arboreta 

Výstava orchidejí

Exkurze - zahrada vily Thugendhat
Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.| Ateliér Krejčiříkovi, s.r.o.

Povídání o životní strategii aneb jak z toho vycházejí krátkověké dřeviny
Ing. Josef Souček

Ukázky přístrojových metod měření stromů
Ing. Luděk Praus Ph.D. | LDF MENDELU Brno

Tento program je pro účastníky konference pořádán nad její rámec a kapacita je zde omezena.

Společenský večer s živou hudbou, rautem a tombolou

Pátek 14.9.2018 

(přednášky 8:30 - 14:00, workshopy 14:15 - 16:15)

Blok IV. Studentský blok

Prezentace vybraných studentských prací
garant Ing. Jiří Rozsypálek | LDF MENDELU Brno


Blok V. Péče o krátkověké dřeviny

Specifika taxonů a přístup k jejich řezu
Ing. Pavel Wágner; Ing. Marek Žďárský | Arbonet s.r.o.

Zajištění provozní bezpečnosti krátkověkých dřevin - stabilita x životnost dřeviny
Ing. Luděk Praus Ph.D. | LDF MENDELU Brno

Fyziologie a biomechanika sekundární koruny 

Blok VI. Širší souvislosti

Řízená sukcese a její využití v městských parcích - park Čtyři dvory
Ing. Petr Velička | M&P architekti

Brownfieldy
Ing. Daniel Matějka | naOkraji – o krajině na okraji, z.s.
Ing. Lukáš Lattenberg | Atelier per partes s.r.o.

Zázraky na počkání, nemožné do tří dnů aneb rychle rostoucí dřeviny a komerce
Ing. Samuel Burian 

Dřeviny - Alergeny ve veřejném prostoru
doc. MUDr. Ondřej Rybníček, Ph.D. | FN a MU Brno; ČIPA o.p.s., Praha

Biologická hodnota krátkověkých dřevin
Ing. Petr Martinek | LDF MENDELU Brno


A ještě něco navíc ...

Workshop se zahraničním přednášejícím - rigging (spouštění)
Dr. Brian Kane | University of Massachusetts in Amherst, MA
překlad Ing. Luděk Praus Ph.D.

Průhonice - použití dřevin v koncepci parku
Ing. Samuel Burian 

Panelová diskuse - Sekundární koruny
moderuje RNDr. Blažena Hušková

Exkurze po arboretu - zaměření na krátkověké dřeviny

Tento program je pro účastníky konference pořádán nad její rámec a kapacita je zde omezena.


Konferenci  moderuje: RNDr. Blažena Hušková 
Překladatel zahraničního přednášejícího: Ing. Luděk Praus Ph.D.
Garant programu: Ing. Šárka Weberová
Změny v programu vyhrazeny 


Zahraniční přednášející Dr. Brian Kane   

  brian_kane


Dr. Brian Kane vyučuje arboristy na University of Massachusetts in Amherst, MA. Dlouhodobě působí v mezinárodní arboristické společnosti (ISA), kde nějaký čas předsedal Výboru pro vědu a výzkum. Brian začínal jako běžný stromolezec, účastnil se i stromolezeckých závodů v New England a New Yorku. V roce 2006 se umístil na čtvrtém místě v Nové Anglii. Později získal ocenění ISA Early Career Scientist a ocenění Alex L. Shigo za vynikající kvalitu výuky arboristiky. V oblasti biomechaniky stromů a bezpečnosti práce na stromech publikoval téměř 40 článků ve kterých se věnoval např. účinku řezu na zatížení větrem u okrasných dřevin (především u javorů), přesnosti analýz používaných posouzení ztrát pevnosti v důsledku hniloby, určování parametrů vztahujících se k pravděpodobnosti selhání dubu červeného (Quercus rubra), porovnávání vlivu dynamických a pevných vazeb, silám a namáhání při práci v koruně atd.

            

Cílová skupina:

Správci zeleně, majitelé a vedoucí zaměstnanci odborných zahradnických firem, arboristé, zájemci o certifikace European Tree Worker (ETW) a Český certifikovaný arborista (ČCA) konzultant, krajinářští architekti a projektanti, učitelé odborného školství, technický dozor investora,  studenti odborných škol, odborní pracovníci státní správy. Dále pro zástupce investorů a pro ty kdo posuzují stromy a navrhují plány péče.


Cena:

Člen SZKT; platí i pro členy slovenské SZKT   2350 Kč

Člen SZKT - mimořádný nebo student

  1100 Kč
Nečlen    3050 Kč
Nečlen - student   1525 Kč

V ceně je zahrnuto: vstup na konferenci, videosborník, společenský večer s rautem (13.9.), coffeebreaky a občerstvení. 

 Cena je konečná, včetně DPH 21 %.

Prihlasit_se_4


Organizační informace

Přihlášení: Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku. Můžete ji zaslat prostřednictvím internetového formuláře, event. klasickou poštou na adresu kanceláře, faxem nebo oscanovanou emailem. 

Úhrada: Na základě předfaktury/faktury, která je vystavena na základě závazné přihlášky a zaslána e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou na přihlášce. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury. 

Workshopy jsou pro účastníky konference pořádány nad její rámec. Kapacita je zde omezená pro první přihlášené (Počty účastníků jsou uvedeny u jednotlivých workshopů). Registrováni budete dle pravidla "kdo dříve přijde". Workshop si vyberte pomocí rolovací nabídky preferovaného tématu s číslem 1. Pokud máte zájem i o další, odrolujte je v preferenci 2, 3 ... dle vašich dalších přání. Po naplnění jednoho worskhopu budete automaticky přeřazeni na workshop, který jste si vybrali jako následující. Pokud z nejrůznějších důvodů nebudete chtít navštívit ani jedno z témat, nezatrhávejte prosím nic. Po naplnění všech kapacit těm účastníkům konference, kteří se nevešli nikam, nevzniká nárok na náhradu.

Ubytování si každý zajišťuje sám podle svých představ ve vlastní režii.  Ubytování si prosím zajistěte včas. Možností je více.: 

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  nebo 257 323 953)