Navigace: Domů Kalendář akcí

Strom pro život - život pro strom XVIII. "Ke kořenům"

Tisk


Titulni_foto_Strom__2019_tree-3385957_1920_m strom_koreny strom_korenyvoda__m

12. - 13. září 2019

TÁBOR, Hotel Palcát, ulice 9. května 2471, Tábor 390 02

Obracíme-li se ve svém snažení „ke kořenům“, obvykle hledáme jakýsi základ, podstatu. Kořeny stabilizují naše hodnoty, propojují minulost s budoucností. Pro stromy je funkční kořenový systém podstatou jejich přežití. Kořeny jsou rozhodující pro stabilitu, vodní režim, látkovou výměnu i „komunikaci“ s okolím. Pro nás jsou kořeny zároveň velkou neznámou, a to především proto, že je nevidíme. V korunách stromů sledujeme míru olistění, architekturu větvení, hledáme přítomnost různých defektů, sledujeme hojení ran, reakce na naše zásahy apod. Pod zemí nám toto vše zůstává skryto a nahlédnout se podaří jen ve výjimečných případech. Cílem letošní konference je poskytnout účastníkům alespoň částečně možnost pochopit svět stromů pod zemí. Hlavní tematické bloky konference budou zaměřeny na architekturu kořenového systému; stavbu kořene, vodní režim a látkovou výměnu; půdu jako ekosystém a prokořenitelný prostor v podmínkách městského prostředí. Součástí bude i studentský blok a blok aktualit. V rámci konference bude i prostor pro vzájemné sdílení zkušeností v otevřených diskusích k tématům Zálivka vzrostlých stromů a Risk management ve stromolezení. Nedílnou součástí budou i praktické workshopy, jako například Projekty ochrany dřevin při stavební činnosti, kde se účastníci na několika modelových situacích a ukázkách vypracovaných projektů naučí, jaké náležitosti by měl takový projekt mít, na co dát pozor a co neopomenout.

Ing. Šárka Weberová, garantka konference

PARTNER A ZÁŠTITA

tabor_logo_s

PARTNEŘI KONFERENCE


Bruns_Logo_09_D_CMYK_iC2


baobablogo_i

all4trees

logo_servus_m


VYSTAVOVATELE
Doprovodný program pro veřejnost:
Středa 11.9.; 16.00 - 17.00 Ukázka odborného ošetření stromu s komentářem na Křížíkově náměstí, Tábor

Po ukončení konference můžete na víkend využít pohostinnosti města Tábora a navštívit "TÁBORSKÁ SETKÁNÍ 2019 - mezinárodní historický festival", jehož je město Tábor hostitelem. V rámci programu festivalu mohou účastníci navštívit například rytířský turnaj, koncerty hudebních skupin nebo ohňostroj. Podrobný program naleznete na: www.taborskasetkani.eu.


PROGRAM  

Čtvrtek 12.9.2019

(registrace 8:45 - 9:30, přednášky 09:30 - 15:45, volitelný program 16:15 - 18:15, společenský večer od 19:00)

Blok I. Architektura kořenového prostoru

Architektura kořenového prostoru v "optimálních podmínkách"
doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc. | LDF MENDELU Brno
Architektura kořenového prostoru v "běžných" (městských) podmínkách
 Ing. Luděk Praus, Ph.D. | LDF MENDELU Brno
Vliv technologie a pěstování dřevin na architekturu kořenového systému
Martin Kusý | BRUNS Pflanzen
Souvislost rozložení a narušení kořenového systému se stabilitou stromu
Ing. Aleš Kučera, Ph.D. | LDF MENDELU Brno

Blok II. Fyziologie, vodní režim a příjem minerálních látek

Stavba a fungování kořene, příjem vody, živin a reakce na stres
Doc. Ing. Josef Urban, Ph.D. | LDF MENDELU Brno

Blok III. Půda a jeho biotop 

Hodnocení substrátů pro stromy, interpretace pedologického průzkumu a vylepšení půdy
Ing. Martin Dubský, Ph.D. | VÚKOZ, v.v.i.
Substráty pro stromy v praxi zahradnických realizací
Aleš Kurz | Zahradní architektura Kurz s.r.o.
Vylepšení fyzikálních vlastností půdy na stanovišti stromu
Ing. Markéta Svobodová | Zahradní Architektura Kurz s.r.o.
Význam mykorhizních symbióz pro existenci dřevin ve městech
Ing. Jiří Rozsypálek | LDF MENDELU Brno

Blok IV. Volitelný program - Workshopy, exkurze, diskuze

Tento program je pro účastníky konference pořádán nad její rámec a kapacita je zde omezena.
DISKUSE: Zálivka vzrostlých stromů
Ladislav Kejha, Ing. Martin Dubský, Ph.D. | VÚKOZ, v.v.i., Ph.D., Bc. Vladimír Másilko | Město Jihlava, Moderátor: Ing. Alexandra Koutná | Město Brno
DISKUSE: Kapacita naplněna!  Rozbor rizikových situací ve stromolezení a jak jim předcházet
Jindřich Pražák | ABA, Petr Ledvina | WorkSafety, Hana Kaplanová, DiS., Ing. Petr Růžička | BAOBAB, Moderátor: Ing. Pavel Wágner/Ing. Marek Žďárský | ARBONET
PROCHÁZKA: Zahradnické zajímavosti města Tábor (pro maximálně 30 účastníků)
Ing. Blanka Candrová | Město Tábor
EXKURZE: Botanická zahrada Tábor (pro maximálně 30 účastníků)
Doprovodný program pro veřejnost:
18.15-19.00 Odborná procházka na téma veřejná zeleň v centru města Tábora

Společenský večer - věnovaný vzpomínce na Ing. Františka Smýkala (při příležitosti 10-ti let od jeho úmrtí)

Pátek 13.9.2019 

(přednášky 8:45 - 14:45, volitelný program 15:10 - 16:40)

Blok V. Studentský blok

Prezentace vybraných studentských prací
garant Ing. Jiří Rozsypálek | LDF MENDELU Brno

Zhodnocení biologického potenciálu dřevin na lokalitě Třešňový sad Kosíř lomy | Bc. Karel Novák
Testování náchylnosti českých proveniencí jehličnatých dřevin vůči patogenní houbě Fusarium circinatum |
Bc. Aneta Lukačevičová
Zhodnocení vlivu vyplnění dutiny na akustickým tomografem detekovaný rozsah poškození | Bc. Daniel Stach
Hodnocení účinnosti přípravků na ošetření ran vzniklých při výchovném řezu mladých dřevin | Josef Nosek

Blok VI. Příklady tvorby kořenového prostoru

Vylepšení prokořenitelného prostoru v uličních stromořadích včetně kontextu využití dešťové vody
Markus Streckenbach, Schverstätigungsbüro Bochum
překlad Ing. Jitka Trevisan
Výsadba stromu jako odpovědné rozhodnutí
Ing. Ondřej Fous

Blok VII. Aktuality

Vliv stromu na mikroklima ulice
Ing. Karel Slánský | IPR Praha
Novinky v legislativě týkající se péče o dřeviny, zejména novelizace vyhlášky 189/2013 o povolování kácení
Ing. Tomáš Staněk, CSc. | Ministerstvo životního prostředí
Dřeviny do suchého městského prostředí
Ing. Eva Sojková | VÚKOZ, v.v.i.

Blok VIII. Volitelný program - Workshopy, exkurze, diskuze

DISKUZE/WORKSHOP: Jak může vypada projekt ochrany stromů při stavební činnosti? Jak provádět odborný dozor arboristy při stavební činnosti?
Ing. Šárka Weberová | ALL4TREES, s.r.o.
PROCHÁZKA: Rekonstrukce Budějovické ulice v Táboře (pro maximálně 30 účastníků)
Ing. Blanka Candrová | Město Tábor
WORKSHOP: Vylepšení stanoviště pomocí půdního injektoru
Ing. Markéta Svobodová | Zahradní Architektura Kurz s.r.o.

Konferenci  moderuje: Mgr. Šárka Mazánková
Garant programu: Ing. Šárka Weberová
Změny v programu vyhrazeny 

Zahraniční přednášející:

Markus_Streckenbach

Dr. Markus Streckenbach, Sachverständigenbüro für urbane Vegetation in Bochum (Znalecká kancelář pro urbánní vegetaci)

Absolvent Ruhr Univesität v Bochumu, doktorand na katedře speciální botaniky, v disertační práci se zabýval tématem interakce kořenů s podzemní technickou infrastrukturou.
Zabývá se přes 20 let problematikou týkající se kořenů a kořenových prostorů v městském prostředí, nejprve jako akademický pracovník univerzity a v současné době provozuje soukromou praxi. Je majitelem znalecké kanceláře pro urbánní vegetaci v Bochumu. Má praktické zkušenosti ze zakázek pro obce, soudy i fyzické osoby. Ve své praxi řeší široké spektrum problémů, souvisejících s růstem stromů v městském prostředí (správná výsadba, opatření k ochraně stromů při projekčních pracích a při stavebních činnostech, zhodnocení poškození dřevin při stavebních činnostech, přesazování vzrostlých stromů). Specializuje se zejména na  posouzení a návrh stanoviště pro výsadbu stromů a na hodnocení a ochranu kořenových systémů stromů ve městech 

            

Cílová skupina:

Správci zeleně, majitelé a vedoucí zaměstnanci odborných zahradnických firem, arboristé, zájemci o certifikace European Tree Worker (ETW) a Český certifikovaný arborista (ČCA) konzultant, krajinářští architekti a projektanti, učitelé odborného školství, technický dozor investora, studenti odborných škol, odborní pracovníci státní správy. Dále pro zástupce investorů a pro ty kdo posuzují stromy a navrhují plány péče.


Cena:

Člen SZKT; platí i pro členy slovenské SZKT            2 400 Kč

Člen SZKT - mimořádný nebo student

  1 200 Kč
Nečlen    3 100 Kč
Nečlen - student   1 550 Kč

V ceně je zahrnuto: vstup na konferenci, videosborník, společenský večer (12.9.), coffeebreaky a občerstvení. 

 Cena je konečná, včetně DPH 21 %.

Prihlasit_se_4


Organizační informace

Přihlášení: Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku. Můžete ji zaslat prostřednictvím internetového formuláře, event. klasickou poštou na adresu kanceláře, faxem nebo oscanovanou emailem. 

Úhrada: Na základě předfaktury/faktury, která je vystavena na základě závazné přihlášky a zaslána e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou na přihlášce. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury. Zaslána Vám bude cca měsíc před datem konání.

http://www.szkt.cz/kalendar-akci/obchodni-podminky.html

Bloky číslo IV. a VIII. (volitelný program) jsou pro účastníky konference pořádány nad její rámec. Kapacita je zde omezená pro první přihlášené (Počty účastníků jsou uvedeny u jednotlivých workshopů). Registrováni budete dle pravidla "kdo dříve přijde ...". Workshop si vyberte pomocí rolovací nabídky preferovaného tématu s číslem 1. Pokud máte zájem i o další, odrolujte je v preferenci 2, 3 ... dle vašich dalších přání. Po naplnění jednoho worskhopu budete automaticky přeřazeni na workshop, který jste si vybrali jako následující. Pokud z nejrůznějších důvodů nebudete chtít navštívit ani jedno z témat, nezatrhávejte prosím nic. Po naplnění všech kapacit těm účastníkům konference, kteří se nevešli nikam, nevzniká nárok na náhradu.

UBYTOVÁNÍ si prosím zajistěte včas!  POZOR !

Ve dnech 13. - 15.9.2019 se v Táboře koná mezinárodní historický festival Táborská setkání, takže ubytovací kapacity budou brzy ubývat! 
Hotel Palcát (https://hotelpalcat.cz/) nabízí benefity pro ubytované (slevu 20% do muzea čokolády, 10% slevu na návštěvu ZOO, 20% sleva do wellness v Palcátu,  20% sleva na masáže v Palcátu), pokud se prokážete jako účastníci konference Strom.Možností je více:
Nabídka na webu města Tábor:  https://www.visittabor.eu/ubytovani

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  nebo 257 323 953)