Navigace: Domů

Systematická péče o stromy v legislativním rámci - MHMP

Tisk

18. května 2010
Praha

Seminář určený zejména pro správce zeleně hlavního města Prahyold_book_ a pracovníky jejich dodavatelských firem.

Hlavní body semináře:

1) Plány péče o stromy v městském prostředí, používané metodiky a hlavní diagnostické pohledy
  • hlavní důrazy inventarizace stromů
  • hodnocení provozní bezpečnosti stromů
  • fytopatologický rozbor jako součást inventarizace stromů

2) Návrh adekvátní péče o stromy

  • základní technologie navrhované jako součást inventarizace stromů
  • hlavní zásady péče o stromy (výsadba, řez, bezpečnostní vazby) z pohledu zadavatele
  • poškození dřevin (definice dle studie Safe Trees, 2009 zpracované pro MŽP)

3) Novela zák. č. 114/1992 Sb. a její vliv na péči o stromy ve městech

  • režimy povolování kácení stromů v mimolesním prostředí
  • stanovování adekvátní výše náhradních výsadeb
  • kompenzační opatření (dle studie Safe Trees, 2008 zpracované pro AOPK ČR)

Přednášející: Ing. Jaroslav Kolařík, PhD.

PŘIHÁŠKA

Cena:
bezplatný

Přihlášení a další důležité informace:

Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku. Můžete ji zaslat klasickou poštou, faxem nebo oscanovanou emailem.
Storno: Případné storno přihlášky, prosím, proveďte písemně nejlépe e-mailem. (Z organizačních důvodů.)

Termín konání: úterý dne 18. května 2010 od 9.00 - 14.00 hod (Prezence již od 8.40 hod.)
Místo akce: Praha 1 , Velký radniční klub Staroměstská radnice, 3.patro, Staroměstské nám. 1

Bližší informace a časový harmonogram obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na kancelar@szkt nebo 257 324 124)

Změny v programu vyhrazeny.
Omezená kapacita 50 účastníků

Projekt je realizován za podpory hlavního města Prahy

praha