Navigace: Domů

Dešťová voda - téma dneška aneb Teče nám do bot?

Tisk
    • jv_projekt_brno
      bioretence2_m
      bioretence5_m

5. dubna 2016 - úterý, 9:00 - 14:00 hodin
Praha - konferenční sál v budově Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství na Václavském náměstí 833/31 (v průchodu)

KAPACITA NAPLNĚNA !!!!

Profesni_rust_i

Mezioborový workshop o srážkových vodách v zastavěných oblastech i krajině

Tématem workshopu je propojení zahradní a krajinářské architektury s ostatními obory, hledání silných a slabých stránek.

První část - dopolední blok prezentací

- zde se představí odborníci z různých oborů s krátkými prezentacemi (příspěvky z několika oborů - vodohospodářství, krajinářská architektura, architektura a urbanismus, městské plánování, doprava).

Druhá část - odpolední diskuzní blok

- tato část bude patřit dobré mezioborové diskuzi, v níž si účastníci navzájem sdělí, co mohou nabídnout, pojmenujeme mezery ve znalostech a nedostatek zkušeností. Společně budeme hledat cesty, jak je vyplnit (kontakty na odborníky ze zahraničí, dobré příklady, publikace).

Budeme hledat odpovědi na otázky - Proč se někteří architekti a stavaři brání zeleným střechám? Proč je při plánování dopravních staveb hodpodaření s dešťovou vodou stále opomíjeno nebo řešeno zastaralým způsobem? Proč se k zadržování vody využívají spíše ryze technická opatření, namísto přírodě blízkých?

Důležitá je interakce s ministerstvy a dalšími státními institucemi. Cílem workshopu je výměna poznatků a zkušeností a vytvoření sítě odborníků, kteří si mohou být dále v praxi prospěšní. Počítáme s velmi aktivním podílem účastníků workshopu v diskuzi: náměty, zkušenosti, otázky - vše má pro rozvoj tématu smysl.

Na workshop bude dále navazovat Valná hromada Sekce krajinářské architektury (SKA CZLA), na kterou Vás srdečně zveme. Pozvánku naleznete  zde .

Přednášející

Ing. Jiří Vítek - vodohospodář
David Hora, DiS.
- arborista - konzultant
Ing. Petr Förchtgott
- projektant v oboru zahradní a krajinářská tvorba
doc. Ing. David Stránský, Ph.D. 
- akademický pracovník ČVUT Praha, předseda Asociace pro vodu ČR 
Ing. Ondřej Fous
- projektant v oboru zahradní a krajinářská tvorba, perenář 
Ing. Štěpán Špoula
- krajinářský architekt

Pořadatel: Sekce krajinářské architektury (SKA CZLA) Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu ve spolupráci s kanceláří JV PROJEKT VH s.r.o.


Workshop je určený zejména krajinářům, krajinářským architektům, projektantům, arboristům, úředníkům státní správy a samosprávy, pracovníkům ochrany přírody, osobám vykonávajícím technické dozory a realizačním firmám. Typ semináře: Profesní růst se SZKT

Cena:

Člen SZKT    1080 Kč
Člen SZKT - mimořádný     540 Kč
Člen SZKT - přidružený   1330 Kč
Nečlen     1480 Kč
Nečlen - student       740 Kč

prihlaska


Organizační informace

Přihlášení je možné nejlépe do 30.3.2016. (Poté se rozhoduje zda se seminář naplnil. Hlaste se proto prosím včas.) Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku on-line viz výše. Pokud je to z nějakého důvodu nutné lze také zaslat Vámi napsanou objednávku s potřebnými údaji (viz on-line přihláška) klasickou poštou na adresu kanceláře, faxem nebo emailem. Pro všechny způsoby přihášení platí stejné obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Na základě předfaktury/faktury, která je vystavena na základě závazné přihlášky a zaslána e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou na přihlášce. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury.

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na   Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  nebo 257 323 953)