Navigace: Domů Kalendář akcí Uskutečněné akce ÚSES - JAKO NÁSTROJ OCHRANY KRAJINY

ÚSES - JAKO NÁSTROJ OCHRANY KRAJINY

Tisk
USES-4-m
USES-m
USES-2-m
USES-3-m

6.11.2014 (9:00 - 15:00)

Praha, budova Národního zemědělského muzea (ulice Kostelní 44)

Cílem jednodenního semináře je poskytnout účastníkům přehlednou informaci o legislativním a věcném rámci územního systému ekologické stability, jehož vytváření je podle zákona o ochraně přírody a krajiny a souvisejících právních předpisů  veřejným zájmem.

První část semináře je věnovaná
- účelu vytváření územního systému ekologické stability,
- právním předpisům, které vymezují působnost orgánů státní správy a zakládají práva a povinnosti vlastníků a uživatelů pozemků, které jsou součástí ÚSES,
- procesům či postupům při vytváření  (vymezování, upřesňování, ochraně a realizaci) ÚSES
- působnosti orgánů státní správy a úloze dalších subjektů ve vztahu k ochraně a vytváření ÚSES a
- vybraným úskalím praktického uplatňování ochraně ekologické stability krajiny.  

Ve druhé části semináře autorizovaný projektant ÚSES rekapituluje základní metodické zásady vymezování ÚSES a představí konkrétní příklady z praxe, zejména:
- upřesňování koncepčního vymezení z nadřazené územně plánovací dokumentace,
- zpracování či aktualizaci plánu ÚSES, který je podkladem pro zpracování územně plánovací dokumentace - zásad územního rozvoje krajů a územních plánů obcí,
- poznatky z revize vymezení ÚSES ve starších dokumentacích,
- možnosti řešení kolizních zájmů na využití území ve vztahu k ÚSES.

Program garantuje a část přednáší: Ing. Eva Voženílková

Cílová skupina: pracovníci státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny a územního plánování, autorizovaní projektanti ÚSES, projektanti pozemkových úprav, krajinářští architekti a urbanisti, studenti a absolventi studijních programů zaměřených na ochranu a tvorbu krajiny, urbanismus a územní plánování, a další zájemci

Typ semináře: Profesní růst se SZKT

Cena:

Člen SZKT    1080 Kč
Člen SZKT - mimořádný     540 Kč
Člen SZKT - přidružený   1330 Kč
Nečlen     1480 Kč
Nečlen - student       740 Kč

prihlaska_formular_stazeni


Organizační informace

Přihlášení je možné nejlépe do 31.10. 2014. Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku. Můžete ji zaslat klasickou poštou na adresu kanceláře, faxem nebo oscanovanou emailem. Minimální počet pro konání je 20 účastníků.

Úhrada: Na základě předfaktury/faktury, která je vystavena na základě závazné přihlášky a zaslána e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou na přihlášce. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury.

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  nebo 257 323 953)