Navigace: Domů Projekty a soutěže

ÚSES - JAKO NÁSTROJ OCHRANY KRAJINY, duben 2015

Tisk
USES-4-m
USES-m
USES-2-m
USES-3-m

Termín: 2.4.2014 (9:00 - 15:00)
Místo konání: Brno, Vzdělávací centrum Otevřená zahrada Nadace Partnerství, Údolní 33 

Profesni_rust_i

Cílem jednodenního semináře je poskytnout účastníkům přehlednou informaci o legislativním a věcném rámci územního systému ekologické stability, jehož vytváření je podle zákona o ochraně přírody a krajiny a souvisejících právních předpisů  veřejným zájmem.


První část semináře je věnovaná
- účelu vytváření územního systému ekologické stability,
- právním předpisům, které vymezují působnost orgánů státní správy a zakládají práva a povinnosti vlastníků a uživatelů pozemků, které jsou součástí ÚSES,
- procesům či postupům při vytváření  (vymezování, upřesňování, ochraně a realizaci) ÚSES
- působnosti orgánů státní správy a úloze dalších subjektů ve vztahu k ochraně a vytváření ÚSES a
- vybraným úskalím praktického uplatňování ochraně ekologické stability krajiny.  

Ve druhé části semináře autorizovaný projektant ÚSES rekapituluje základní metodické zásady vymezování ÚSES a představí konkrétní příklady z praxe, zejména:
- upřesňování koncepčního vymezení z nadřazené územně plánovací dokumentace,
- zpracování či aktualizaci plánu ÚSES, který je podkladem pro zpracování územně plánovací dokumentace - zásad územního rozvoje krajů a územních plánů obcí,
- poznatky z revize vymezení ÚSES ve starších dokumentacích,
- možnosti řešení kolizních zájmů na využití území ve vztahu k ÚSES.

Program garantuje a přednáší: Ing. Eva Voženílková a RNDr. Hájek

Cílová skupina: pracovníci státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny a územního plánování, autorizovaní projektanti ÚSES, projektanti pozemkových úprav, krajinářští architekti a urbanisti, studenti a absolventi studijních programů zaměřených na ochranu a tvorbu krajiny, urbanismus a územní plánování, a další zájemci

Cílová skupina:

Projektanti a krajinářští architekti, správci zeleně , majitelé a vedoucí zaměstnanci odborných zahradnických firem, zájemci o certifikace Český certifikovaný arborista (ČCA) konzultant, učitelé odborného školství, technický dozor investora,  studenti odborných škol, odborní pracovníci státní správy. Dále pro zástupce investorů a pro ty kdo posuzují stromy a navrhují plány péče.

Cena:

Člen SZKT    1 080 Kč
Člen SZKT - mimořádný   540 Kč
Nečlen   1 480 Kč
Nečlen - student    740 Kč

Prihlasit_se_4


Organizační informace

Přihlášení: Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku on-line viz výše. Pokud je to z nějakého důvodu nutné lze také zaslat Vámi napsanou objednávku s potřebnými údaji (viz on-line přihláška) klasickou poštou na adresu kanceláře, faxem nebo emailem. Pro všechny způsoby přihášení platí stejné obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Poplatek uhraďte na základě předfaktury/faktury, kterou Vám vystavíme na základě závazné přihlášky. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury. (Lze platit také hotově na místě.)

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na   Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  nebo 257 323 953)