Navigace: Domů

Valná hromada sekce SZKT ČAKA 2017

Tisk

meeting-point-755793_300Milé kolegyně, milí kolegové,

jako předsedkyně rady Sekce Česká asociace pro krajinářskou architekturu SZKT, z.s. si Vás dovoluji pozvat na valnou hromadu.

Termín: 10. března 2017 od 9.00 hodin
Místo: Zasedací místnost České komory architektů, Josefská 34/6, Praha 1

Program valné hromady:

1. Zahájení a přivítání

2. Volba komisí – návrhové, mandátové a volební

3. Schválení programu Valné hromady

4. Volby člena rady sekce (Ing. Igoru Kyselkovi, CSc. končí volební období)

5. Členství v sekci - podmínky přijetí (upřesnění pravidel)

6. Rozdělení úkolů v sekci - dle zájmu a možností členů

7. Způsoby zvýšení počtu členů

8. Dokončení práce na manifestu krajinářské architektury

9. PR a propagace - logo, web, Facebook (logo - možnost vyhlášení soutěže)

10. Odborné programy a jejich garanti

11. Exkurze Bavorsko (červen) + IGA Berlín

12. Landscape festival Praha 2018 - přípravný výbor

13. Projednání přípravy smlouvy o spolupráci s ČKA

14. Zpráva volební komise o výsledcích voleb

15. Zpráva mandátové komise

16. Zpráva návrhové komise - návrh, schválení usnesení z Valné hromady

17. Závěr

Prosím, abyste se zkusili zamyslet nad tím, co by Vás v sekci bavilo dělat, čím můžete přispět a jak se můžete zapojit. Popřemýšlejte také nad tím, jaká témata seminářů, worshopů a dalších akcí byste chtěli, aby sekce spolu s kanceláří zorganizovala.  Dále hledáme kandidáta na člena rady sekce, který bude zastávat také funkci delegáta v IFLA Europe.Pokud by Vás tato práce zajímala, prosím přihlaste se jako kandidáti pro tuto funkci!

S pozdravem

Ing. Jana Pyšková 
Předsedkyně Sekce ČAKA