Navigace: Domů Kalendář akcí Uskutečněné akce Valná hromada SZKT, z.s. + Ochrana stromů při projektování staveb a jejich realizaci (5.11.2019)

Valná hromada SZKT, z.s. + Ochrana stromů při projektování staveb a jejich realizaci (5.11.2019)

Tisk
Untitled_9-M
building-plan-681318_1920-M
ochrana_stromu_1-200
ochrana_stromu_2-200
ochrana_stromu_3-300
ochrana_stromu_3-u

5.11.2019 (9.00-12.45 seminář; 13.15 - 16.30 Valná hromada) 


Místo konání: Prahabudova Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství na Václavském náměstí 833/31 (na konci průchodu), Praha 1; aula v přízemí

Profesni_rust_i

Zveme všechny členy SZKT, z.s. na Valnou hromadu SZKT, z.s. a jako bonus na seminář, včetně celodenního občerstvení. Program Valné hromady viz. níže. Zájemci o seminář, kteří se nechtějí zúčastnit Valné hromady, si mohou zaplatit snížené vložné pouze na seminář.

Všichni členové SZKT, z.s. obdrží oficiální pozvánku na Valnou hromadu do svého emailu.

Program

 8:30 -  9:00       prezence účastníků
 9:00 - 10:45      přednáška

10:45 - 11:00     přestávka na kávu a malé občertsvení

11:00 - 12:45      přednáška

12:45 - 13:15    rautové občerstvení pouze pro účastníky Valné hromady
13:15 - 16:30     Valná hromada

Program valné hromady SZKT, z.s.

 1. Zahájení schůze
 2. Volba předsedajícího schůzi, volba návrhové a volební komise
 3. Schválení programu Valné hromady
 4. Zpráva o činnosti uplynulého období roku 2019 – Ladislav Kejha, předseda správní rady SZKT
 5. Zpráva o činnosti sekcí SZKT – Jana Pyšková, Jiří Skotnica, Jaroslav Brůžek – předsedové rad jednotlivých sekcí
 6. Zpráva o hospodaření SZKT za rok 2018 a uplynulé období roku 2019, finančním stavu – Ondřej Feit, ředitel SZKT
 7. Zpráva revizní komise – Aleš Kurz, předseda revizní komise SZKT
 8. Diskuse o přednesených zprávách, hlasování
 9. Priority společnosti pro rok 2020
 10. Jmenování nových čestných členů
 11. Představení kandidátů a volba kandidátů do orgánů Společnosti (mandát člena správní rady v letošním roce končí Stanislavu Flekovi a Petrovi Förchtgottovi, ve volbách budou oba opět kandidovat, mandát člena revizní komise v letošním roce končí Martině Havlové, ve volbách bude opět kandidovat)
 12. Různé
 13. Ukončení schůze

Obsah semináře

Stromy, jako jeden ze základních prvků modrozelené infrastruktury, hrají významnou roli v adaptačních stategiích měst na změnu klimatu. Zelená města jsou vizí, ke které se upínáme. Jsme však schopni zajistit soužití stromů v rychle se měnícím prostředí měst? Dokážeme je ochránit před negativními vlivy stavební činnosti? Má smysl chránit stávající stromy nebo je lepší vsadit na generaci novou. Je nové vždy lepší? Krátký seminář se zaměří na výše uvedené otázky a na hlavní principy, které musíme respektovat, pokud chceme zachovat existující stromy v požadované kvalitě s plněním funkcí, které od nich očekáváme.

Lektor 

Na základě svých i přejatých zkušeností přednáší David Hora, DiS.. Lektor má dlouholeté praktické zkušenosti z práce v terénu jako arborista - konzultant, odborné teoretické vzdělání včetně zahraničních stáží a dále již řadu let přednáší na odborných konferencích a seminářích a také externě vyučuje na oborových školách.

Seminář je určený 

Zejména stavebním i krajinářským architektům, projektantům, osobám vykonávajícím technické dozory, úředníkům státní správy a samosprávy, ochrany přírody a firmám realizující vlastní ochranu stromů nebo činnosti v blízkosti stromů.


Cena

Člen SZKT    0*/650 Kč
Člen SZKT - mimořádný   0*/285 Kč
Nečlen     0*/950 Kč
Nečlen - student    0*/450 Kč

*) Pro členy SZKT a zároveň účastníky valné hromady (přítomnost doložená v prezenční listině valné hromady) je účast na semináři zdarma, včetně občerstvení a oběda!

Prihlasit_se_4


Organizační informace

Přihlášení: Přihlaste se nejlépe do 31.10.2019. Hlaste se proto prosím včas. Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku on-line viz výše. Pokud je to z nějakého důvodu nutné lze také zaslat Vámi napsanou objednávku s potřebnými údaji (viz on-line přihláška) klasickou poštou na adresu kanceláře nebo emailem. Pro všechny způsoby přihášení platí stejné obchodní a storno podmínky.

Úhrada:

*) Pro členy SZKT a zároveň účastníky valné hromady (přítomnost doložená v prezenční listině valné hromady) je účast na semináři zdarma! Pokud se člen na Valné hromadě nezaregistruje podpisem v prezenční listině Valné hromady a nezúčastní se celého programu včetně hlasování, bude mu účast na semináři dofakturována.

Pro ostatní účastníky platí ceny uvedené za lomítkem. Poplatek uhraďte na základě předfaktury/faktury, kterou Vám vystavíme na základě závazné přihlášky. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury. (Lze platit také hotově na místě.)

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  nebo 257 323 953)