Navigace: Domů

Veřejná zeleň - hodnotná součást evropské kultury

Tisk
vlajka-velka-britanie-50
verejna_zelen_300
lide_ver_zelen_300
church-740699_1280-300

Záštity

brno_logo

mmr_cr_rgb-i

mzp-i

Partneři

shscms_logo_200

spov-logo-200

21.-22.9.2016, Brno, kino Scala

Odborná konference volně navazuje na oficiální slavnostní ceremoniál vyhlášení výsledků mezinárodní soutěže Entente Florale Europe (Evropská kvetoucí sídla), který letos proběhne v Brně den po konferenci 23.9.2016. Soutěž vyhlašuje organizace „Association Européenne pour le Fleurissement et le Paysage" (AEFP), což je nevládní nezisková organizace se sídlem v Bruselu. Organizátorem soutěže v ČR je od samého počátku české účasti (2002) Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, zapsaný spolek (SZKT), pořadatel konference. Garantem ocenění Entente Florale Europe pro rok 2016 je Ministerstvo životního prostředí ČR.

Kampaň soutěže se v současnosti zaměřuje na propagaci zajištění a rozvoje příznivého životního prostředí sídel, tvorbu a rozvoj funkční sídelní zeleně, ale také na udržitelný život společenský, kulturní a ekonomický a to při širokém zapojení veřejnosti.

Na myšlenkách soutěže Entente Florale Europe staví také program konference. Zahraniční přednášející (členové hodnotitelské komise soutěže) představí aktuální pohled na tvorbu a péči o zeleň v souvislostech v ostatní Evropě. Program dále odkáže na historický kontext zakládání veřejné zeleně, na význam vlivu její přítomnosti pro zdravý vývoj lidské společnosti a na důležitost jejího udržení a dalšího rozvoje v konfrontaci s klimatickými a jinými celospolečenskými změnami. Konference přiblíží počitatelné přidané hodnoty veřejné zeleně, které nám do rukou vkládají reálné argumenty pro její přítomnost ve městech i obcích a pro nutnost souvisejících ekonomických investic. 


V rámci slavnostního vyhodnocení evropské soutěže kvetoucích sídel ENTENTE FLORALE EUROPE 2016 se  na nádvoří Nové radnice v Brně dne 24.9. 2016 od 10.00 hod. – 12.00 hod. uskuteční  “Evropský jarmark“ bezplatně přístupný pro veřejnost, na kterém se budou prezentovat jednotlivá soutěžící evropská města a obce.


PROGRAM

Středa 21.9.2016 (09.15 - 16.30)

Entente Florale Europe - úvodní přednáška představí mezinárodní soutěžní obce 
Ing. Jaroslav Brzák

Strom jako předpoklad identifikace s místem
Ing. Josef Souček 

Ekonomické a zdravotní přínosy zeleně
Ing. Zuzana Těťálová

Zeleň jako nepostradatelná složka kulturních sídel
Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.

Odborné exkurze po Brně na téma "Zelený" veřejný prostor (nad rámec konference - omezená kapacita pro prvních 90 přihlášených, viz organizační info níže)  
Ing. Zdenek Sendler (vybrané realizace v Brně) - TATO EXKURZE JE JIŽ KAPACITNĚ NAPLNĚNA !!!, Ing. Petr Förchtgott (vybrané realizace v Brně), Ing. Josef Souček (botanická zahrada v Brně)

Čtvrtek 22.9.2016 (09.00 - 14.45)

Přínos a problematika zeleně v historických sídlech 
Ing. Ivana Popelová

Volba priorit managementu systému sídelní zeleně
Ing. Alexandra Koutná

Ekonomie ekosystémů a biodiverzity 
Huub Keijzers, Holandsko

Moderní trendy v managementu a využívání veřejných parků 
Dr. Christy Boylan, Irsko

Klimaticky adaptovaná města - účinná síť městské zeleně - krajinářsko-architektonický výzkum, plánování a aspekty návrhu, příklady z Maďarska
Dr. Ildikó Réka Nagy, Maďarsko

(změny vyhrazeny)

Zahraniční přednášky budou vedeny v anglickém jazyce, pro účastníky bude zajištěn simultánní překlad do sluchátek.


Zahraniční přednášející:

ildiko-reka1 christy-boylan HUUB-keijzers137x150

Dr. Ildikó Réka Báthoryné Nagy
Krajinářská architektka, Corvinus University, Maďarsko

Dr. Christy Boylan
Konzultant pro krajinářskou architekturu, Irsko

Huub Keijzers
Inženýr oboru zahradnictví, Holandsko


Cílová skupina:

Především správci zeleně - úředníci státní správy a samosprávy,  dále krajinářští architekti a další, kteří nesou velký podíl odpovědnosti vůči společnosti a životnímu prostředí v našich městech a obcích. 


Zajimá Vás konference a rádi byste se přihlásili za cenu pro členy? Vstupte do Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s. Kromě výrazně příznivější ceny získate také předplatné kvalitního časopisu Zahrada-Park-Krajina, přístup k pestré nabídce seminářů (za výhodnější ceny) a k informacím o dění v oborech zahradní a krajinářské tvorby. 


Cena:

Člen SZKT    1550 Kč
Člen SZKT - mimořádný    760 Kč
Nečlen    2160 Kč
Nečlen - student   1080 Kč

Prihlasit_se_4


Organizační informace

Přihlášení: Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku. Můžete ji zaslat prostřednictvím internetového formuláře, event. klasickou poštou na adresu kanceláře, faxem nebo oscanovanou emailem. 

Úhrada: Na základě předfaktury/faktury, která je vystavena na základě závazné přihlášky a zaslána e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou na přihlášce. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury. 

Ubytování si každý zajišťuje sám podle svých představ ve vlastní režii. Např. na následujícím odkaze můžete nalézt a vybrat si ubytování přesně podle svých potřeb a preferencí. http://www.booking.com/

Odborné exkurze jsou pro účastníky konference pořádány nad její rámec. Kapacita je zde omezená pro prvních 90 přihlášených. (Tzn. na 30 účastníků v každé skupince.) Registrováni budete dle pravidla "kdo dříve přijde". Skupinku si vyberte pomocí rolovací nabídky preferovaného tématu s číslem 1. Pokud máte zájem i o další, odrolujte je v preferenci 2 nebo 3 dle vašich dalších přání. Po naplnění jedné skupinky budete automaticky přeřazeni do skupinky, který jste si vybrali jako následující. Pokud z nejrůznějších důvodů nebudete chtít navštívit ani jedno z témat, nezatrhávejte prosím nic. Po naplnění všech kapacit těm účastníkům konference, kteří se nevešli nikam nevzniká nárok na náhradu.

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  nebo 257 323 953)