Navigace: Domů Projekty a soutěže

Vodohospodářská opatření v krajině a ve městech ČR a zahraničí

Tisk
zatoka
voda
morava
rekaiiorez

odborný seminář, na který po jeho ukončení naváže

Valná hromada sekce krajinářské architektury IFLA CZ

Termín: 16.3.2012
Místo konání: Praha, Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, Praha 7

Na seminář jsou zváni nejen členové sekce krajinářské architektury IFLA CZ (SKA IFLA CZ), ale všichni, koho zajímá voda v krajině a krajinářská architektura.

Pokud máte chuť a zájem podílet se na dění v Sekci krajinářské architektury IFLA CZ přijďte se podívat na valnou hromadu. Dle platných stanov se můžete stát přidruženými členy Sekce krajinářské architektury IFLA CZ, i když nejste autorizovanými architekty. Všichni jste srdečně zváni.

PROGRAM SEMINÁŘE

08.30 - 09.00 Prezence
09.00 - 12.00
VODOHOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ V KRAJINĚ A VE MĚSTECH ČR
A V ZAHRANIČÍ
- účel opatření a principy návrhů, problémy spojené s projekcí, používané objekty a materiály, stávající a výsledný stav. Dotace z operačního programu SFŽP 6.4., optimalizace vodního režimu.

Přednášejí:
Ing. Adam Vokurka, Ph.D. (Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství, Fakulta stavební ČVUT v Praze)
Ing. Tomáš Just (AOPK středisko Praha )

12.00 - 13.00 Přestávka na individuální oběd

VALNÁ HROMADA SKA IFLA CZ

13.00-15.00 VALNÁ HROMADA
PROGRAM
1) Prezence
2) Schválení programu
3) Zpráva o činnosti za rok 2011
4) Plán činnosti na rok 2012
5) Různé, diskuze:
• rozsah, obsah a zodpovědnost autorského a technického dozoru
• současné tendence v oblasti územního plánovaní
• konference AUUP v květnu
• odborné zájezdy, workshopy (Evropa, ČR, SR)
• spolupráce s ČKA
• program vzdělávání /stav, směr... /
• tematické členění akcí- navázaní na staré a osvědčené
• bližší spolupráce s krajinnými inženýry
6) Usnesení
7) Závěr

Seminář byl zařazen do systému celoživotního profesního vzdělávání (CPV) pod Českou komorou architektů (ČKA). Seminář byl ohodnocen 2 body. Formuláře kvůli razítku a podpisu, prosím, mějte s sebou!

Zvou Vás členové rady sekce:
Ing. Jana Kohlová, předsedkyně rady sekce, Ing. Samuel Burian, místopředseda rady sekce, Ing. Magdaléna Myšková Kaščáková, Ing. Igor Kyselka, CSc., Ing. Klára Salzmann, Ph.D., delegátka IFLA, Ing. akad. Arch. Martin Stránský


Cena semináře:

člen SZKT 390 Kč
nečlen 550 Kč

prihlaska_formular_stazeni

 

 


 

Přihlášení a úhrada:

PŘIHLÁŠENÍ:
1) Pro účast na semináři prosím vyplňte a pošlete závaznou přihlášku.
2) Pro účast na valné hromadě se, prosím, registrujte na adrese Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . (Pokud v přihlášce na seminář zatrhnete políčko „zúčastním se valné hromady", zvlášť už se potom registrovat nemusíte.

Úhrada: Na základě předfaktury/faktury, která je vystavena na základě závazné přihlášky a zaslána e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou na přihlášce. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury.

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na kancelar@szkt nebo 257 324 124)

Pořadatel: SKA IFLA CZ, při Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu o.s.