Navigace: Domů

Výsadby stromů v městském prostředí - pro MHMP

Tisk

vysadbyDatum: 23. března
Místo: Praha

Seminář je určen pro správce zeleně hlavního města Prahy a jejich dodavatelské firmy.

Seminář, který pořádáme ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy se bude zabývat novými poznatky při výsadbě stromu. Zaměří se na rozpoznání kvality výsadbového materiálu, na používání substrátu na pozměněných stanovištích i na technologii výsadby samotnou. Neustále se u nových výsadeb stromů setkáváme s omyly, které mají na ujmutí a další vývoj stromu zásadní vliv a proto součástí semináře bude také výklad s popsáním obvyklých chyb. Stromy jsou dlouhověké organismy. Co dostanou do vínku při výsadbě ovlivní zásadně jejich vývoj a zároveň jim dává či bere možnost dožít se opravdu mnohých let.

Přednášející: Ladislav Kejha, předseda Sekce péče o dřeviny - ISA

Cena:
bezplatný

Přihlášení:
Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku. Můžete ji zaslat klasickou poštou, faxem nebo oscanovanou emailem.

Seminář se bude konat v úterý dne 23. března 2010 od 9 h na radnici hl. m. Prahy na Staroměstském náměstí.

Bližší informace a časový harmonogram obdržíte po přihlášení asi týden před akcí.

Změny v programu vyhrazeny.

KAPACITA JE JIŽ NAPLNĚNA

Projekt je realizován za podpory hlavního města Prahy

praha