Workshop - Záchrana zraněného a základy první pomoci, ETW (2019)

Tisk

Prvni_pomoc_2
Prvni_pomoc_1
Prvni_pomoc_3
Prvni_pomoc_4

Datum: 1. 3. 2019 (9.00 -18.00 hod + přestávka na individuální oběd)
Místo: Žďár nad Orlicí         

Kurz je zaměřen především na technickou stránku záchrany stromolezce z koruny stromu v různých situacích. Současně budete stručně seznámeni s obecnými principy bezpečnosti práce z organizačního pohledu a základy poskytování první pomoci v místech s dobře dostupnou zdravotní péčí.
Kurz je určen pro stromolezce, kteří bezpečně zvládají pohyb v koruně stromu, ovládají základní stromolezecké techniky a disponují odpovídajícím vybavením. Kurz je vhodný také jako příprava na certifikaci ETW.

Na závěr kurzu se mohou účastníci nechat přezkoušet z technické záchrany a poskytování první pomoci, a pokud zkoušku úspěšně zvládnou, bude jim uznávána jako náhrada za zkoušku Záchrana zraněného v rámci certifikace ETW pořádané SZKT. O uznávání při certifikaci pořádané Arboristickou akademií zatím jednáme, stejně jako je v jednání uznávání certifikátu společnosti Worksafety při naší certifikaci ETW.

Budeme se věnovat především následujícím oblastem:

Na jednoho lektora je stanoven maximální počet 4 účastníků. V případě vyššího zájmu navýšíme počet lektorů, nebo vypíšeme další termín.

Výstup z kurzu: osvědčení o absolvování kurzu, v případě úspěšně složené závěrečné zkoušky také certifikát o jejím složení.

Požadavky na účastníky kurzu: stromolezecké vybavení pro výstup a práci v koruně odpovídající současným bezpečnostním požadavkům (lezecký set, výstupový set, helma, vhodná obuv, lékárnička) osvědčení odborné způsobilosti k provádění výškových prací pomocí lezeckých technik. Vhodné pracovní oblečení, simulace budou probíhat venku za každého počasí.

Účastníkům, kteří nebudou mít vhodné vybavení pro práci v koruně stromu a platné výše uvedené osvědčení, nebude umožněna účast na praktické části kurzu. V takovém případě nemá účastník nárok na vrácení vložného. O vhodnosti vybavení rozhoduje lektor.

Lektoři: Jindřich Pražák
Garant programu za SZKT: Ing. Jiří Skotnica

Cena semináře:

člen SZKT 2 200 Kč
nečlen 2 500 Kč

Prihlasit_se_4


Organizační informace

Přihlášení: Uzávěrka přihlášek je 25. 2. 2019. Poté se rozhoduje, zda se kurz naplnil. Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku on-line viz výše. Pokud je to z nějakého důvodu nutné lze také zaslat Vámi napsanou objednávku s potřebnými údaji (viz on-line přihláška) klasickou poštou na adresu kanceláře, faxem nebo oscanovanou emailem.

Storno: Bezplatné storno přihlášky je možné do 24. 2. 2019. Poté je z organizačních důvodů požadován storno poplatek ve výši 100%. Je možné však za sebe vyslat náhradníka. Děkujeme za pochopení. Další podmínky naleznete zde: Obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Poplatek uhraďte na základě předfaktury/faktury, kterou Vám vystavíme na základě závazné přihlášky. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury. (Lze platit také hotově na místě.)

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na    Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  nebo 257 323 953)