Navigace: Domů

Evropská kvetoucí sídla - Entente Florale Europe (mezinárodní soutěž)

Tisk

logo_efe_kvtky-male

Stromoad_na_nmst_web
Pisecna_horni_konec1_web
Pisecna_stred_obce_web1

Ve volném překladu zní název této mezinárodní soutěže Evropská kvetoucí sídla a vyhlašuje ji organizace „Association Européenne pour le Fleurissement et le Paysage" (AEFP), což je nevládní nezisková organizace se sídlem v Bruselu. Projekt je znám již od roku 1975; iniciovaly ji dvě květinové velmoci - Francie a Velká Británie. Hlavní důraz byl tedy kladen na květiny, květinovou výzdobu měst a obcí, a pořádek a čistotu v sídlech.

Postupem doby se kampaň soutěže postupně rozšiřovala o propagaci zajištění a rozvoje příznivého životního prostředí sídel, tvorbu a rozvoj funkční sídelní zeleně, ale také na udržitelný život společenský, kulturní a ekonomický a to při širokém zapojení veřejnosti. Do soutěže se přidávaly i další evropské země, v současnosti je zapojeno 12 evropských zemí (včetně České republiky), z nichž každá vysílá po jednom ze svých zástupců za obec a město; kritéria soutěže se postupně rozšířila zvlášť pro hodnocení obcí a zvlášť pro hodnocení měst.


Garantem české účasti v této mezinárodní soutěži je Ministerstvo životního prostředí a organizátorem soutěže v ČR od samého počátku české účasti, tedy od roku 2002 je Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, občanské sdružení (SZKT)

Cíle soutěže

Prostřednictvím této každoroční soutěže jsou povzbuzováni představitelé obcí, zástupci soukromých firem i jednotliví občané ke spolupráci na zlepšování kvality života v sídlech a to zejména s využitím širokého spektra funkčních typů ploch zeleně - od sezónních i trvalých výsadeb květin a keřů přes městské parky a zahrady a uliční stromořadí až k rekreačním plochám a sportovištím, k vytváření podmínek pro šetrný turistický ruch a rozvoje ohleduplného k životnímu prostředí. Soutěž zdůrazňuje úlohu zahradní a krajinářské tvorby, turismu a péče o životní prostředí sídel pro jejich sociální a kulturní rozvoj a kvalitu života v nich.

Informace ke stažení:

Soutěž propaguje zejména následující principy komunální politiky:

Posílení vědomí odpovědnosti volených zástupců i dalších za ohleduplnost vůči urbánní i volné krajině a za uplatňování environmentálního/ekologického přístupu
• Plánovitý přístup ke zlepšování kvality života obyvatel měst a vesnic
Motivování lidí, aby se stali aktivními účastníky procesu zlepšování prostředí
Šíření povědomí a vzdělávací iniciativy, které zvyšují respekt k aktivitám zajišťujícím kvalitu života
• Aktivní role ve vzdělávání dětí i dospělých, poskytování náležitých informací, zajištění toku informací
• Důležitost dobře strukturované komunikační politiky pro zajištění těchto cílů
Hodnocení účastníků soutěže (obcí a měst) provádí mezinárodní porota složená ze zástupců všech účastnických zemí na základě jednotných kritérií, zpravidla v letním období. Pro hodnocení sídel porota má vyhrazen jeden den - pro vybrané město i obec samostatně a musí posoudit míru naplnění daných kritérií. V závěrečné fázi jsou všechny sídla na základě získaných poznatků vyhodnocena a zařazena do zlatého, stříbrného a bronzového pásma. Porota může udělit i mimořádné ocenění.
Entente Florale Europe v České republice - účast českých vesnic a měst v soutěži:

Nominace do kategorie vesnic:

Nominační soutěž Zelená stuha ČR navazuje na soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova. Krajský držitel ocenění Zelená stuha postupuje do kola celostátního a vítězné obci, tedy držiteli Zelené stuhy ČR je prostřednictvím SZKT nabídnuta nominace následujícího ročníku Entente Florale Europe. Reprezentuje nás tedy obec, která příkladným způsobem pečuje o veřejná prostranství s využitím zeleně, v níž se projevuje také osobní iniciativa občan ů.

Nominace do kategorie měst:

Od roku 2009 se nominační soutěží pro zástupce z řad měst stalo Město stromů, projekt Nadace Partnerství, do kterého SZKT partnersky vstoupila. Kritéria obou soutěží a obecné cíle spojené se soutěžemi se v zásadě shodují a do budoucna budou ještě více splývat. SZKT za zástupce měst nominuje vítěze předchozího ročníku soutěže.

 Co účast v soutěži sídlům přináší?

• Možnost vidět své město/vesnici cizíma očima
• uvědomit si hodnoty, které doposud mohly zůstat nepovšimnuty, a využít je pro rozvoj turistického ruchu
• věnovat pozornost různým typům krajinné i sídelní zeleně od nejintenzivnějších k extenzívním
• uvědomit si důležitost odpovědnosti každého jednotlivce za péči o prostředí, v němž žije, a důležitost spolupráce radnice s občany
• uvědomit si rezervy v oblasti kvality života
• přehodnotit význam sídelní zeleně a zkvalitnit péči o ni
• možnost přitáhnout pozornost návštěvníků a pomoci tak rozvoji pracovních příležitostí v turistickém ruchu


Rok 2012 je pro účast České republiky velice důležitý - tento je totiž rokem výročním. Pro Českou republiku znamená již desetiletou účast a k naší cti budiž řečeno - erbovní barvy obhajujeme úspěšně: z počtu 20 ocenění vyjma tří bronzových se naši zástupci vždy umisťovali na pozicích stříbrných a jednou i na pozici zlaté. Dlužno uznat, že již samotná účast našich zástupců z řad měst a obcí je považována za velice prestižní záležitost.


Přehled dosavadních účastníků za Českou republiku a jejich ocenění:

Rok

Město

Ocenění

Obec

Ocenění

2002

Frýdek-Místek

bronz

Telecí

stříbro

2003

Prachatice

stříbro

Svatý Jan nad Malší

stříbro

2004

Brno

stříbro

Únanov

stříbro

2005

Litomyšl

stříbro

Písečná

zlato

2006

Plzeň

stříbro

Svojšín

stříbro

2007

Tábor

stříbro

Zálší

bronz

2008

Kyjov

stříbro

Tvarožná Lhota

stříbro

2009

Krnov

stříbro

Mořice

stříbro

2010

Havířov

stříbro

Studenec

stříbro

2011

Broumov

stříbro

Smržice

stříbro

2012

Uherské Hradiště

stříbro

Drmoul

bronz

2013

-

-

Dolní Břežany

stříbro

2014

-

-

Cehnice

zlato

2015

-

-

Modrá

stříbro + zvláštní cena za biodiverzitu

2016

Slavkov u Brna

stříbro

Hrušky

stříbro

Kontakty:

Kontakt na stránky zahraničního organizátora AEFE:
www.entente-florale.eu

Kontakt na českého organizátora SZKT:
www.szkt.cz